Izvori za povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Izvori za povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Izvorna povijesna građa trajni je temelj povijesnih istraživanja. Stoga izdanja povijesnih izvora, pogotovo kada su kvalitetno pripremljena, zastarijevaju mnogo sporije od historiografske literature. U ovome je projektu obuhvaćena skupina raznorodnih povijesnih izvora koje povezuje činjenica da se svi sadržajem, a u većini slučajeva i nastankom, odnose na područje hrvatskoga sjeveroistoka (Slavonije, Srijema, Baranje). Projekt predviđa izdavanje 19 knjiga koje će sadržavati integralne izvorne tekstove većega opsega ili tematske zbirke manjih izvora za povijest tih krajeva. Tekstovi obuhvaćeni projektom potječu iz različitih povijesnih razdoblja: srednjega vijeka, ranoga novog vijeka, 19. i 20. stoljeća. S obzirom na tipologiju, zastupljeni su i narativni (ljetopisi, biografije, memoari, spomenice) i diplomatički tekstovi (arhivski dokumenti). S obzirom na tematska težišta zastupljena je politička povijest, ekonomska povijest, vojna povijest, povijest plemstva, crkvena povijest, povijesna demografija, povijest školstva itd. Izvori koji će se objaviti zanimljivi su, prema tome, za različite aspekte istraživanja povijesti, kao i za druge humanističke znanosti.

Ovisno o specifičnostima pojedinih tekstova, težište rada na izdavanju bit će transkripcija rukopisa, kritička oprema i komentar izvornoga teksta, prijevod sa stranoga jezika na hrvatski.

Glavni nositelji projekta znanstvenici su iz Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, a uz njih u projektu sudjeluju znanstvenici iz institutskoga Odjela za latinističku historiografiju i znanstvenici izvan Instituta.