ČSP – bibliografija 1969.-1989.

BIBLIOGRAFIJA
ČASOPIS ZA SUVREMENU POVIJEST (ČSP)
1/1969. – 21/1989.

ČSP 1, br.1-2/1969.

Bosiljka JANJATOVIĆ, Sindikalni pokret u Hrvatskoj u razdoblju 1933-1936. s obzirom na politiku KPJ, 7
Fikreta JELIĆ-BUTIĆ, Prilog proučavanju djelatnosti ustaša do 1941., 55
Narcisa LENGEL-KRIZMAN, Organizacija i rad Pokrajinskog i Mjesnog odbora Narodne pomoći u Zagrebu 1941-1942., 93
Branka R. PRIBIĆ, Kulturno-prosvjetna djelatnost socijaldemokrata u Hrvatskoj u razdoblju od 1892. do 1907., 115
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Proučavanje ekonomsko-socijalne strukture i položaja radničke klase u Hrvatskoj između dva rata u našoj poslijeratnoj literaturi, 139
Ocjene i prikazi
D. Janković, Jugoslavensko pitanje i Krfska deklaracija 1917. godine (Dragovan Šepić), 181
N. Vučo, Agrarna kriza u Jugoslaviji 1930-1934.(Mira Kolar-Dimitrijević), 193
K. St. Pavlović, Razgovori sa Slobodanom Jovanovićem 1941-1945 (Bogdan Krizman), 197
Osvrt na neke radove Branka Petranovića o razdoblju socijalističke izgradnje Jugoslavije (Slobodan Žarić), 215
Vingt-cinq ans de recherche historique en France (1940-1965), (Marijan Maticka), 228
Vojna enciklopedija, sv. 1-10. (Vojmir Kljaković), 233
Časopisi
Istorija radničkog pokreta, zbornik radova, sv. 1-5 (Marijan Maticka), 237
Prilozi. Institut za istoriju radničkog pokreta, Sarajevo, br. 1-3 (Fikreta Jelić-Butić), 245
Iz znanstvenih ustanova
Rukopisna ostavština Ive Politea (Josipa Paver), 253
Bibliografija literature o narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 1941-1945. (Marija Sentić), 270

ČSP 2, br. 1/1970.

Ivan JELIĆ, Značenje osnivanja Komunističke partije Hrvatske, 9
Bogdan KRIZMAN, Vanjskopolitički položaj Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca godine 1919., 23
Nadežda JOVANOVIĆ, Prilog proučavanju odjeka atentata u Narodnoj skupštini 20. juna 1928., 61
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, O socijalnoj strukturi radništva Hrvatske u razdoblju između dva rata, 77
Bosiljka JANJATOVIĆ, Sindikalni pokret u Hrvatskoj u razdoblju 1933-1936. s obzirom na politiku KPJ (II dio), 105
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Narcisa LENGEL-KRIZMAN, Naša historiografija i povijesna publicistika o Zagrebu u narodnooslobodilačkoj borbi, 135
Bosiljka JANJATOVIĆ, Povijesna literatura o sindikalnom pokretu u Hrvatskoj između dva rata, 149
Ocjene i prikazi
Istorija Komunističeskoj partii Sovjetskogo Sojuza (Zlatko Čepo), 161
Novim stazama u proučavanju malih evropskih nacija (Mirjana Gross), 167
Novija jugoslavenska historiografija o komunističkoj organizaciji Jugoslavena u Sovjetskoj Rusiji 1918-1921 (Stanislava Koprivica-Oštrić), 174
A. Nazečić. Rad jugoslavenskih odbora za pomoć gladnima u Rusiji (Slobodan Žarić), 183
Dva zbornika dokumenata (Vojmir Kljaković), 188
Noviji prilozi proučavanju ustaškog pokreta i “Nezavisne Države Hrvatske” u razdoblju 1941-1945. u našoj historiografiji (Fikreta Jelić-Butić), 195
S. Pulišelić. Uloga velikih ličnosti i radnih masa u historiji (Mira Kolar-Dimitrijević), 201
A. Scherer. Südosteuropa Dissertationen 1918-1960. (Miroslava Despot), 205
Oktjabr i revoljucionoe dviženie v stranah Centraljnoj i Jugovostočnoj Evropi (Vlado Oštrić), 209
Časopisi
Prilozi za istoriju socijalizma, sv. 1-5 (Slobodan Žarić), 213
Tokovi revolucije, sv. 1-3 (Vlado Oštrić), 221
International Review of Social History, 1967-1968 (Miroslava Despot), 225
Bilješke
Časopisi u Hrvatskoj posvećeni 50-godišnjici SKJ (Ivan Jelić), 233
Knjige o Istri (Ivan Jelić), 235
D. Kecić. Sindikalni pokret železničkih radnika u Vojvodini 1918-1921. (M. Palić)
Prilozi Janka Pleterskog proučavanju nacionalnog pitanja u politici KPJ između dva rata (Ivan Jelić), 238
Pregled doprinosa povijesti radničkog pokreta i NOB u časopisu “Pomorstvo” (T. Macan), 240
Pregled doprinosa povijesti radničkog pokreta i NOB u časopisu “Naše more” (T. Macan), 243
Beitraege zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 1968 (Miroslava Despot), 245
Archiv Mitteilungsblatt des Vereins fuer Geschichte der Arbeiterbewegung 1968 (Miroslava Despot), 247
Österreichische Osthefte, 1969 (Branka Pribić), 248
Iz znanstvenih ustanova
Organizacija znanstvenoistraživačkog rada na povijesti radničkog pokreta, KPJ, NOB-a i socijalističke revolucije u Hrvatskoj, 251
Bibliografija
Bibliografija literature o narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 1941-1945, II (Marija Sentić), 265
Prilog bibliografiji izvora za povijest Komunističke partije Hrvatske (Saveza komunista Hrvatske) – Kongresi, zemaljske konferencije i plenumi KPH (SKH) od 1948. do 1968. god. (Zvonko Berger), 277

ČSP 2, br. 2/1970.

Mirjana GROSS, Hrvatska politika velikoaustrijskog kruga oko prijestolonasljednika Franje Ferdinanda, 9
Hugh SETON-WATSON, Robert William Seton-Watson i jugoslavensko pitanje, 75
Bogdan KRIZMAN, Stjepan Radić i Hrvatska pučka seljačka stranka u prvom svjetskom ratu, 99
Todor STOJKOV, O tzv. Ličkom ustanku 1932., 167
Ljubo BOBAN, Sastanak V. Mačeka s knezom Pavlom (u studenom 1936) i M. Stojadinovićem (u siječnju 1937), 181
Obljetnice: Dragovan ŠEPIĆ, Frano Supilo, 213
Diskusija: Nikša STANČIĆ, Hrvatstvo, srpstvo i jugoslavenstvo u Dalmaciji u vrijeme narodnog preporoda, 229
Ocjene i prikazi
Istraživanja Ive Vinskog s posebnim osvrtom na radove iz ekonomske povijesti međuratnog razdoblja (Mira Kolar Dimitrijević), 239
D. Živković, Postanak i razvitak narodne vlasti u Jugoslaviji 1941-1942 (Branko Petranović), 248
Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i Istri (Nikša Stančić), 253
Historijski zbornik, I-XIX-XX (Marijan Maticka), 257
Istorija XX veka – zbornik radova, I-X (Slobodan Žarić), 266
International Review of Social History, 1969, 1-3 (Miroslava Despot), 273
Croatica (Vlado Oštrić), 277
Krčki zbornik (Ivan Jelić), 279
Dokumenti o Osnivačkom kongresu KPJ u Sloveniji (Stanislava Koprivica Oštrić), 280
Prilozi za istoriju socijalizma, sv. 6 (Ivan Jelić), 281
Contemporary Yougoslavia (Marijan Maticka), 283
Slavic Review, 1964-1969 (Miroslava Despot), 284
Beiträge zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1969 (Miroslava Despot), 286
Archiv Mitteilungsblatt des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung, 1969 (Miroslava Despot)
Bibliografija literature o narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 1941-1945, III (Marija Sentić), 289

ČSP 3, br. 1/1971.

Hrvoje MATKOVIĆ, Pojava i etape razvoja Samostalne demokratske stranke (1924-1929), 7
Tomislav IŠEK, Primjena “Obznane” na HRSS i posljedice za njene pristaše u Bosni i Hercegovini, 27
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, O položaju hrvatskih radnika u međuratnom razdoblju, 57
Radoje PAJOVIĆ, Politička akcija Sekule Drljevića i njegova suradnja sa ustaškim vođstvom i njemačkim poslanstvom u Zagrebu (1943-1945), 75
Dragutin PAVLIČEVIĆ, Odraz bosansko-hercegovačkog ustanka 1875-1878. na gospodarske prilike u Hrvatskoj, 91
Obljetnice
Rene LOVRENČIĆ, Komunalna revolucija Pariza 1871, njezini korijeni i obilježja, 101
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Mirjana GROSS, Neka osnovna obilježja novije literature o “nacionalizmu” na engleskom govornom području, 137
Građa
Ljubo BOBAN, Geneza, značenje i odjek Zagrebačkih punktacija, 153
Polemika
Mirjana GROSS, Maliciozne marginalije o “delikatnim” pitanjima, 211
Ocjene i prikazi
Civilizacija, zakoni njenog kretanja i uloga ličnosti u djelu A. Toynbeeja A Study of History (Nikša Stančić), 223
V. I. Frejdzon, Borba horvatskogo naroda za nacionaljnuju svobodu (Jaroslav Šidak), 232
Dvije knjige Andrije Dujića o razvitku socijalističkog društveno-političkog sistema u SSSR-u i u svijetu (Zlatko Čepo), 238
Prilozi Koste St. Pavlovića o jugoslavenskim emigrantskim vladama (1941-1944) i Namjesništvu (1945) (Bogdan Krizman), 243
Spomenica u povodu 300-godišnjice proslave Sveučilišta u Zagrebu (Narcisa Lengel-Krizman), 254
H. Steiner, Bibliographie zur Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung (Cvetka Knapić-Krhen), 258
Otpor u Žicama, sv. 1-2 (Vojmir Kljaković), 261
Dvije knjige o metodologiji znanstvenog rada (Marijan Maticka), 263
Časopisi
Zbornik Historijskog instituta Slavonije, br. 1-8 (Slobodan Žarić), 265
Novija povijest u Arhivskom vjesniku (Bosiljka Janjatović), 273
Annales, 1969 (Branka Pribić), 276
International Review of Social History, 1970 (Miroslava Despot), 282
Bibliografija
Bibliografija literature o narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 1941-1945, IV (Marija Sentić), 287

ČSP 3, br. 2-3/1971.

Broj je posvećen 30-godišnjici početka oslobodilačke borbe i socijalističke revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije
Ivan JELIĆ, Narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija u Hrvatskoj, velika tema i zadaća hrvatske historiografije, 9
Hodimir SIROTKOVIĆ, Stvaranje federalne Hrvatske u narodnooslobodilačkoj borbi, 15
Nikola CRNKOVIĆ, Neki problemi narodnooslobodilačkog pokreta u Istri 1941-1943, 37
Narcisa LENGEL-KRIZMAN, Prilog proučavanju djelovanja zagrebačke partijske organizacije 1941-1945, 53
Slobodan ŽARIĆ, O nekim problemima izgradnje narodne vlasti u Hrvatskoj uoči i neposredno nakon oslobođenja Jugoslavije, 73
Fikreta JELIĆ-BUTIĆ, O okolnostima proglašenja Nezavisne Države Hrvatske 10. travnja 1941., 87
Vojmir KLJAKOVIĆ, Jugoslavenska vlada u emigraciji i Saveznici prema pitanju Hrvatske 1941-1944., 97
Marijan RASTIĆ, O nekim problemima arhivske građe za povijest Hrvatske 1941-1945., 139
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Ivan JELIĆ, Naša historiografija o narodnooslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj 1942-1945., 149
Građa
Posljednji broj “Naših novina” (Ivan Jelić), 181
Zabilješka Srgjana Budisavljevića o državnom udaru 27. III. 1941. (Bogdan Krizman), 196
Diskusija
Zorica STIPETIĆ, Problemi istraživanja inteligencije u Hrvatskoj između dva rata, 215
Vlado OŠTRIĆ, Opaske o opsegu izbornog prava u Hrvatskoj i Slavoniji između dva rata, 227
Polemika
Zlatko ČEPO, O jednom pristupu, periodizaciji i nekim ocjenama, 233
Stanislava KOPRIVICA-OŠTRIĆ, O jednom prikazu ujedinjenja radničkih pokreta u jugoslavenskim zemljama, 242
Vera CILIGA, O rušenju mita oko “jugoslavenske” politike Josipa Jurja Strossmayera, 254
Ocjene i prikazi
Pregled novije literature o narodnooslobodilačkoj borbi u Slavoniji (Milica Bodrožić), 267
Prvi udžbenik povijesti za IV. razred gimnazije u SR Hrvatskoj (Ivan Jelić), 280
Pariska komuna 1871.-1971. (Zlatko Čepo), 291
Radovi Georgesa Haupta o II. internacionali (Elza Tomac), 294
Građa o narodnim vijećima i talijanskoj okupaciji otoka Krka 1918-1919 (Darinko Munić), 298
Časopisi i zbornici
Narodnooslobodilačka borba u Hrvatskoj na stranicama “Vojnoistorijskog glasnika” (Slobodan Žarić), 303
Novija povijest u “Jadranskom zborniku” (Bosiljka Janjatović), 308
Österreischische Osthefte, 1970 (Branka Pribić), 313
Bilješke
A.T. Hristov, Stvaranje makedonske države (Marijan Maticka), 319
Pazinski memorijal (Bosiljka Janjatović), 320
Knjiga o prvoj godini NOR-a na području Karlovca, Korduna, Gline, Like, Gorskog kotara, Pokuplja i Žumberka (Ivan Jelić), 322
J. Jančić-Starc, Vojno-partizanska bolnica u Drežnici 1942-1944 (Narcisa Lengel-Krizman), 324
Zbornik građe za povijest radničkog pokreta i KPJ 1919-1920. Dvor, Glina, Ivanić-grad, Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja, Sisak (Bosiljka Janjatović), 326
Acta Iugoslaviae historica (Vlado Oštrić), 327
I. Avakumović, History of the Communist Party of Yugoslavia (Vojmir Kljaković), 328
H. Michel, Le Seconde Guerre mondiale (Marijan Maticka), 330
H. Michel, La Guerre de l’Ombre. La Résistence en Europe (Marijan Maticka), 331
Povijest sindikata metalskih radnika u Njemačkoj (Mira Kolar-Dimitrijević), 333
Bibliografija
Prilog bibliografiji bibliografija o narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 1941-1945. (Zvonko Berger), 335

ČSP 4, br. 1/1972.

Jaroslav ŠIDAK, Eugen Kvaternik u historiografiji, 5
Mirjana GROSS, O nacionalnoj ideologiji Ante Starčevića i Eugena Kvaternika, 25
Vera CILIGA, Josip Juraj Strossmayer i pitanje Bosne i Hercegovine (1870-1878), 47
Mirko VALENTIĆ, Hrvatsko-slavonska Vojna krajina u 1860-im godinama, 63
Vice ZANINOVIĆ, Eugen Kvaternik u interpretaciji Augusta Cesarca, 73
Branka PRIBIĆ, Idejna strujanja u hrvatskoj kulturi od 1895-1903., 87
Obljetnice
Stanislava KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Pedeseta godišnjica “Borbe”, 131
Građa V.I. FREJDZON, Trenuci iz djelatnosti E. Kvaternika godine 1859, 141
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Prepiska između Stjepana Radića i Seljačke internacionale u Moskvi 1924. godine, 148
Josipa PAVER, Još jedna verzija zapisnika saslušanja Stjepana Radića o atentatu u Narodnoj skupštini u Beogradu 20. lipnja 1928., 165
Diskusija
Zlatko ČEPO, O jednom određenju marksističke misli i o pristupu njenoj povijesti, 179
Tomislav IŠEK, Stjepan Radić kao politički mislilac, 187
Ocjene i prikazi
“Misli i pogledi” i “Politički spisi” Ante Starčevića i novija literatura o njemu (Vlado Oštrić), 201
Petar Strčić, Prvi tabor Hrvata Istre i Kvarnerskih otoka (Darinko Munić), 210
Prinosi novijoj povijesti u knjizi Envera Redžića “Tokovi i otpori” (Vlado Oštrić), 211
Knjiga o SBOTIČ-u (Bosiljka Janjatović), 222
W.Abendroth, Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung (Mira Kolar-Dimitrijević), 224
History and Theory (Marijan Maticka), 226
Iz znanstvenih ustanova
Deset godina Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 229

ČSP 4, br. 2/1972.

Vlado OŠTRIĆ, Uključivanje Josipa Broza u socijalistički pokret u Hrvatskoj (1907-1913), 9
Gordana VLAJČIĆ, Antifrakcijske koncepcije Josipa Broza u 1928. godini, 19
Ivan JELIĆ, Dolazak Josipa Broza Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije, 27
Vojmir KLJAKOVIĆ, Titova politika prema saveznicima oko pitanja Istre i Slovenskog primorja 1941-1944., 47
Zlatko ČEPO, Tito nosilac borbe protiv staljinizma, 65
Građa
Vojmir KLJAKOVIĆ, Jedan napis o Vladimiru Nazoru iz narodnooslobodilačke borbe, 75
Hinko RASPOR, Osnivanje i djelatnost “Udruženja prijatelja Jugoslavije” na Kubi 1941-1945., 81
Ocjene i prikazi
Pero Damjanović, Tito pred temama istorije (Zlatko Čepo), 95
Henry M. Christman, The Essential Tito (Vojmir Kljaković), 97
Stipe Šuvar, Sociološki presjek jugoslavenskog društva (Igor Graovac), 100
Revolucionarni omladinski pokret u Jugoslaviji 1941-1948 (Vlado Oštrić), 106
Ahmed Hadžirović, Sindikalni pokret u Bosni i Hercegovini 1935-1941 (Bosiljka Janjatović), 109
Radnički sportski pokret Jugoslvaije do 1945. (Vlado Oštrić), 113
André Gorz, Radnička strategija i neokapitalizam (Igor Graovac),  117
Partija boljševikov v Fevraljskoj revoljuciji 1917. goda (Milica Bodrožić), 124
J. I. Kirjanov, Rabočije Juga Rossiji 1914 – fevralje 1917 (Milica Bodrožić), 126
Mouvements ouvriers et dépression économique de 1929 ŕ 1939 (Marijan Maticka), 128
Najnovije knjige Instituta za savremenu istoriju u Beogradu (Danka Nikolić), 132
Časopisi i zbornici
Prilozi suvremenoj povijesti u novijim lokalnim i regionalnim zbornicima u Hrvatskoj (Vlado Oštrić), 137
Rasprave i članci o novijoj povijesti u Zborniku Historijskog instituta JAZU (Darinko Munić), 156
Bibliografija
Bibliografija knjiga i brošura u Jugoslaviji o Josipu Brozu Titu 1941-1972 (Marija Sentić), 161

ČSP 4, br. 3/1972.

Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Put Stjepana Radića u Moskvu i pristup Hrvatske republikanske seljačke stranke u Seljačku internacionalu, 7
Dušan LUKAČ, Učesnici iz Hrvatske u diskusiji o nacionalnom pitanju u NRPJ 1923. godine, 31
Muharem KRESO, Uslovi života stanovništva i otpora okupatoru na “efektivno” okupiranoj teritoriji Jugoslavije u toku drugog svjetskog rata, 43
Narcisa LENGEL-KRIZMAN, Prilog proučavanju djelovanja zagrebačke partijske organizacije 1942-1945., 63
Obljetnice
Ivan JELIĆ, Osnivanje AVNOJ-a, 85
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Vlado IVANOVSKI, Makedonska historiografija o narodnooslobodilačkoj borbi i revoluciji u Makedoniji 1941-1945., 99
Građa
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Statistički pregled stranih radnika i članova njihovih porodica u Jugoslaviji 1933. godine, 123
Diskusija
Zorica STIPETIĆ, Smisao Keršovanijevih teza o hrvatskoj povijesti, 149
Polemika
Zlatko ČEPO, Kamo vodi “radikalna kritika”, 157
Neda ENGELSFELD, Još jednom o prikazu ujedinjenja radničkog pokreta u jugoslavenskim zemljama, 163
Stanislava KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Odgovor Nedi Engelsfeld, 173
Ocjene i prikazi
Igor Karaman, Privreda i društvo Hrvatske u 19. stoljeću, (Miroslava Despot), 183
Vera St. Erlich, Jugoslavenska porodica u transformaciji (Igor Graovac), 187
Povijest radničkog pokreta i društvene znanosti u Francuskoj (Marijan Maticka), 195
Beograd u ratu i revoluciji 1941-1945 (Narcisa Lengel-Krizman), 202
Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung u Linzu (Cvetka Knapič-Krhen), 204
Španija 1936-1939 (Bosiljka Janjatović), 208
Izdanja Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije, 209
Izdanja Centra za historiju radničkog pokreta i NOR Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara (Ivan Jelić), 211
Časopisi i zbornici
Suvremena povijest u novijim svescima glavnih časopisa srpske historiografije (Vlado Oštrić), 215
Bibliografija
Marija SENTIĆ, Popis periodičnih publikacija za koje Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske zamjenjuje “Časopis za suvremenu povijest”, 229

ČSP 5, br. 1/1973.

Vojmir KLJAKOVIĆ, Jugoslavenska vlada u emigraciji i Saveznici prema pitanju Hrvatske 1941-1944. (II. dio), 5
Milica BODROŽIĆ, O nekim pitanjima politike Hrvatske seljačke stranke prema narodnooslobodilačkom pokretu u Hrvatskoj 1943. godine, 33
Bosiljka JANJATOVIĆ, Radnička politika Hrvatske seljačke stranke 1921-1941., 65
Obljetnice
Ivan JELIĆ, O značenju tradicije velike seljačke bune 1573. u povijesti komunističkog pokreta i revolucije u Hrvatskoj, 83
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Vlado OŠTRIĆ, Radnički pokret u Hrvatskoj od početaka do god. 1914. u našoj povijesnoj književnosti (I dio), 99
Polemika
Nadežda JOVANOVIĆ, O jednom naučnom metodu, 121
Hrvoje MATKOVIĆ, O jednoj neznanstvenoj kritici, 135
Mirko VALENTIĆ, O jednom pristupu hrvatskoj državnopravnoj povijesti, 147
Ocjene i prikazi
Phyllis Auty, Tito. A Biography (Vojmir Kljaković), 161
Uz Cesarčevu publicistiku (Zorica Stipetić), 165
Josip Smodlaka, Partizanski dnevnik (Vojmir Kljaković) 171
Hrvoje Matković, Svetozar Pribićević i Samostalna demokratska stranka do šestojanuarske diktature (Bosiljka Janjatović), 175
Zbornik sjećanja “Španija 1936-1939” (Savo Pešić), 177
Petar Milosavljević, Položaj radničke klase Srbije 1918-1929. (Mira Kolar-Dimitrijević), 186
Primjedbe na tekst o Istri u drugoj polovici XIX. st. u “Prosvetinoj” Istoriji Jugoslavije (Petar Strčić), 195
Tvornica papira Rijeka (Miroslava Despot), 210
Tvornica duhana i ambalaže Rovinj (Miroslava Despot), 213
Časopisi
Österreichische Osthefte, 1972 (Branka Pribić), 215
Bibliografija
Bibliografija literature o narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 1941-1945 (V), (Marija Sentić), 221

ČSP 5, br. 2/1973.

Aktualna tema
O “Istoriji Jugoslavije”, izd. “Prosvete” Beograd 1972.
Mirjana GROSS, Ideja jugoslavenstva u XIX st. u “Istoriji Jugoslavije”, 8
Vera CILIGA, O interpretaciji hrvatske povijesti XIX. st. u “Istoriji Jugoslavije”, 22
Bogdan KRIZMAN, Stvaranje jugoslavenske države i njeni međunarodni odnosi u “Istoriji Jugoslavije”, 32
Hrvoje MATKOVIĆ, Sinteza se mora temeljiti na provjerenoj faktografiji, 43
Stanislava KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Prikaz komunističkog pokreta u “Istoriji Jugoslavije”, 49
Zorica STIPETIĆ, O pristupu i interpretaciji kulturnih procesa u “Istoriji Jugoslavije”, 56
Ivan JELIĆ, O pristupu povijesti jugoslavenske revolucije u “Istoriji Jugoslavije”, 63
Slobodan ŽARIĆ, O nekim pitanjima iz prikaza NOB-a i revolucije u “Istoriji Jugoslavije”, 70
Vera CILIGA, O stavovima pravaša i narodnjaka prema političkim pojavama svog vremena (1867-1871), 77
Portreti
Mirjana GROSS, Lucien Febvre, živa misao jednog historičara, 103
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Vlado OŠTRIĆ, Radnički pokret u Hrvatskoj od početaka do god. 1914. u našoj povijesnoj književnosti (II dio), 109
Građa
Ljubo BOBAN, Dva čehoslovačka diplomatska izvještaja o političkim prilikama u Jugoslaviji 1937., 135
Ocjene i prikazi
Zbornik o Gradišćanskim Hrvatima (Drago Pavličević), 155
Ivan Kovačević, Ekonomski položaj radničke klase u Hrvatskoj i Slavoniji 1867-1914. (Mira Kolar-Dimitrijević), 161
Lav Trocki, Književnost i revolucija (Zlata Knezović), 165
Danilo Kecić, Revolucionarni radnički pokret u Vojvodini 1917-1921. (Milenko Palić), 171
Novi prilozi povijesti revolucionarnog omladinskog pokreta u Jugoslaviji (Slobodan Žarić), 176
Zbornik o Zagrebu 1941-1945. (Narcisa Lengel-Krizman), 181
Bibliografija “Socijalistički radnički pokret i Komunistička partija Jugoslavije 1867-1941” (Marija Sentić), 187
Jean Baptiste Durosselle, Le Conflit de Trieste 1943-1954 (Marijan Maticka), 189
Časopisi i zbornici
International Review of Social History, 1971-1972 (Miroslava Despot), 193
Istorija XX veka, zbornik radova, sv. XI-XII (Slobodan Žarić), 200
Bibliografija
Izbor bibliografije o Gradišćanskim Hrvatima (Drago Pavličević), 205

ČSP 5, br. 3/1973.

Janko PLETERSKI, Perspektiva federativnog ujedinjenja u novoj Jugoslaviji kao faktor narodnooslobodilačke borbe, 9
Fabijan TRGO, Vojni položaj narodnooslobodilačkog pokreta u vrijeme Drugog zasjedanja AVNOJ-a, 25
Hodimir SIROTKOVIĆ, Konstituiranje ZAVNOH-a, 37
Mario MIKOLIĆ, Istra 1943., 53
Zorica STIPETIĆ, Uloga Augusta Cesarca i Miroslava Krleže u stvaranju Komunističke partije Jugoslavije, 71
Građa
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Govor Ivana Krndelja o gradskom proračunu Zagreba za 1929. godinu, 97
Okrugli stol
Rasprava o problemima pisanja sinteze povijesti radničkog pokreta u Hrvatskoj, 113
Polemika
Petar STRČIĆ, Povijesna literatura o Istri u narodnooslobodilačkoj borbi, 161
Iz znanstvenih ustanova
Rukopisna ostavština Augusta Cesarca u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (Nada Glogolja), 175
Ocjene i prikazi
Nusret Šehić, Četništvo u Bosni i Hercegovini 1918-1941 (Hrvoje Matković), 181
Mira Kolar-Dimitrijević, Radni slojevi Zagreba od 1918. do 1931. (Bosiljka Janjatović), 189
Marksizam i umjetnost (Zlata Knezović), 191
J. A. Kravčenko, Narodnij front vo Franciji 1934-1938 (Milica Bodrožić), 196
V. J. Laveričev, Carizam i rabočij vopros v Rossiji 1861-1917 (Milica Bodrožić), 198
Dvije monografije o povijesti poduzeća u Hrvatskoj (Miroslava Despot), 201
Časopisi i zbornici
Revue d’Histoire moderne et contemporaine, Paris 1972 (Branka Pribić), 205
Kronika
Šesti kongres historičara Jugoslavije (Bosiljka Janjatović-Igor Graovac), 209
Bibliografija
Američke i engleske doktorske disertacije o jugoslavenskim zemljama i SFR Jugoslaviji (Miroslava Despot), 217
Pet godina “Časopisa za suvremenu povijest”, Sadržaj 1969-1973, 227

ČSP 6, br. 1/1974.

Zorica STIPETIĆ-Marijan MATICKA, Odnos selo-grad u interpretaciji intelektualaca Hrvatske u međuratnom razdoblju, 7
Bosiljka JANJATOVIĆ, Sindikalni pokret u Hrvatskoj u razdoblju između dva rata i radnici-seljaci, 27
Ivan OČAK, O Jugoslavenima u bjelogardejskim jedinicama u Rusiji za vrijeme građanskog rata (1918-1920), 39
Stijepo OBAD, Josip Smodlaka i agrarno pitanje u Dalmaciji uoči prvog svjetskog rata, 57
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Marijan MATICKA, Proučaanje razvoja poljoprivrede i ekonomsko-socijalnog položaja seljaštva u Hrvatskoj 1918-1941. godine u našoj poslijeratnoj literaturi, 71
Problemi metodologije
François FURET, Od povijesti-priče do povijesti-problema, 95
Građa
Vlado OŠTRIĆ, Pisma Hinka Sirovatke dru Vatroslavu Brliću 1895-1896., 101
Polemika
Nikša STANČIĆ, O knjizi Koste Milutinovića: Vojvodina i Dalmacija 1760-1914, 107
Ocjene i prikazi
Jaroslav Šidak, Studije iz hrvatske povijesti XIX stoljeća (Mirjana Gross), 127
Dragoslav Janković, Srbija i jugoslavensko pitanje 1914-1915. (Dragovn Šepić), 134
Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo (Dragovan Šepić), 140
Vjesnik Jedinstvene narodno-oslobodilačke fronte Hrvatske 1941-1945. (Ivan Jelić), 149
Radovi Dragutina Feletara iz novije povijesti sjevero-zapadne Hrvatske (Mira Kolar-Dimitrijević), 151
Časopisi i zbornici
International Review of Social History (Miroslava Despot), 155
Iz znanstvenih ustanova
Centar za povijesna istraživanja u Parizu (Marijan Maticka), 159
Bilješke
Tri godine Instituta za hrvatsku povijest (Nikša Stančić), 163
Rad na povijesti školstva i pedagogije u Hrvatskoj (Tomo Žalac), 165
Zbornik radova: Drugi svjetski rat i mir među narodima (Petar Strčić), 168
Drugi svetski rat, Beograd 1973, 2. izd. (Petar Strčić), 169
Lav Trocki, Permanentna revolucija (Zlata Knezović), 170
NOR u Otočkom ljetopisu (Petar Strčić), 173
Milica Kacin-Wohinz, Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo (Petar Strčić), 174

ČSP 6, br. 2/1974.

Igor GRAOVAC, O proučavanju struktura sudionika NOB-a i socijalističke revolucije u Hrvatskoj 1941-1945., 7
Vuk VINAVER, Sastanak Hitler-Horthy 1936. i međunarodni položaj Jugoslavije, 65
Problemi metodologije povijesti
Mirjana GROSS, Opravdanja tradicionalne historije i počeci njene krize (potkraj 19. i na početku 20. stoljeća), 93
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Nada KISIĆ-KOLANOVIĆ, ZAVNOH u našoj povijesnoj literaturi, 115
Građa
Bogdan KRIZMAN, Dva pisma T. Schlegela o razgovorima sa Stjepanom Radićem u zatvoru 1925., 125
Ocjene i prikazi
Samoupravljanje i radnički pokret, I-III (Zlatko Čepo), 139
Novi prilozi o ustašama i NDH (Fikreta Jelić-Butić), 141
Historija i društvene znanosti (Štefanija Popović), 151
Historiografija i njene metode (Franko Mirošević), 157
Dragoljub Jovanović, Ljudi, ljudi… (Vojo Rajčević), 161
Izdanja Centra za historijsko istraživanje u Rovinju, 1970-1973 (Vlado Oštrić), 164
Časopisi i zbornici
Novija povijest u godišnjaku “Balcanica”, I-IV, 1970-1973 (Vlado Oštrić), 171
Österreichische Osthefte 1973 (Branka Pribić), 174
Slavic Review 1970-1973. (Miroslava Despot), 179
Kronika
Četvrti Pazinski memorijal (Vlado Oštrić), 185
VII zasjedanje jugoslavensko-čehoslovačke komisije (Vlado Oštrić), 188
Symposion Croaticon (Zlatko Čepo), 190
Znanstveni skup: Dalmacija 1943. (Ivan Jelić), 192
Međunarodni znanstveni simpozij u Neudoerflu (Cvetka Knapič-Krhen), 194
Bibliografija
Središnji sovjetski povijesni časopisi na ruskom jeziku o jugoslavenskim zemljama i SFR Jugoslaviji, 1965-1973, I dio (Igor Graovac), 197

ČSP 6, br. 3/1974.

Zlatko ČEPO, Lenjin u borbi za mir, 7
Stanislava KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Lenjinova teorija partije i organizaciono pitanje KPJ, 15
Miroslav BERTOŠA, Pogledi Carla Combija na povijest Istre i etnički sastav njezina pučanstva, 25
Hrvoje MATKOVIĆ, Odnos Aleksandra Karađorđevića prema političkom djelovanju Matka Laginje, 39
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Tomo ŽALAC, Rad na istraživanju povijesti školstva i prosvjete u Hrvatskoj u doba drugog svjetskog rata, 53
Stanko DVORŽAK, O proučavanju života i djela Imbre Ignjatijevića Tkalca, 71
Neobjavljeni rukopisi
Zorica STIPETIĆ, August Cesarec o Ivanu Meštroviću, 83
Diskusija
Vlado OŠTRIĆ, Rad na povijesti radničkog pokreta u Hrvatskoj 1945-1961, 99
Polemika
Rafael BRČIĆ, O knjizi Mladena Colića: Takozvana Nezavisna Država Hrvatska 1941, 121
Ocjene i prikazi
Osvrt na neke bugarske knjige o jugoslavensko-bugarskim odnosima u drugom svetskom ratu (Boro Mitrovski), 135
Ivan Čizmić, Jugoslavenski iseljenički pokret u SAD i stvaranje jugoslavenske države 1918. (Božena Vranješ), 156
Nikola BABIĆ, Rat, revolucija i jugoslavensko pitanje u politici Socijaldemokratske stranke Bosne i Hercegovine (Rafael Brčić), 160
O Zagrebu u ratu i revoluciji na stranicama “Vjesnika” i “Večernjeg lista” (Narcisa Lengel-Krizman), 163
Prilozi kulturnoj povijesti u austrijskoj historiografiji (Branka Pribić), 169
Mile Joka, Paul Lafargue, marksistički mislilac i revolucionar (Zlata Knezović), 173
Sovetskie ljudi v osvoboditelnoj borbe jugoslavskogo naroda 1941-1945. (Zlatko Čepo), 178
Angelo Tambora, L’Europa centro-orientale nei secolli XIX-XX (Stanko Dvoržak), 180
Časopisi i zbornici
Zgodovinski časopis 1947-1973 (Olga Janša), 183
Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, sv. 1 (Zdenka Šimončić), 192
Senjski zbornik, sv. V, 1971-1973 (Vlado Oštrić), 196
Istraživanja, I-II (Đorđe Gavanski), 198
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1973 (Branka Pribić), 200
Kronika
Međunarodni kulturno-povijesni simpozij Modvinci (Mogersdorf), Maribor 1973, Sisak, 1974. (Vlado Oštrić), 203
Bibliografija
Središnji sovjetski povijesni časopisi na ruskom jeziku o jugoslavenskim zemljama i SFR Jugoslaviji, 1965-1973, II dio (Vanja Graovac), 209

ČSP 7, br. 1/1975.

Tema broja – Talijanski iredentizam i jadransko pitanje
Dragovan ŠEPIĆ, Talijanski iredentizam na Jadranu (konstante i transformacije), 5
Bogdan KRIZMAN, Italija u politici kralja Aleksandra i kneza Pavla (1918-1941), 33
Milica KACIN-WOHINZ, Vzpon fašizma in slovensko-hrvatska narodna organizacija v Julijski krajini, 99
Dragovan ŠEPIĆ, Velika Britanija i pitanje revizije jugoslavensko-talijanske granice 1941., 121
Vojmir KLJAKOVIĆ, Problemi zapadne granice Jugoslavije u narodnooslobodilačkom ratu, 141
Mario MIKOLIĆ, Komunistička partija Jugoslavije i Komunistička partija Italije u odnosu na NOP u Istri, 153
Fabijan TRGO, Značenje završnih operacija Jugoslavenske armije za sjedinjenje Istre i Slovenskog primorja s Jugoslavijom, 175
Janko JERI, Nekateri elementi diplomatske geneze vrpašanja jugoslavensko-italijanske razmejitve po drugi svetovni vojni do leta 1954., 187
Budislav VUKAS, “Tršćansko pitanje” u 1974. godini s gledišta međunarodnog prava, 241
Dokumenti i doktrina
Dokumenti (1915.-1955.) za istraživanje jugoslavensko-talijanskih odnosa, 253
Izbor gledišta jugoslavenskih pisaca o međunarodno-pravnim pitanjima vezanim uz tršćansko područje nakon drugoga svjetskog rata, 297
Bibliografija
Vlado OŠTRIĆ, Bibliografske bilješke o našoj literaturi za povijest jugoslavensko-talijanskih odnosa poslije drugoga svjetskog rata, 321

ČSP 7, br. 2/1975.

Stanislava KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Nezavisna radnička partija Jugoslavije i njena djelatnost u Hrvatskoj, 7
Vera CILIGA, O političkim koncepcijama i djelatnosti Samostalne narodne stranke 1863-1865, 37
Problemi metodologije povijesti
Michael MITTERAUER, O položaju ekonomske i socijalne historije u Austriji, 61
Mirjana GROSS, Historija i društvene znanosti, 71
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Zdenka ŠIMONČIĆ, Pregled literature i štampanih izvora o industrijskom razvoju Hrvatske u razdoblju između dva svjetska rata, 101
Građa
Ljubo BOBAN, Memorandum Terencea Shonea o vanjskoj politici Jugoslavije na početku drugoga svjetskog rata, 133
Bogdan KRIZMAN, Njemački emisar W. Malletke kod Mačeka uoči napada na Jugoslaviju 1941., 152
Diskusija
Zorica STIPETIĆ, O potrebi povijesnog pristupa istraživanju umjetnosti i revolucije, 165
Polemika
Nikša STANČIĆ, O nekim problemima iz povijesti Hrvatskog narodnog preporoda u Dalmaciji i srpsko-hrvatskim odnosima, napose o Mihovilu Pavlinoviću i Svetozaru Miletiću, 171
Ocjene i prikazi
Sintetski radovi Dušana Bilandžića o povijesnom razvoju socijalističke Jugoslavije (Zlatko Čepo), 189
Toma Milenković, Socijalistička partija Jugoslavije (1921-1929), (Bosiljka Janjatović), 193
Milica Damjanović, Napredni pokret studenata Beogradskog univerziteta od 1929. do 1941. godine (Miroljub Vasić), 195
Vjekoslav Mikecin, Povijest i kritička svijest (Zlata Knezović), 199
Žena u borbi 1943/45 (Mira Kolar -Dimitrijević), 204
Dragiša Jović-Mile Konjević, Radnički pokret u Slavonskom Brodu između dva svjetska rata (Milenko Palić), 207
Časopisi i zbornici
International Review of Social History, 1974 (Miroslava Despot), 211
Archiv Mitteilungsblatt des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung, 1969-1974 (Miroslava Despot), 216
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1973 (Branka Pribić), 221
Revue des études sud-est européennes, 1973. (Branka Pribić), 222
Bibliografija
Miroslava VAUPOTIĆ, Nepoznata bibiliografija Otokara Keršovanija, 225

ČSP 7, br. 3/1975.

Vojmir KLJAKOVIĆ, Doprinos Jugoslavije pobjedi Saveznika u drugom svjetskom ratu (kratak pregled), 9
Fabijan TRGO, Oslobođenje Jugoslavije (1944-1945), 29
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Rasim HUREM, Austrijska i zapadnonjemačka istoriografija o Jugoslaviji u drugom svjetskom ratu, 39
Nada KISIĆ-KOLANOVIĆ, O dosadašnjim istraživanjima narodne vlasti u Hrvatskoj 1941-1945, 69
Iz znanstvenih ustanova
Ana FELDMAN-Ljiljana MODRIĆ, Građa Komunističke partije Hrvatske 1941-1945. u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 97
Ana ŠLIBAR, Memoarska građa u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 108
Ocjene i prikazi
Radovan Radonjić, Sukob KPJ sa Kominformom i društveni razvoj Jugoslavije (1948-1950) (Zlatko Čepo), 117
Historija dvadesetog vijeka u “Istoriji Beograda” (Mira Kolar-Dimitrijević), 119
Atif Purivatra, Jugoslovenska muslimanska organizacija u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Tomislav Išek), 126
Symposion Croaticon – Gradišćanski Hrvati (Božena Vranješ), 132
Enzo Collotti, Il Litorale Adriatico nel nuovo ordine Europeo (1943-1945) (Petar Strčić), 136
Antifascisti di Trieste, dell’Istria, dell’Isontino e del Friuli in Spagna (Petar Strčić), 138
Časopisi i zbornici
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 1-5 (Ivan Bilan), 141
Zbornik za historiju školstva i prosvjete, br. 8 (Miroslava Despot), 143
Slavic Rewiev, 1974 (Miroslava Despot), 145
Österreichische Osthefte 1974, 1-4 (Branka Pribić), 148
Bibliografija
Mijo HARAMINA, O Lenjinu i njegovu djelu u nas – Bibliografija, 153

ČSP 8, br. 1/1976.

Milan M. MILADINOVIĆ, O izvorima za istraživanje etike socijalističke revolucije u Jugoslaviji 1941-1945, 5
Vuk VINAVER, Svetska ekonomska kriza i jugoslavensko-italijanska trgovina (1930-34), 39
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Nikola POPOVIĆ, Jugoslovenska istoriografija o diplomatskim jugoslovensko-sovjetskim odnosima između dva svetska rata, 69
Građa
Mirko VALENTIĆ, Dvije predstavke generala Franje Filipovića o prilikama u Dalmaciji (1866), 79
Ivan KOVAČEVIĆ, Pisma Hinka Sirovatke Vatroslavu Brliću 1895-1896, 96
Polemika
Mladen COLIĆ, Naučna kritika ili poziv na anatemu, 101
Komentar
Vlado Oštrić, Nepotrebna “otkrića” o ogulinskom procesu Josipu Brozu, 113
Ocjene i prikazi
Milan M. Miladinović, Moralna svojstva komunista Jugoslavije u NOR-u i revoluciji (Zlata Knezović), 117
Radovi Ivana Perića o nacionalizmu u Hrvatskoj (Zlatko Čepo), 120
Andrej Mitrović, Razgraničenje Jugoslavije sa Mađarskom i Rumunjskom 1919-1920. (Milenko Palić), 126
Milan Vanku, Mala Antanta 1920-1938 (Livia Smodić), 130
Radovi Nikole L. Gaćeše o agrarnoj reformi i kolonizaciji u međuratnom razdoblju na području Vojvodine (Mira Kolar-Dimitrijević), 134
Ivan Perić, Borba za ponarođenje dalmatinskog školstva 1860-1918 (Stijepo Obad), 138
Bibliografija
Bosiljka MILINKOVIĆ, Bibliografija radova o jugoslavenskom selu i poljoprivedi (1964-1975), 143

ČSP 8, br. 2-3/1976.

Pero MORAČA, Savjetovanje u Stolicama, 5
Dušan BIBER, Knez Pavle u britanskoj konfinaciji, 19
Problemi metodologije povijesti
Mirjana GROSS, O novim pristupima istraživanju revolucija, 47
Eric J. HOBSBAWM, Revolucija, 51
Polemika
Mile KONJEVIĆ, U povodu Colićeve dileme: “Naučna kritika ili poziv na anatemu”, 81
Ocjene i prikazi
Jozo Tomasevich, War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945 (The Chetniks), (Dušan Biber), 93
British Policy towards Wartime Resistence in Yugoslavia & Greece (Dragovan Šepić), 102
Elisabeth Barker, British Policy in South-East Europe in the Second World War (Dragovan Šepić), 106
Kosta St. Pavlović, Jugoslavensko-britanski odnosi 1935-1945. Izgnanstvo Milana M. Stojadinovića prema britanskim izvorima (Bogdan Krizman), 110
Bernard Stulli, Prijedlozi i projekti željezničkih pruga u Hrvatskoj 1825-1863 (Miroslava Despot), 116
Miloš I. Bandić, Cvet i steg. književnost narodnooslobodilačke borbe (Zlata Knezović), 120
Branislav Vranešević, Uloga i značaj prvih vršačkih socijalista u političkom životu Vojvodine (do 1887), (Miroslava Despot), 124
Stjepan Nežmahen, Pod crvenom zastavom (Miroslava Despot), 127
Časopisi i zbornici
International Review of Social History, 1975 (Miroslava Despot), 129
Archiv Mitteilungsblatt des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung, 1975 (Miroslava Despot), 133
Građa
Prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske, Topusko, 25-27. VI 1944., 150 str. (glavni redaktor Ivan Jelić)

ČSP 9, br. 1/1977.

Tema: Jugoslavensko-austrijski odnosi i problemi položaja slovenske i hrvatske manjine u Austriji
Bogdan KRIZMAN, Jugoslavija i Austrija 1918-1938., 5
Tone ZORN, Manjinsko pitanje i jugoslavensko-austrijski odnosi u godinama 1945-1975., 25
Budislav VUKAS, Međunarodnopravna zaštita narodnih manjina u Austriji – položaj Gradišćanskih Hrvata, 47
Tone ZORN, Pogled na položaj Koruških Slovenaca u prošlosti i sadašnjosti, 69
Mirko VALENTIĆ, Obilježja povijesnog razvitka Gradišćanskih Hrvata, 95
Dušan NEĆAK, Pogled na razvitak manjinskoga školskog pitanja slovenske manjine u austrijskoj Koruškoj, 109
Mirko VALENTIĆ, Školska problematika Gradišćanskih Hrvata, 121
Janez STERGAR, Njemački nacionalizam i protuslovenska djelatnost u austrijskoj Koruškoj, 133
Dokumenti
1. Državni ugovor o uspostavljanju nezavisne i demokratske Austrije 1955. godine, 180
2. Spomenica Hrvatskog kulturnog društva 1955. godine, 185
3. Spomenica Koroških Slovencev 1955. godine, 190
4. Savezni zakon o popisu pučanstva u Austriji 1976. godine, 199
5. Zakon o pravnom položaju narodnosnih grupa u Austriji, 1976. godine, 203
6. Izjava o položaju slovenske i hrvatske manjine u Republici Hrvatskoj 1976. godine, 210
Bibliografija
Tone ZORN, Odjeci jugoslavensko-austrijskih odnosa u izvorima i literaturi poslije 1920. godine, 215

ČSP 9, br. 2/1977.

Vojmir KLJAKOVIĆ, Jugoslavensko-britanski odnosi i Kominterna 1941-1943, 5
Ivan T. BEREND, Uloga ratarske proizvodnje i poljoprivrede u istočnoj i jugoistočnoj Evropi u razdoblju između dva svjetska rata, 17
Problemi metodologije historije
Mirjana GROSS, Na putu k budućoj historijskoj znanosti, 37
Mario STRECHA, O pitanju metodoloških obrazaca hrvatske historiografije u 19. stoljeću, 67
Građa
Bogdan KRIZMAN, Elaborat dra Ive Andrića o Albaniji iz 1939. godine, 77
Kronika
Britansko-jugoslavenski kolokvij u Londonu o temi “Britansko-jugoslavenski odnosi u drugom svjetskom ratu” (Vojmir Kljaković), 91
Ocjene i prikazi
Narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija u Hrvatskoj 1944. godine (Marijan Maticka), 93
Jugoslawien-Südosteuropa-Handbuch, sv. 1 (Lydia Sklevicky) 96
Osvrt na prikaz antifašističkih pokreta otpora u delu “Al doilea razboi mondial” (Dragoljub Petrović), 100
Zbornik dokumenta i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, tom XIII, knj. 1-3 (Antun Miletić), 106
Tajna i javna saradnja četnika i okupatora 1941-1944 (Antun Miletić), 110
Zoran Lakić, Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (Blagoje Mujović), 115
Petar Strčić, Zapisnici sjednica Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Hrvatsko primorje 1943-1945. godine (Antun Giron), 121
Časopisi i zbornici
Povijesni prilozi u “Našim temama”, 1957-1975. (Stipe Šartić), 125
Slavic Review, 1975. (Miroslava Despot), 131
Österreichische Osthefte, 1975. (Branka Pribić), 134
Archiv Mitteilungsblatt des Vereins fuer Geschichte der Arbeiterbewegung 1976. (Miroslava Despot), 138

ČSP 9, br. 3/1977.

Tema – 40-godišnjica dolaska J. B. Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije i 40-godišnjica osnivanja Komunističke partije Hrvatske i 60-godišnjica Oktobarske socijalističke revolucije
Ivan JELIĆ, Tito i osnivanje Komunističke partije Hrvatske, 7
Vojo RAJČEVIĆ, Titova uloga u reorganizaciji SKOJ-a 1937., 19
Zlatko ČEPO, Društveno-ekonomski preduvjeti oktobarske revolucije, 29
Mišo LEKOVIĆ, Neki problemi Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOPOJ 1941. godine u vezi sa rukovođenjem, 51
Marijan MATICKA, Društvene promjene na selu u Hrvatskoj u vrijeme provođenja agrarne reforme i kolonizacije (1945-1948), 69
Zdravko TOMAC, Razvoj i osnovne karakteristike primarnih lokalnih zajednica u socijalističkoj Jugoslaviji, 81
Problemi metodologije historije
Ivo GOLDSTEIN, O odnosu historije i sociologije u nekim sociološkim udžbenicima, 107
Kronika
Kolokvij u Varšavi o “Ratu i kulturi 1939-1945” (Zlata Knezović), 115
Ocjene i prikazi
Tito-Istra-Hrvatsko primorje-Gorski kotar (Bosiljka Janjatović), 125
Najnovije knjige o sudjelovanju žena u radničkom pokretu i NOB-u (Mira Kolar-Dimitrijević), 127
Ivan Krndelj, Građa za monografiju  (Bosiljka Janjatović), 131
Josip Cazi, S puta reformizma na put klasne borbe. Ujedinjeni radnički sindikalni savez Jugoslavije i rad komunista u njemu 1929-1934. (Bosiljka Janjatović), 134
Dušan Lakićević, Misao i praksa socijalne politike Jugoslavije između dva svjetska rata (Mira Kolar-Dimitrijević), 138
Aleksandra Sanja Lazarević, Život i djelo braće Seljan (Lydia Sklevicky), 143
Pregled povijesti Gradišćanskih Hrvata (Božena Vranješ), 148
Đuro Vujović, Lovćenski NOP odred i njegovo područje u NOB-u 1941-1945. (Branko Petranović), 150
Časopisi i zbornici
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1948-1976. (Nada Kisić-Kolanović), 155
International Review of social history, 1976. (Miroslava Despot), 160
Jubilarni Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru (Milenko Pekić), 168
Komentar
Ivan OČAK-Jovo POPOVIĆ, Znanstvena otkrića historičara Oštrića u novinskom članku o Ogulinskom procesu Josipu Brozu, 173
Vlado OŠTRIĆ, Napomene o istraživanju Ogulinskog procesa Josipu Brozu, 175
Bibliografija
Marija SENTIĆ, Bibliografija literature o narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 1941-1945., 181

ČSP 10, br. 1/1978.

Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Neke mogućnosti istraživanja struktura radničke klase Jugoslavije u međuratnom razdoblju, 5
Bosiljka JANJATOVIĆ, Sindikalni pokret u društvenom životu Hrvatske između dva svjetska rata, 15
Milan M. MILADINOVIĆ-Milan OBRADOVIĆ, O sigurnosnoj aktivnosti narodnooslobodilačkih odbora u našem NOR-u i revoluciji, 25
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Günther Schödl, “Pruska-Njemacka” i saveznonjemačka historijska znanost, 41
Diskusija o problemima metodologije historije
Mirjana GROSS, Metodološki problemi strukturalne historije s posebnim obzirom na stupanj razvoja jugoslavenske historije, 71
Branislav ĐURĐEV, Strukturalizam i “kriza istorije”, 91
Mirjana GROSS, Je li historija društvena ili prirodno-historijska znanost? 105
Obavijesti o problemima metodologije historije
Traian Stoianovich. French Historical Method-The Annales Paradigm (Zoran Batušić), 131
Antihistorijski strukturalizam C. Levi-Straussa (Josip Jurcević), 134
Problemi sinteze povijesti islama-Geografska dimenzija u djelu Xaviera de Planhola (Nenad Moačanin), 142
Što je to znanost o kulturi? (Ivo Goldstein), 155
O nekim problemima istraživanja neposredne prošlosti (Stipan Trogrlić), 162
Kronika
Sedmi kongres historičara Jugoslavije (Marijan Maticka, Petar Strčić i Bosiljka Janjatović), 169
Ocjene i prikazi
Massimo Teodori. Storia delle nuove sinistre in Europa (1956-1976) (Dragovan Šepic), 181
Mustafa Imamović. Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak Bosne i Hercegovine od 1878. do 1914. (Mario Strecha), 188
Revolucionarni radnički pokret u Zrenjaninu 1918-1941. (Bosiljka Janjatović), 192
Blagoje Parović. Izabrani spisi (Bosiljka Janjatović), 193
Horst Haselsteiner. Die Serben und der Ausgleich (Branka Pribić), 195
Josip Zgaljić. Radničkim stazama Riječke rafinerije (Bosiljka Janjatović), 197
Anton Giron-Mihael Sobolevski. Goranke, Istranke, Primorke u NOB (Petar Strčić), 198
Mira Kolar-Dimitrijević-Zlatko Čepo. INA-Rafinerija nafte Sisak 1927-1977 (Bosiljka Janjatović), 200
Časopisi i zbornici
Časopis “Politička misao” (1964-1977) (Biljana Kašic), 203
Slavic Review 1976 (Miroslava Despot), 211
Österreichische Osthefte, 1976-1977 (Branka Pribić), 217

ČSP 10, br. 2/1978.

Marijan MATICKA, Uvjeti i okolnosti za provođenje agrarne reforme i kolonizacije u Hrvatskoj 1945. godine, 5
Zdravko KRNIĆ, Prosvjetna i kulturna djelatnost Njemačke narodne skupine u NDH, 17
István DOLMÁNYOS, Rusko-mađarski savez u planovima Mihalyija Karolyija i njegovi jugoslavenski odjeci (1914. god.), 35
Mirko VALENTIĆ, Vojna krajina u austrijskoj politici 1849-1860., 45
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Mladen ŠVAB, Pregled literature o ulozi slobodnih zidara u povijesti hrvatskih zemalja, 69
Diskusija
Stanislava KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Novi podaci o “Miljkoviću” predstavniku Kominterne na VIII konferenciji zagrebačke organizacije KPJ, 93
Ocjene i prikazi
Branko Petranović-Čedomir Štrbac. Istorija socijalističke Jugoslavije (Marijan Maticka), 99
Vladimir Milić. Revolucija i socijalna struktura (Biljana Kašic), 104
Zdravko Tomac. Mjesna zajednica u teoriji i praksi (Zlatko Čepo), 108
Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, tom XII, knj. 2 (Slavica Hrečkovski), 110
Obren Blagojević. Naše finansije u periodu narodnooslobodilacke borbe 1941-1945 (Mira Kolar-Dimitrijević), 115
Jelena Popov. Glavni NOO Vojvodine 1943-1945. (Branko Petranović), 118
Ahmed Hadžirović. Sindikalni pokret u Bosni i Hercegovini 1918-1941. (Bosiljka Janjatović), 120
Sindikalni pokret drvodjelskih radnika u Vojvodini 1935-1941. (Bosiljka Janjatović), 122
Banja Luka u novoj istoriji (1878-1945), (Mira Kolar-Dimitrijević), 123
Pregled povijesti Lužićkih Srba (Branka Pribić), 128
Tomislav Bogovac. Stanovništvo Beograda 1918-1971. (Mira Kolar-Dimitrijević), 133
Zwi Batscha. Die Aufklärung und Gedankenfreiheit (Branka Pribić), 135
Časopisi i zbornici
Historijski zbornik 1976-1977- Šidakov zbornik (Mario Strecha), 139
Poseban prilog
Proučavanje povijesti socijalističke izgradnje u Hrvatskoj
Povijest socijalističke izgradnje u Hrvatskoj (nacrt studijskog projekta)
Lydia SKLEVICKY, Orijentacioni pregled izvora i literature za proučavanje historije socijalističke izgradnje

ČSP 10, br. 3/1978.

Ljubo BOBAN, Britanija, Hrvatska i Hrvatska seljačka stranka 1939-1945., 5
Bogdan KRIZMAN, Napomene o nekim aspektima politike Hrvatske seljačke stranke u međuratnom i ratnom razdoblju, 19
Bogumil HRABAK, Italijanski konzul u Skadru B. Berio o arbanaškom pitanju 1876-1878. godine, 25
Vera CILIGA, Južnoslavenska politika Narodne stranke na početku 70-ih godina XIX stoljeća, 39
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Biljana KAŠIĆ, Problemi istraživanja skupštinskog sistema u SFRJ, 59
Ocjene i prikazi
Petar Strčić, Vanjskopolitička borba Josipa Broza Tita za Istru od 1941. do 1945. godine (Bosiljka Janjatović), 107
Zbornik “Osma konferencija zagrebačkih komunista i razvoj KPJ-SKJ kao moderne partije radničke klase” (Savo Pešić), 108
Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale 1945-1975. (Milica Kacin-Wohinz), 116
Josip Cazi, Na političkoj liniji Komunističke partije Jugoslavije. Ujedinjeni radnički sindikalni savez Jugoslavije i rad komunista u njemu 1935-1940. (Bosiljka Janjatović), 122
Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, t. XII, knj. 3 (Slobodan Branković), 125
Đuro Zatezalo, Narodna vlast na Kordunu, Baniji i Lici 1941-1945. (Pero Nasakanda), 130
Lidhja Shqiptare e Prizrenit ne dokumente angleze (Bogumil Hrabak), 135
A.J.P. Taylor, The Origins of The Second World War (Ivo Goldstein), 138
Pregled historiografskih radova Biblioteke Podravskog zbornika (Željko Krušelj), 141
Pál Pap, Ottmár Mayer, Károly Cseh, Izabrani spisi (Válogatott írások) (Bosiljka Janjatović), 149
Deset godina Časopisa za suvremenu povijest, 153

ČSP 11, br. 1/1979.

Deset godina “Časopisa za suvremenu povijest”, 5
Janko PLETERSKI, Povijesna misao slovenskih marksista u vrijeme Speransove knjige, 7
Miroslav HROCH, Oblikovanje modernih nacija i nacionalni pokret 19. stoljeća, 23
Todor STOJKOV, Čehoslovacko-francuska aktivnost protiv M. Stojadinovića (1936-1938), 41
Stojan KISELINOVSKI, Nacionalna struktura stanovništva Makedonije (1900-1913), 67
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Orde IVANOVSKI, Bugarska predinformbirovska historiografija o Ilidenskom ustanku i Kruševskoj Republici (1944-1948), 81
Obavijesti o problemima metodologije historije
Mirjana GROSS, Što je novo u američkoj “novoj” historiji, 89
Diskusija
Zorica STIPETIĆ, O pojmu lijeve inteligencije u Hrvatskoj u tridesetim godinama, 113
Ocjene i prikazi
Dušan Bilandzić. Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (Zlatko Čepo), 131
Makedonija kao prirodna i ekonomska cjelina (Milka Zdraveva), 136
Đuro Đaković. Život i djelo. Građa za monografiju (Mira Kolar-Dimitrijević), 143
Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (Zlata Knezović), 145
Rafael Brčić i Mile Bogovac. Livanjski kraj u revolucionarnom radničkom pokretu i narodnooslobodilačkoj borbi (Drago Borovčanin), 152
Vladimir Goati. Politička sociologija (Biljana Kašić), 160
Prilozi iz novije i najnovije povijesti u VIII, IX i X svesku “Jadranskog zbornika” (Vesna Munić), 164
Zbornik za historiju školstva i prosvjete 1977 (Miroslava Despot), 168
Zbornik Trećeg programa Radio-Zagreb (Igor Graovac), 170
Archiv Mitteilungsblatt des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung 1977 (Miroslava Despot), 176

ČSP 11, br. 2-3/1979.

France FILIPIČ, Prije četrdeset godina, 7
Ubavka VUJOŠEVIĆ, Četvrti kongres KPJ-obračun sa “levim” i desnim frakcionaštvom, 33
Ivan KATARDŽIJEV, Makedonsko nacionalno pitanje u politici Kominterne i Balkanske komunisticke federacije do 1930., 67
Mihael SOBOLEVSKI, Osnivanje Komunističke partije Rijeke 1921., 89
Nada KISIĆ-KOLANOVIĆ, Prilog proučavanju narodne vlasti u Hrvatskoj 1943-1945., 103
Diskusija
Ivan JELIĆ, O sintezi povijesti Saveza komunista Jugoslavije, 125
Obavijesti o problemima metodologije historije
Ivo GOLDSTEIN, Metodološke značajke sinteza povijesti narodnooslobodilačke borbe u Jugoslaviji, 137
Ocjene i prikazi
Predrag Vranicki. Marksizam i socijalizam (Zlatko Čepo), 147
Todor Kuljic. Fašizam –sociološko-istorijska studija (Savo Pešić), 150
Luka Marković. Klasna borba i koncepcije razvoja (Zlatko Čepo), 154
Radoje Pajović. Kontrarevolucija u Crnoj Gori-Četnički i federalistički pokret 1941-1945. (Branko Petranović), 159
Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (Zlata Knezović), 164
Mate Demarin. Hrvatsko školstvo u Istri – Pregled razvoja 1818-1918. (Miroslava Despot), 168
Zbornik dokumenata i podataka o PTT službi u NOB na području SR Hrvatske (Zlatko Matijević), 170
Sindikalni pokret građevinskih radnika u Vojvodini 1935-1941. (Mira Kolar-Dimitrijević), 172
Zbornik Historijskog instituta Slavonije i Baranje, br. 15. (Milica Bodrožić), 173
Bibliografija
Marija SENTIĆ. Bibiliografija rasprava i članaka o narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj u jugoslavenskim časopisima (1945-1955), 177

ČSP 12, br. 1/1980.

Branko PETRANOVIĆ, Osnivački kongres Narodnog fronta Jugoslavije, 5
Ivan JELIĆ, Komunistička partija Hrvatske i nacionalnooslobodilački pokret makedonskog naroda 1937-1945, 17
Ljubo BOBAN, Misija Tome Jančikovića u inozemstvu, 27
Branka PRIBIĆ, Srpsko pitanje pred Hrvatskim saborom godine 1861., 75
Mirjana GROSS, O osnovnim metodološkim problemima historijske znanosti na kraju sedamdesetih godina, 97
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Zlatko MATIJEVIĆ, Hrvatska građanska politika između dva rata u svjetlu jugoslavenske povijesne literature, 113
Tomo ŽALAC, Prosvjetna i kulturna djelatnost zbjega u El Šatu u povijesnoj literaturi, 141
Hrvoje TARTALJA, Radovi iz povijesti saniteta u narodnooslobodilačkom ratu, 151
Diskusija
Dragovan ŠEPIĆ, Alfredo Breccia “Jugoslavija 1939-1941. Diplomazia della neutralita” i historiografska debata o politici neutralnosti Jugoslavije u drugom svjetskom ratu, 163
Polemika
Skender RIZAJ, Osvrt na dva članka Bogumila Hrabaka o albanskoj Prizrenskoj ligi, 173
Obavijesti o problemima metodologije historije
Ivo GOLDSTEIN, Annales, 1929-1979, 185
Neven BUDAK, O pitanju kvantitativnih metoda u historijskim istraživanjima na temelju nekih američkih iskustava, 191
Ocjene i prikazi
Lazar Koliševski, Aspekti na makedonskoto prašanje (Ognjen Bojadžiski), 197
Dušan Živković, Narodni front Jugoslavije 1935-1945 (Savo Pešić), 205
Ivan Katardžiev, Vreme na zreenje (Aleksandar Hristov), 210
Milan Borković, Kontrarevolucija u Srbiji-kvislinška uprava 1941-1944 (Vlado Tomanić), 216
Veseljko Huljić, Vis 1941-1945 (Franko Mirošević), 226
Nada Lazić, Baranja 1941-1945 (Mira Kolar-Dimitrijević), 231
Knjige o spomen-obilježjima u Zagrebu (Narcisa Lengel-Krizman), 236
Petar Opačić, Solunski front-Zejtinlik (Miloje Pršić), 239
Mira Kolar-Dimitrijević, Socijalne prilike i klasna borba u Vinkovcima međuratnog razdoblja (Zlatko Čepo), 244

ČSP 12, br. 2/1980.

Broj posvećen Josipu Brozu Titu (1892-1980)
Stanislava KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Razdoblje od povratka iz Sovjetske Rusije 1920. do izlaska s robije 1934. u revolucionarnoj biografiji Josipa Broza Tita, 7
Ivan JELIĆ, Tito-graditelj partije revolucije, 33
Bosiljka JANJATOVIĆ, Tito i sindikalno organiziranje radničke klase, 49
Vojo RAJČEVIĆ, Tito i mladi imeđu dva svjetska rata, 77
Zlatko ČEPO, Tito-obnovitelj radničkog upravljanja, 93
Stanislav STOJANOVIĆ, Titov koncept socijalističke spoljne politike, 115
Marija SENTIĆ, Bibliografija knjiga i brošura o Josipu Brozu Titu 1941-1979, 141

ČSP 12, br. 3/1980.

Mirjana GROSS, Modernizacija izvana – reforme u Građanskoj Hrvatskoj i Slavoniji za neoapsolutizma, 5
Petar KORUNIĆ, Prilog poznavanju jugoslavenske ideje u hrvatskoj politici 1868-1874., 57
Vlado OŠTRIĆ, Hrvatski socijalisti i Makedonija na prijelazu iz XIX u XX stoljeće, 85
Ivan ČIZMIĆ, Reagiranja jugoslavenskih iseljenika na potpisivanje Münchenskog sporazuma 1938. godine, 99
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Katarina SPEHNJAK, Orijentacioni pregled i analiza izvora i literature o Socijalističkom savezu radnog naroda Jugoslavije 1945-1978., 109
Obavijesti i problemima metodologije historije
Ivo GOLDSTEIN, Gledišta o objektivnosti i subjektivnosti u historijskom istraživanju prema novim njemačkim izdanjima, 131
Zlatko MATIJEVIĆ, Povijest kao historijska društvena znanost, 139
Ocjene i prikazi
Ka sintezi jugoslovenske revolucije (Slobodan Branković), 143
Vojno-političko savjetovanje u Stolicama – Značaj i posledice za NOB (Miloje Pršić), 146
Vojislav Simović-Branko Petranović. Istorija narodne vlasti u Jugoslaviji (Petar Strčić), 150
Branislav Gligorijević. Parlament i političke stranke u Jugoslaviji 1919-1929 (Nadežda Jovanović), 153
SKJ 1919-1979. Istra-Hrvatsko primorje-Gorski kotar (Mira Kolar Dimitrijević), 157
Sibe Kvesić. Dalmacija u narodnooslobodilačkoj borbi (Franko Mirošević), 162
Miroslava Despot. Industrija i trgovina građanske Hrvatske 1873-1880 (Mira Kolar Dimitrijević), 166
Faschismus Forschung, Positionen, Probleme, Polemik (Zlatko Matijević), 170
Jean Elleinstein. Historija staljinskog fenomena (Franko Mirošević), 176
Frantz Fanon. Sociologija revolucije (Igor Graovac), 183
Bibliografija sodelavcev Inštituta za zgodovine delavskega gibanja 1969-1979 (Petar Strčić), 190
Časopisi i zbornici
Politička misao 1978. i 1979. (Katarina Spehnjak), 193
Österreichische Osthefte, 1979 (Branka Pribić), 196
Kronika
Sociologija, marksizam i posebne znanosti (Lydia Sklevicky), 201
Redovni godišnji sastanak Hrvatskog etnološkog društva (Lydia Sklevicky), 208

ČSP 13, br. 1/1981.

Okrugli stol – 27. mart 1941.
Elisabeth BARKER, Državni udar u Beogradu i Britanci – Vojni puč 27. ožujka 1941., 7
Dušan BIBER, Britanski udio u državnom udaru u Jugoslaviji 27. ožujka 1941., 29
Rasprava, 37
Diskusija
Vlado OŠTRIĆ, Prilozi pripremanju sinteze povijesti Saveza komunista Jugoslavije, 57
Neven BUDAK, O upotrebi kategorije procesa u historijskom istraživanju, 71
Jedna studija o Marxu, 77
N. RJAZANOV, Karl Marx o porijeklu prevlasti Rusije u Evropi, 78
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Vlado KOSTELNIK, Prilog historiografiji i bibliografiji o sudjelovanju jugoslavenskih Rusina i Ukrajinaca u narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945, 131
Ocjene i prikazi
Nesvrstanost u suvremenom svijetu (Savo Pešić), 159
Mićo Rakić. Od Narodnog fronta do Socijalističkog saveza (Katarina Spehnjak), 165
Vjekoslav Cvrlje. Vatikan u suvremenom svijetu (Zlatko Matijević), 168
Vojo Rajčević-Slobodan Žarić. Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj (Stanko Dvoržak), 170
Jovanka Kecman. Žene Jugoslavije u radničkom pokretu i ženskim organizacijama 1918-1941 (Bosiljka Janjatović), 173
Dragutin Pavličević. Narodni pokret 1883. u Hrvatskoj (Petar Korunić), 176
Andrija Radenić. Dnevnik Benjamina Kalaja (Petar Korunić), 179
Auguste Blanqui. Kritika društva i ostali radovi (Zlata Knezović), 182
Zbornik radova  – Karlovac 1579-1979 (Bosiljka Janjatović), 187
Miroslav Stiplovšek, Razmah strokovnega-sindikalnega gibanja na Slovenskem 1918-1922 (Bosiljka Janjatović), 189
Zbornik br. 16. Historijskog instituta Slavonije i Baranje (Milica Bodrožić) 190

ČSP 13, br. 2/1981.

Vlado OŠTRIĆ, Radnički pokret u Hrvatskoj od 1867. do početka XX. stoljeća. Izbor iz problematike, 5
Ivan KATARDŽIEV, Makedonski komunisti i borba makedonskog naroda za nacionalno i socijalno oslobođenje uoči rata i revolucije, 27
Vojo RAJČEVIĆ-Dušan ČALIĆ, Crnogorska revolucionarna intelektualna omladina na Zagrebačkom sveučilištu između dva rata, 51
Janko PLETERSKI, Napomene o uvažavanju općeg i posebnog s gledišta jugoslavensko-nacionalno, 63
Zlatko MATIJEVIĆ, Jugoslavenska povijesna literatura o političkoj djelatnosti katoličke crkve u Hrvatskoj 1918-1945., 73
Mirjana GROSS, Novim putovima u istraživanju Habsburške Monarhije, 105
Ocjene i prikazi
Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918-1978 (Zlatko Čepo), 157
Fitzroy Macclean, Tito (Zlatko Čepo), 163
Dragoljub Živojinović, Vatikan, Srbija i stvaranje jugoslavenske države 1914-1920 (Zlatko Matijević), 166
Milica Milenković, Sindikalni pokret u Srbiji 1921-1929 (Bosiljka Janjatović), 168
Baština klasičnog prirodnog prava i suvremena marksistička pravna misao (Nada Kisić Kolanović), 171
Ženski svijet (Lydia Sklevicky), 176
Zgodovinski časopis (Zdenko Radelić), 179
Kronika
Uloga i položaj žene u tradicijskoj kulturi (Lydia Sklevicky), 187

ČSP 13, br. 3/1981.

Tema broja: 40-godišnjica oslobodilačke borbe i socijalističke revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije
Nikola ANIĆ, Političke i vojne pripreme Komunističke partije Jugoslavije u organiziranju oružanog ustanka jugoslavenskih naroda i narodnosti 1941. godine, 7
Stanislav STOJANOVIĆ, Međunarodna komponenta socijalističke revolucije u Jugoslaviji, 31
Pero NASAKANDA, Prilog istraživanju sudjelovanja radničke klase Hrvatske u NOB-u i socijalističkoj revoluciji 1941. godine, 43
Nada KISIĆ-KOLANOVIĆ, Funkcija narodne vlasti u NOB-u Hrvatske 1941. godine, 65
Ivan KRALJ, Organizacija zdravstva u narodnooslobodilačkoj borbi na teritoriju Hrvatske, 85
Građa
Dnevnik Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske (1941-1942), 137
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Zlatko ČEPO, Ponovo aktualni Buharin, 165
Diskusija
Marijan MATICKA, Nedorečeno djelo, 183
Ocjene i prikazi
Slobodan Milošević, Izbjeglice i preseljenici na teritoriji okupirane Jugoslavije 1941.-1945. (Milica Bodrožić), 193
Zlata Knezović, Kulturno stvaralaštvo u revoluciji (Zlatko Čepo), 197
Lino Veljak, Marksizam i teorija odraza (Biljana Kašić), 200
Hrvatsko zagorje u revoluciji (Franko Mirošević), 205
Petar Strčić, Štampana riječ o otporima i borbama (Marija Sentić), 211
Vukašin Karanović, Moslavački partizanski odred (Pero Nasakanda), 212
Tri kataloga Arhiva Jugoslavije (Petar Strčić), 215
Mile Marković, Popis radova prof. dra Leona Gerškovića (Petar Strčić), 217
Nova saznanja o istoriji narodne vlasti u Crnoj Gori jula 1941. godine (Zoran Lukić), 219
Zbornik Historijskog instituta Slavonije i Baranje, sv. 17 (Milica Bodrožić), 223

ČSP 14, br. 1/1982.

Zlatko ČEPO, Dva decenija instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 7
Osvrt na rezultate rada OOUR-a za znanstvena istraživanja, 59
Vlado OŠTRIĆ, Istraživanja radničkog pokreta i drugih povijesnih tema XIX i početka XX stoljeća (do 1918), 61
Istraživanje povijesti komunističkog pokreta 1918-1941
Stanislava KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Komunistička partija u Hrvatskoj, 69
Vojo RAJČEVIĆ, Revolucionarni omladinski pokret, 72
Bosiljka JANJATOVIĆ, Sindikalni pokret, 74
Zorica STIPETIĆ, O istraživanju kulturne problematike, 77
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, O ekonomsko-socijalnim istraživanjima, 80
Ivan JELIĆ, Istraživanje razdoblja 1941-1945, 83
Lydia SKLEVICKY, Pregled rezultata rada na istraživanju povijesti socijalističke izgradnje, 89
Bibliografije radnika instituta, 99
Iz instituta, 193-197.

ČSP 14, br. 2/1982.

Okrugli stol “Josip Broz Tito u našoj i stranoj literaturi”
Zlatko ČEPO, Osnovna literatura o Josipu Brozu Titu, 7
Petar STRČIĆ, Vanjskopolitička borba u NOB-u za Istru, Rijeku i Slovensko primorje i jugoslavenska historiografija, 14
Miroljub VASIĆ, Titova borba za jedinstvo KPJ (1935-1941), 21
France FILIPIČ, Josip Broz Tito u slovenskoj historiografiji, 29
Vojmir KLJAKOVIĆ, Josip Broz Tito u stranoj historijskoj literaturi, 34
Slavoljub CVETKOVIĆ, Josip Nroz Tito u sovjetskoj literaturi, 44
Stanislav KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Louis Adamič i Vladimir Dedijer – prvi Titovi biografi, 48
Vlado OŠTRIĆ, Biografska literatura o Josipu Brozu Titu i daljnja biografska istraživanja, 65
Bosiljka JANJATOVIĆ, Sindikalna djelatnost Josipa Broza Tita u svjetlu jugoslavenske historijske literature, 76
Dušan BIBER, Mnogi su izvori dostupni ali nisu korišteni, 85
Biljana KAŠIĆ, Neka pitanja pristupa pisalaštvu o J. Brozu Titu, 89
Dušan BILANDŽIĆ, Shvatiti Tita znači ići do korijena društvene složenosti Jugoslavije, 90
Rene LOVRENČIĆ, Titova kritička misao zaslužuje veću pažnju, 92
Rasprave i članci
Pero NASAKANDA, Razvoj i promjena klasne strukture KP Hrvatske u NOB-u i socijalističkoj revoluciji, 95
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Berislav JANDRIĆ, Izvori i literatura za povijest KPH/SKH 1945-1978, 129
Diskusija
Nikola POPOVIĆ, Je li bilo organizovano Odeljenje Južnih Slovena pri Narodnom komesarijatu za pitanja nacionalnosti u Moskvi 1918. godine?, 179
Branko PETRANOVIĆ, U povodu osvrta Zlatka Čepa na “Istoriju Jugoslavije 1918-1978”, 185
Zlatko ČEPO, Još jednom o “Istoriji Jugoslavije 1918-1978” Branka Petranovića, 190
Ocjene i prikazi
Komunistička internacionala. Stenogrami i dokumenti kongresa (Biljana Kašić), 193
L. Giuricin-M. Sobolevski. Il partito comunista di Fiume 1921-1924. Komunistička partija Rijeke. Documenti-Građa (Bosiljka Janjatović), 202
Miloš Vuksanović. Prva proleterska brigada (Milica Bodrožić), 204
Vojislav Kecmanović Đedo. Zabilješke iz ratnih dana (Slobodan Nagradić), 208
Rade Bulat. Svjedočanstva iz Petrove gore (Franko Mirošević), 212
Vinodolski zakonik (Bosiljka Janjatović), 218
Louis Hout. Oružje za Tita (Darivoj Žilić), 220
Acta historico-oeconomica Jugoslaviae (Zdenka Šimončić-Bobetko), 223
Nikola Visković. Pojam prava. Prilog integralnoj teoriji prava (Nada Kisić-Kolanović), 229
Jugoslavenske vlade u izbjeglištvu, 1941-1945 (Franko Mirošević), 234

ČSP 14, br. 3/1982.

Nada KISIĆ-KOLANOVIĆ, Razvoj narodne vlasti u Hrvatskoj 1942. godine, 5
Nikola ANIĆ, Oružane snage NOP-a Jugoslavije (1941-1945), 25
Enver REDŽIĆ, Okupacija i kontrarevolucija u svjetlu dokumenata četnickog pokreta D. Mihailovića 1941-1942., 45
Risto POPLAZAROV, Položaj, borbe i dostignuca Makedonaca u Egejskoj Makedoniji u prvoj polovici XX stoljeća, 63
Hrvoje TARTALJA, Socijalni pokreti ljekarnika u Hrvatskoj, 81
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Risto KIRIAZOVSKI, Osvrt na makedonsku historiografiju o NOB (1941-1945) i građanskom ratu (1945-1949) u egejskom dijelu Makedonije, 97
Zdenko RADELIĆ, Izvori i literatura o Savezu sindikata Hrvatske (Savezu sindikata Jugoslavije) 1945-1980., 111
Ocjene i prikazi
Rudolf Bahro. Alternativa, Kritika realnog socijalizma (Biljana Kašić), 165
Marxa ipak ne treba napustiti. Uz knjigu Henrija Lefebvrea, Misao postala svijetom. Treba li napustiti Marxa? (Zlatko Čepo), 172
Jugoslavija 1941 (Zoran Lakić), 176
Holm Sundhaussen, Geschichte Jugoslawiens 1918-1980 (Dušan Lukač), 184
Radnički pokret Labinštine 1921-1941. sa širim osvrtom na Istru (Bosiljka Janjatović), 185
Grobinština u radničkom pokretu i revoluciji (Bosiljka Janjatović), 187
Zbornik, Historijski institut Slavonije i Baranje (Milica Bodrožić), 189
Funkcioniranje kontrarevolucije. Dokumenti četnickog pokreta Draže Mihailovića 1941-1942 (Vlado Oštrić), 193
Godišnjak Historija radnickog pokreta, NOR-a i socijalističke revolucije u Istri, Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru, sv. I-IV, 1978-1981 (Vlado Oštrić), 196
Iz Instituta (Mira Kolar-Dimitrijević), 205

ČSP 15, br. 1/1983.

Stanislava KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Nezavisna radnicka partija Jugoslavije-politička radnička stranka, 1
Aleksandar HRISTOV, Makedonija na Pariskoj mirovnoj konferenciji, 9
Katarina SPEHNJAK, Neki problemi povijesnog razvitka Narodnog fronta/Socijalističkog saveza u Jugoslaviji 1935-1978., 27
Slavko JURIŠA, Agrarna politika i problemi kolektivizacije u Jugoslaviji u vrijeme sukoba KPJ s Kominformom, 55
Diskusija
Nadežda JOVANOVIĆ, Je li u razdoblju 1934-1937. godine Milan Gorkić bio protiv jedinstvene jugoslovenske države?, 77
Ocjene i prikazi
Zorica Stipetić. Argumenti za revoluciju-August Cesarec (Slavoljub Cvetković), 93
Branko Caratan. Teorije revolucije (Stanislava Koprivica-Oštrić), 95
Dušan M. Bošković, Stanovišta o sporu (Biljana Kašić), 104
Čedomir Štrbac. Koegzistencija i internacionalizam (Savo Pešić), 113
Pero Nasakanda. Izgradnja narodne vlasti na podrucju sjeverne Hrvatske 1941-1945 (Nikša Milošević), 115
Zagreb 1941-1945, zbornik sjećanja (Franko Mirošević), 119
Zbornik Historijskog instituta Slavonije 19/1982 (Vlado Oštrić), 123
Osvrt na osam svezaka Senjskog zbornika (1965-1980), (Vlado Oštrić, Mihael Sobolevski i Anton Giron), 127
Grada
Dnevnik Glavnog štaba Hrvatske 1941-1942., (priredio Nikola Anić) 177

ČSP 15, br. 2/1983.

Bosiljka JANJATOVIĆ, Revolucionarni radnički pokret u Zagrebu 1929-1934 godine, 1
Igor GRAOVAC, Polazne teorijske i metodološke osnove istraživanja struktura sudionika revolucionarnog rata u Hrvatskoj 1941-1945., 33
Ljubomir ANTIĆ, Pokušaj stvaranja “Hrvatskog saveza” među našim iseljenicima u Južnoj Americi 1913. godine, 43
Obljetnice
Zlatko ČEPO, Stoljeće nakon Marxove smrti, 65
Biljana KAŠIĆ, Marx i njegovo povijesno pitanje, 79
Problemi metodologije historije
Mirjana GROSS, Braudel i Vilar – dva predstavnika francuske historiografije, 93
Fernand BRAUDEL, Historija i društvene nauke. Dugo trajanje, 99
Pierre VILAR, Marksistička historija, historija u izgradnji, 123
Građa
Sjećanja veterinara Zorka Goluba na trinaest dana boravka u logoru Jasenovac 1942.godine (priredila Mira Kolar-Dimitrijević), 155
Ocjene i prikazi
Marxova “Historija tajne diplomacije 18. stoljeća” u našem izdanju (Vlatko Oštrić), 179
Simpozij “Karl Marx u Africi, Aziji i Latinskoj Americi” (Cvetka Knapić-Krhen), 189
Dva kataloga o Marxu, Engelsu i radničkom pokretu (Vlatko Oštrić), 193
Peta zemaljska konferencija KPJ (19-23. oktobra 1940), (Bosiljka Janjatović), 195
Drugi (Vukovarski) kongres KPJ (20-24. jun 1920.) Plenarne sednice CPV KPJ (Bosiljka Janjatović), 197
Dokumenti Centralnog radničkog sindikalnog veća Jugoslavije 1919-1921 (Stanislava Koprivica-Oštrić), 200
Trilogija o Krleži. Predrag Matvejević – Stari i novi razgovori s Krležom, Šime Vučetić – Krležino književno djelo i Ivan Očak – Krleža-Partija (Zlatko Čepo), 203
Vjekoslav Mikecin. Situacija i duhovna kretanja. Filozofsko-politički ogledi (Zlata Knezović), 207
Radnički pokret i feminizam. Izvještaji iz četrnaest zemalja. Ernest Borneman (ur.), (Lydia Sklevicky), 212
Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjeljenima u SR Bosni i Hercegovini (Petar Strčić), 217
Iz Instituta (Mira Kolar-Dimitrijević i Zlatko Čepo), 219

ČSP 15, br. 3/1983.

Okrugli stol “Izvori i literatura o revolucionarnom radničkom pokretu u Zagrebu od početaka do suvremenosti”
Zorica STIPETIĆ, Uvodna riječ, 1
Vlado OŠTRIĆ, Zagreb i socijalistički radnički pokret (od sredine XIX st. do stvaranja komunističkog pokreta) u povijesnoj literaturi, 3
Bosiljka JANJATOVIĆ, Izvori i literatura o revolucionarnom radničkom pokretu u Zagrebu u razdbolju između dva svjetska rata, 13
Narcisa LENGEL-KRIZMAN, Naša historiografija i povijesna publicistika o Zagrebu u narodnooslobodilačkoj borbi, 31
Biljana KAŠIĆ, Problemi proučavanja komunističkog pokreta Zagreba u razdoblju socijalističke izgradnje, 39
Zlatko ČEPO, O dva prethodna rada i o nekim problemima izrade povijesti komunističkog pokreta u Zagrebu, 45
Marijan RASTIĆ, Arhivska građa organizacija i rukovodstva KPH/SKH u Historijskom arhivu u Zagrebu, 49
Diskusija, 63
(Marinko GRUIĆ, Stanislava KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Ivo JELIĆ, Gordana VLAJČIĆ, Vlado OŠTRIĆ, Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Marijan MATICKA)
Polemike
Ljubo BOBAN, Izvod iz strogo povjerljive kombinatorike Velimira Terzića. A ponešto i o drugim kombinatorikama, 79
Vasilije KRESTIĆ, Neprihvatljive ocene o Srbima Vojne krajine, 119
Mirko VALENTIĆ, Odgovor na “kritiku” Vasilija Krestića, 137
Ocjene i prikazi
Vojislav Koštunica-Kosta Čavoški. Stranački pluralizam ili monizam. Društveni pokreti i politički sistem u Jugoslaviji 1944-1949 (Katarina Spehnjak), 171
Ćiril Petešić. Katoličko svećenstvo u NOB-u 1941-1945 (Igor Graovac), 176
Svetozar Vukmanović-Tempo. Revolucija koja teče (Zoran Lakić), 183
Vjekoslav Mikecin. Marksisti i Marx (Zlata Knezović), 191
Klasa i avangarda – Jugoslavensko iskustvo (Berislav Jandrić), 196
Zoran Vidojević. Samoupravljanje delo radničke klase (Savo Pešić), 201
Milorad Muratović. Deset kongresa omladine BiH (Slobodan Nagradić), 205
Narodnooslobodilačka borba u Dalmaciji 1941-1945 (Milica Bodrožić), 209
Radnički pokret i NOB u XXV svesku “Vjesnika historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu” (Petar Strčić), 213
Sergije Dimitrijević. Socijalistički radnički pokret u Srbiji 1870-1918 (Andro Purtić), 215
Henri Sloves. L’etat juif de l’Union Sovietique (Ivo Goldstein), 217

ČSP 16, br. 1/1984.

Nada KISIĆ-KOLANOVIĆ, Vrijednosni principi novoga pravnog poretka u narodnooslobodilačkoj borbi na području Hrvatske 1941-1945. godine, 1
Mladen PLOVANIĆ, O nekim vojno-političkim zbivanjima u Rijeci ljeti 1943. godine u svjetlosti odnosa KPH Hrvatske i KP Italije, 27
Polemika
Ljubo BOBAN, Izvod iz strogo povjerljive kombinatorike Velimira Terzića. A ponešto i o drugim kombinatorikama, 55
Diskusija
Petar KORUNIĆ, Jugoslavenska ideologija u hrvatskoj nacionalnoj politici i hrvatsko-srpski odnosi – u povodu knjige V. Krestića, Srpsko-hrvatski odnosi i jugoslavenska ideja 1860-1873 (Beograd, 1983.), 83
Ocjene i prikazi
Svjedočanstva o sudbinama intelektualaca. Rad 400, JAZu (Zorica Stipetić), 111
Blažo Jovanović, Izabrani radovi (Zoran Lakić), 117
Nepotrebna pretjerivanja. Zvane Črnja, Sukobi oko Krleže (Zlatko Čepo), 123
Miroslav R. Đorđević, Samouprava u građanskoj i socijalističkoj misli Srbije (Nikša Milošević), 127
Zbornik sjećanja, Zagreb 1941-1945 (Franko Mirošević), 131
Stevo Ostojić, Naše godine – Nova Jugoslavija s naslovnih stranica 1943-1983 (Berislav Jandrić), 136
Bibliografija
Ana FELDMAN, Brošure i periodika iz NOB-a u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 141

ČSP 16, br. 2/1984.

Slobodan ŽARIĆ, KPH i strategija Narodnooslobodilačke fronte u prvoj godini narodnooslobodilačkog rata, 1
Ljubomir ANTIĆ, Sukobi u jugoslavenskom iseljeničkom pokretu u Antofagasti (Čile) u vrijeme prvoga svjetskog rata i neki socijalni utjecaji na njih 1917. godine, 19
Nada HRANILOVIĆ, Novinarska djelatnost don Nike Grškovića u SAD, 49
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Odnos KPJ prema jugoslavenskoj radničkoj emigraciji u međuratnom razdoblju, 65
Diskusija
Milica KAZIN-WOHINZ, Početak obračna s prošlošću. Comunisti a Trieste. Un’Identita Difficile (Roma 1983), 87
Ocjene i prikazi
Novica Rakočević. Crna Gora i Austro-Ugarska 1903-1914. (Miomir Dašić), 105
Stipe Tonković, Sindikati u socijalističkoj Jugoslaviji (Zdenko Radelić), 110
Dokumenti o spoljnoj politici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1945 (Enes Milak), 118
Glavni štab NOV i PO Hrvatske 1941-1945. Dokumenti 1941 (Franko Mirošević), 120
Josip Hrnčević, Svjedočanstva (Katarina Spehnjak), 128
Kumrovečki zapisi 1/1984 (Biljana Kašić), 130
Bibliografija
Ana FELDMAN, Brošure i periodika iz NOB-a u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, II dio, 135

ČSP 16, br. 3/1984.

Ivan JELIĆ, Majsko savjetovanje rukovodstva Komunističke partije Jugoslavije u Zagrebu 1941. godine, 1
Tonči ŠITIN, Prilog proučavanju sindikalnog pokreta u Dalmaciji do 1929. godine, 19
Zdenka ŠIMONČIĆ-BOBETKO, Ekonomske i posjedovne prilike čabarskog područja i provođenje agrarne reforme između dva rata (1918-1941), 53
Enes MILAK, Uspostavljanje trgovinskih odnosa između Jugoslavije i Italije 1945-1947. godine, 75
Ocjene i prikazi
Izbor iz francuske i njemačke literature o socijalističkoj radničkoj prosvjeti (Branka Pribić), 91
Milovan BOSIĆ, Izvori za istoriju Komunističke partije Jugoslavije 1919-1941 (Bosiljka Janjatović), 96
Nail REDŽIĆ, Telmanovci. Zapisi o njemačkoj partizanskoj četi “Ernst Telman” (Dušan Lukač), 100
Zbornik sjećanja Zagreb 1941-1945, knj. 3 i 4 (Franko Mirošević), 102
Zbornik “Kotar Gračac u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945” (Đuro Zatezalo), 107
Katalog partizanskog tiska Nacionalne i sveučilišne biblioteke Zagreb (Marija Sentić), 109
Bibliografija
Ana FELDMAN, Brošure i periodika iz NOB-a u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 119

ČSP 17, br. 1/1985.

Problemi istraživanja historije SFRJ 1945-1980 (izlaganja na znanstvenom skupu), sudjelovali: Biljana Kašić, Jera Vodušek, Ranko Končar, Zdenko Čepić, Joža Prinčić, Gordana Tudor, Senija Milišić, Radmila Stanković, Dušan Bilandžić, Zlatko Čepo, Marija Obradović, Dušan Nećak, Drago Borovčanin, Tihomir Klarić, Fehmi Puškoli, Momčilo Mitrović, Aleksandar Kasaš, Martin Ivanić, Nedjeljka Kremzir, Lidija Sklevicky, Vladimir Sabolić, Marijan Maticka, Senka Babović, Nada Jurukova, Berislav Jandrić, Dragoljub Petrović, Vera Kac, Zorica Stipetić, Radoslav Raspopović, Željko Bencević, Zdenko Radelić i Katarina Spehnjak, 1
Nadežda JOVANOVIĆ, Milan Gorkić u “interpretaciji” Ivana Očaka, 161
Ocjene i prikazi
Enver Redžić. Jugoslovenski radnicki pokret i nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini (1918-1941), (Dušan Lukač), 187
Nadežda Jovanović. Sindikalni pokret u Srbiji 1935-1941 (Bosiljka Janjatović), 189
Predrag Vranicki. Samoupravljanje kao permanentna revolucija (Zlatko Čepo), 193
Socijalisticki savez radnog naroda u razvoju socijalističkog samoupravnog društva (Katarina Spehnjak), 196
Beograd u sjećanjima savremenika 1930-1941 (Miomir Dašić), 200
Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje (Milica Bodrožić), 202
Obljetnički svezak zbornika Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje (20, 1983.), (Vlado Oštrić), 206
25- godišnjica Društva za povijest radničkog pokreta u Beču (Branka Pribić), 209
Savjetovanje u Mariboru: Etnologija – povijest (Branka Pribić), 211

ČSP 17, br. 2/1985.

Agneza SZABO, Problemi i metode istraživanja društvene strukture nosilaca središnjih (političkih, privrednih i kulturnih) institucija u Zagrebu 1860-1873, 1
Vlado OŠTRIĆ, Socijalistički pokret u Hrvatskoj i Radovan Dragović, 37
Zlatko MATIJEVIĆ, Pokušaj razrješenja pravnog položaja Katoličke crkve u Kraljevini SHS 1918-1921, 51
Diskusija
Nikica PEJNOVIĆ, Istorijske teme i dileme, 71
Polemika
Milutin ŠUŠOVIĆ, Nema strogo povjerljive kombinatorike Velimira Terzića, 89
Znanstveni skupovi
Andrea FELDMAN-Lydia SKLEVICKY, U povodu šestog međunarodnog susreta historičarki (Bonn, 28-31. V. 1985.), 139
Milica BODROŽIĆ, Hvar u NOB, 18-19. XII 1984, 147
Berislav JANDRIĆ, XVII međunarodni kulturnohistorijski simpozij “Mogersdorf 1985”, 153
Ocjene i prikazi
Mladen Vukomanović, Milica Milenković, Nadežda Jovanović. Sindikalni pokret u Beogradu do 1941. godine (Mira Kolar-Dimitrijević), 157
Eduard Čalić. Hitler bez maske (Zlatko Čepo), 160
Juraj Girenko. Stranice sovjetsko-jugoslavenskog prijateljstva (Zlatko Čepo), 161
Revolucionarni omladinski pokret u Zagrebu 1941-1945 (Bosiljka Janjatović), 163
Klasna borba, 1926-1937 (Bosiljka Janjatović), 166

ČSP 17, br. 3/1985.

Janko PRUNK, Nacionalni programi u slovenskoj političkoj misli (1848-1945), I. dio, 1
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Poljoprivredno radništvo i radnici-seljaci na području Savske banovine do 1929. do 1939. godine, 31
Milutin FOLIĆ, Revolucionarni rad Miladina Popovića (1919-1945-1985), 59
Herbert STEINER, Austrijski komunisti i veljača 1934. godine, 81
Polemika
Dušan BIBER, Naučna kuliserija jednoga političkog pamfleta. U povodu knjige V. Đuretića “Saveznici i jugoslavenska ratna drama”, 95
Ljubo BOBAN, Multikombinatorika Terzić-Šušović, odnosno Šušović-Terzić, 137
Građa
Bosiljka JANJATOVIĆ, Zapisnik Mjesne konferencije KPJ u Zagrebu 6. listopada 1935. godine, 137
Ocjene i prikazi
Agnes Heller. Teorija istorije (Biljana Kašić), 169
Čedomir Štrbac. Jugoslavija i odnosi izmedu socijalističkih zemalja, sukob KPJ i Informbiroa (Zlatko Čepo), 173
Rade Kalanj-Vjekoslav Mikecin. Subjekti i alternative socijalizma (Zlata Knezović), 175
Stjepan Blažeković. Bjelovar (Mira Kolar-Dimitrijević), 178
The Sarajevo Trial (Branka Pribić), 180
Zemaljsko Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Hrvatske (Nada Kisić-Kolanović), 181
Veljko Vlahović. Sećanja-Hronologija-Bibliografija (Bosiljka Janjatović), 185
Revue des etudes (Branka Pribić), 187
Anthropos (Branka Pribić), 189
In memoriam
Prof. dr. Jaroslav Šidak (1903-1986) (Vlado Oštrić), 193
Puk. Vojmir Kljaković (1916-1986) (B. Visković), 201

ČSP 18, br. 1/1986.

Janko PRUNK, Nacionalni programi u slovenskoj političkoj misli (1848-1945), II dio, 1
Narcisa LENGEL-KRIZMAN, Prilog proučavanju terora u tzv. NDH: sudbina Roma 1941-1945, 29
Ljubomir ANTIĆ, Prilog istraživanju odnosa naših iseljenika u Južnoj Americi prema NOB-u s posebnim osvrtom na JNO na Pacifiku, 43
Diskusija
Anto MILUŠIĆ, U povodu najnovije zbirke dokumenata o Jugoslaviji (Branko Petranović i Momčilo Zečević, Jugoslavija 1918-1984, Beograd 1985), 83
Polemika
Ivan OČAK, Odgovor Nadeždi Jovanović, 115
Izvještaji o znanstvenim rezultatima
Andrea FELDMAN, Povijesna literatura o odnosima velikih savezničkih sila prema Jugoslaviji 1941-1945. godine, 129
Ocjene i prikazi
Ali Hadri. Ali Keljmendi (1900-1939), (Stanislava Koprivica-Oštrić), 163
Uz knjigu Mirjane Gross “Počeci moderne Hrvatske”, (Mladen Švab), 171
Viktor Novak. Magnum crimen (Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj), (Vlado Oštrić), 178
Ivo Petrinović. Ante Trumbić-politička shvaćanja i djelovanje (Hodimir Sirotković), 181
Ljubo Boban. Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade (Franko Mirošević), 186
Petar Kačavenda. Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije 1942-1945 (Milica Bodrožić), 190
Živan Milisavac. Istorija Matice srpske (Branka Pribić), 194
Informacija o Međunarodnoj konferenciji o povijesti žena (International Conference on Women’s History-ICWH, Amsterdam, 1986 (Lydia Sklevicky), 195

ČSP 18, br. 2/1986.

Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Češko-jugoslavenske veze na privredno-racionalizatorskom i socijalnom području od prvoga svjetskog rata do velike svjetske krize, 1
Ivan KATARDŽIEV, Makedonski radnički i nacionalnorevolucionarni pokret u vreme Treće zemaljske konferencije KPJ i Kosta Novaković, 25
Slobodan NEŠOVIĆ, Prilog razmatranju problema revandikacija prema Italiji u drugom svetskom ratu, 41
Radomir BULAJIĆ, Borbe Druge armije JA za oslobođenje Hrvatske s posebnim osvrtom na oslobođenje Zagreba, 57
Zlatko ČEPO, Četiri decenija nakon prvoga petogodišnjeg plana FNRJ, 77
Berislav JANDRIĆ, Prilog proučavanju organizacionog stanja i strukture KPH u Dalmaciji od 1945. do 1948. godine, 89
Vlado OŠTRIĆ, Odjeci i utjecaji Markovićeva djela u Hrvatskoj i Vojvodini (u povodu zbornika “Svetozar Marković, omladina i marksizam”, 101
Ocjene i prikazi
Dimitrije Vujović. Crnogorski federalisti 1919-1929 (Miomir Dašić), 115
Radovan Trivunčić. Jasenovačka drama (Narcisa Lengel-Krizman), 122
Todor Stojkov. Vlada Milana Stojadinovića (Nadežda Jovanović), 124
Jugoslavenke u kaznionicama fašističke Italije (Narcisa Lengel-Krizman), 127
Javne financije u povijesti naših naroda (Olivera Lončarić-Horvat), 131
Socijalistička misao u Srbiji od prvih socijalista do socijalističke revolucije (Vlado Oštrić), 136
Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje (Milica Bodrožić), 140

ČSP 18, br. 3/1986.

Nada KISIĆ-KOLANOVIĆ, Začeci društvenovlasnickih odnosa na oslobođenom pdoručju Hrvatske u toku narodnooslobodilačke borbe, 1
Nada HRANILOVIĆ, List “Zajedničar” i narodnooslobodilačka borba u Jugoslaviji, 19
Nikola ANIĆ, Oslobođenje Hvara u rujnu 1944. godine, 35
Jovan KOKOT, Iz borbenog puta 12. slavonske proleterske udarne brigade, 57
Marija OBRADOVIĆ, Prvi kongres antifašisticke omladine Balkana, 81
Diskusija
Branko PETRANOVIĆ i Momcilo ZEČEVIĆ, Odgovor na napis Anta Milušića “U povodu najnovije zbirke dokumenata o Jugoslaviji”, 99
Ocjene i prikazi
Treći kongres KPJ (17-22. maj 1926), Plenarne sednice CK KPJ (maj-septembar 1926), (Bosiljka Janjatović), 125
Sednice CK KPJ (1948-1952) (Biljana Kašić), 127
Eduard Čalić. Hitlerova provokacija-Paljenje Reichstaga (Zlatko Čepo), 130
Rad Skupštine Crne Gore 1945-1950 (Zoran Lakić), 133
Sovjetske teorije prava (Dalibor Čepulo), 136
Geschichte und Gesellschaft (Zoran Ladić), 143

ČSP 19, br. 1/1987.

Ivan JELIĆ, Komunistički pokret u Hrvatskoj i aspekti federativne Jugoslavije 1935-1941., 1
Mirko VALENTIĆ, Društvena i gospodarska struktura Prve banske pukovnije 1848-1881. godine, 19
Diskusija
Mirjana GROSS, Je li u nas metodološka diskusija potrebna ili beskorisna?, 79
Grada
Zorica STIPETIĆ-Bosiljka JANJATOVIĆ, Politički eseji Stjepana Livadića (Stjepana Cvijića), 105
Obljetnice
Branka PRIBIĆ, Njemački historičar Ranke i Vuk Karadžić, 187
Ocjene i prikazi
Jakov Gelo. Demografske promjene u Hrvatskoj od 1780. do 1981. god. (Narcisa Lengel-Krizman), 193
Roj Medvedev. Oktobar 1917. Revolucija 1917. godine u Rusiji (Zlatko Čepo), 199
Branislav Marović. Društveno-ekonomski razvoj Crne Gore 1945-1953 (Zoran Lakić), 202

ČSP 19, br. 2/1987.

Stanislava KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Jugoslavenski dobrovoljci u jedinicama španjolske republikanske vojske 1936-1939. godine, 1
Marijan MATICKA, Kolonizacija u Hrvatskoj 1945-1948. godine, 27
Dragan SIMEUNOVIĆ, Određenje sadržaja i metoda sindikalne akcije na Osnivačkom kongresu KP Srbije, 55
Gojko VEZMAR, Partizanska štampa u Lici 1941-1945. godine, 61
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, “Munja”, tvornica akumulatora u Zagrebu od osnivanja do nacionalizacije (1920-1945), 81
Branimir CRLJENKO, Ilegalna knjižnica Komunističke partije u Rovinju, 105
Građa
Mladen PLOVANIĆ, Gradsko redarstvo u Sušaku o “komunistički nastrojenim” srednjoškolcima 1937. godine, 119

ČSP 19, br. 3/1987.

Nada KISIĆ-KOLANOVIĆ, Neki aspekti razvoja prava na oslobođenom teritoriju Hrvatske 1943-1945. godine. Uz 45-godišnjicu ZAVNOH-a, 1
Pero NASAKANDA, Prilog proučavanju učešća “srednjih slojeva” u NOB-u i socijalističkoj revoluciji, 25
Milorad VAVIĆ, Kontrarevolucionarne organizacije na Kosovu i Metohiji 1941-1945. godine, 49
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Dr Ivo Politeo u borbi za promjenu socijalnog položaja namještenika i radnika. U povodu 100-godišnjice rođenja, 69
Diskusija
Gojko VEZMAR, O nekim pitanjima organiziranja i razvoja oružanog ustanka u Lici 1941. godine (U povodu knjige Gojka Polovine, “Svedočenje” – sećanje na događaje iz prve godine ustanka u Lici, Beograd, 1988), 97
Anto MILUŠIĆ, Neke kontroverze u raspravi o Petranovićevoj i Zečevićevoj zbirci dokumenata o Jugoslaviji, 123
In memoriam
Dr Zlatko Čepo, 171

ČSP 20, br. 1-2/1988.

Stanislava KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Marxova i Engelsova teorija revolucije kao teorijska pretpostavka organizacionog pitanja, 1
Vojo RAJČEVIĆ, Međunarodni kongres studenata socijalista i komunista u Ženevi (26-29. XII 1919) u svjetlu novih dokumenata (Prilog biografiji Voje Vujovića), 15
Bosiljka JANJATOVIĆ, Četvrti kongres URSSJ-a i pitanje jedinstva radničke klase, 25
Zdenka ŠIMONČIĆ-BOBETKO, Agrarna reforma i kolonizacija na veleposjedu Donji Miholjac 1919-1941 godine, 55
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Zagrebačka tvornica baterija i džepnih svjetiljaka do 1945. godine, 73
Tonći ŠITIN, Slom HSS-ovske omladinske organizacije u Splitu 1944. godine, 95
Zdenko RADELIĆ, Prvi kongres Jedinstvenih sindikata Hrvatske, 115
Zlata KNEZOVIĆ, Idejno-politička uloga sovjetskih filmova u filmskom repertoaru u Hrvatskoj 1945-1952, 137
Biljana KAŠIĆ, Uloga Agitpropa u Slavoniji 1945-1950, 173
Katarina SPEHNJAK, Organizaciono-politički aspekt djelovanja Narodnog fronta u Slavoniji 1945-1951. godine, 183
Diskusija
Ljubo BOBAN, Položaj Jugoslavenskog poslanstva u Vatikanu u vrijeme drugoga svjetskog rata, 197
Ljubo BOBAN, Još jednom o navodnom pismu P. Grisogona A. Stepincu, 215
Ocjene i prikazi
Hodimir Sirotković-Ljubo Margetić. Povijest države i prava naroda SFR Jugoslavije (Nada Kisić-Kolanović), 229
Claudia Coonz. Mother in Fatherland. Women, the Family and Nazi Politics (Lydia Sklevicky), 233
Desanka Stojić. Prva ženska partizanska četa (Lydia Sklevicky), 235
Projekt “Dotršćina” Arhiva Hrvatske (Marijan Grakalić), 237

ČSP 20, br. 3/1988.

Arnold SUPPAN, Jugoslavija i Austrija od 1918. do 1938. Susjedstvo između kooperacije i konfrontacije, 1
Petar STRČIĆ, Prilog za biografiju Ante Cilige, 15
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Krapinska tvornica pokućstva i parna pilana d.d. od 1920. do 1925. godine, 51-59
Vera KRŽIŠNIK-BUKIĆ, Hrana kao glavni vid UNRRA-ine pomoći Jugoslaviji 1943-1948, 59
Berislav JANDRIĆ, Prilog proučavanju organizacionog stanja i strukture organizacija Komunističke partije Hrvatske u Slavoniji od oslobođenja do Prve konferencije KPH za Osječku oblast (1945-1949), 77
Borislav BIJELIĆ, Omladinsko-studentska glasila kao mediji artikulacije ideja studentskog pokreta u Jugoslaviji 1968. godine, 107
Građa
Zdenko RADELIĆ, Prvi štrajkovi u socijalističkoj Jugoslaviji (Dokumenti iz 1945. godine), 123-143
Ocjene i prikazi
Milan Rakovac. Socijalistička Republika Hrvatska (Petar Strčić), 143
Olivera Milosavljević. Radnički saveti u Beogradu 1949-1953 (Katarina Spehnjak), 146
Stjepan Gredelj. S onu stranu ogledala. Istraživanje promena modela komunikacije u jugoslovenskom društvu na osnovu analize sadržaja pisanja listova Borbe i Politike u periodu od 1945. do 1975. godine (Biljana Kašić), 149
Bogdan Lekić. Arhivski izvori za istoriju socijalističke Jugoslavije 1943-1953 (Katarina Spehnjak), 153
Ljubodrag Dimić. Agitprop kultura (Biljana Kašić), 154
Bibliografija
Dvadeset godina “Časopisa za suvremenu povijest” (1969-1988). Sadržaj 1979-1988, 161

ČSP 21, br. 1-3/1989.

Bogumil HRABAK, Koncepcije federativne i konfederativne Jugoslavije među Jugoslovenima u Rusiji (od aprila 1916. do aprila 1918. godine), 1
Darko DUKOVSKI, Socijalno-ekonomska i politička previranja među prosvjetnim radnicima u Istri neposredno nakon prvog svjetskog rata (1919-1923), 29
Annamaria GRÜNFELDER, “Živjeti pravedno i istinito” Mančs Sperber i zagrebački ljevičarski intelektualci, 63
Nada KISIĆ-KOLANOVIĆ, Neka pitanja općeg usmjerenja jugoslavenske teorije prava 1945-1956. godine, 87
Vilim RIBIĆ, Koncepcija prvobitne socijalističke akumulacije u Jugoslaviji (razdoblje četrdesetih i pedesetih godina  – 1945-1954), 105
Zdenko RADELIĆ, Radnički povjerenici – kontrola privatnog sektora ili zaštita radnika?, 129
Obljetnica francuske revolucije (1789-1989)
Dalibor ČEPULO, Francuska revolucija i Deklaracija o pravima čovjeka i građanina 1789. godine: problemi političke demokracije, 161
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Obilježavanje godišnjica francuske revolucije u Jugoslaviji u međuratnom razdoblju, 179
Diskusija
Darko BEKIĆ, “Slučaj Bleiburg”: nova istraživanja, nova iskušenja, 197
Zdenko RADELIĆ, Momčilo Mitrović. Srbija 1944-1952, 215
Obavijesti o problemima metodologije historije
Damir AGIČIĆ, Mediteran. Naše teme, broj 5, 225
Lydia SKLEVICKY, Peter Gay. Freud for Historians, 231
Znanstveni skupovi
Cvetka KNAPIČ-KRHEN, O nekim međunarodnim skupovima, posvećenim značajnim godišnjicama u povijesti radničkog pokreta, 239
Darko BEKIĆ, Međunarodna konferencija “Političko obrazovanje za demokraciju”, Seoul 1989., 247
Ocjene i prikazi
Dokumenti centralnih organa SKOJ-a (1919-1925), Beograd, 1989 (Bosiljka Janjatović), 251
Kaelbe Hartmut, Industrialization and Social Inequality in 19th Century Europe (Ivo Bićanić), 254
Bibliografija
Marija SENTIĆ, Dvadeset godina Časopisa za suvremenu povijest (1969-1988). Periodične publikacije za koje biblioteka Instituta za suvremenu povijest zamjenjuje Časopis za suvremenu povijest, 263