Povijesni prilozi

Povijesni prilozi                                          Digitalni repozitorij

Glavna i odgovorna urednica dr. sc. Irena Benyovsky Latin – Zagreb

Pomoćnica glavne urednice: dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić

Tajnica: dr. sc. Maja Katušić

Izdavač: Hrvatski institut za povijest, izlazi od 1982. godine
Dvaput godišnje – Članci na hrvatskom i stranim jezicima (engleskom, talijanskom, njemačkom itd.) –  Sažeci na engleskom
ISSN 0351-9767

Adresa: Opatička 10, 10 000 Zagreb; tel: 00 385 1 4851-721; fax: 00 385 1 4851-725
E-mail: irenabenyovsky@yahoo.com ili zrinka.pesorda@zg.t-com.hr

Povijesni prilozi spadaju u popis časopisa koji su po vrsnoći izjednačeni sa časopisima s međunarodno priznatom recenzijom. Časopis izlazi u izdanju Hrvatskog instituta za povijest, Opatička 10, 10 000  Zagreb, gdje je i sjedište uredništva. Znanstveni časopis Povijesni prilozi prima potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Od 1982. do 2000. godine časopis je izlazio jedanput godišnje, a od 2001. izlazi dva puta godišnje. Časopis izlazi na hrvatskom jeziku, a povremeno se objavljuju i članci domaćih ili inozemnih autora na stranim jezicima. Povijesni prilozi su znanstveni časopis koji objavljuje rezultate istraživanja s područja povijesne znanosti te pomoćnih povijesnih disciplina od antike do sredine 19. stoljeća. U časopisu se objavljuju rezultati znanstvenih projekata Hrvatskog instituta za povijest te članci znanstvenog sadržaja drugih autora iz Hrvatske i inozemstva. U Povijesnim prilozima objavljuju se sljedeće kategorije članaka: izvorni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, pregledni članci, izlaganja sa znanstvenih skupova i stručni članci. Osim tih radova tiskaju se ocjene i prikazi knjiga i periodike, obavijesti, bilješke i slično.

Glavna i odgovorna urednica je dr. sc. Irena Benyovsky Latin , znanstvena savjetnica.
Članovi uredništva su: dr. sc. Ante Birin (Zagreb, Hrvatska) , dr. sc. Alexandar  Buczynski (Zagreb, Hrvatska), dr. sc. Fani Celio Cega (Trogir, Hrvatska), dr. sc. Lovorka Čoralić (Zagreb, Hrvatska), dr. sc. Damir Karbić (Zagreb, Hrvatska),  dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus (Zagreb, Hrvatska), dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić (tajnica)(Zagreb, Hrvatska), dr. sc. Gordan Ravančić (Zagreb, Hrvatska), dr. sc. Vlasta Švoger (Zagreb, Hrvatska).
Članovi uredničkog vijeća su: dr. sc. Donal Cooper (Cambridge, UK); dr. sc. Darko Darovec (Kopar, Slovenija), dr. sc. Katalin Szende (Budimpešta, Mađarska), dr. sc. Dušan Mlacović (Ljubljana, Slovenija), akademik Tomislav Raukar (Zagreb, Hrvatska), dr. sc. Mirko Valentić (Zagreb, Hrvatska), dr. sc. Nenad Vekarić. (Dubrovnik, Hrvatska)
Časopis je indeksiran u: THE BOWKER INTERNATIONAL SERVIS (NY USA); HISTORICAL ABSTRACTS; INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHIES IBZ (OSNABRÜCK, D); CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY (CEEOL); NEWS OF ELECTRONIC JOURNALS (NEWJOUR); HRVATSKA ZNANSTVENA BIBLIOGRAFIJA, Niz C; HRČAK (Portal znanstvenih i stručnih časopisa Republike Hrvatske); EBSCO; ERIH, SCOPUS.