Ljudski gubici

Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću

Ljudski gubici Hrvatske u Drugome svjetskom ratu i poraću nezaobilazni su dio novije hrvatske povijesti. Brojne su teme i pitanja ljudskih gubitaka Hrvatske u Drugome svjetskom ratu i poraću u historiografiji otvoreni, neriješeni ili nedostatno obrađeni. Ipak, postoji pouzdana osnova za daljnja istraživanja, napose s obzirom na mnogobrojno do sada nesustavno evidentirano i korišteno gradivo u našim i stranim arhivima i dokumentaciju u muzejskim ustanovama. Nezaobilazno je upotpunjavanje dosadašnjih spoznaja i reinterpretacija dosadašnjih rezultata istraživanja, često proizvoljnih i netočnih, posebice u historiografiji, publicistici, javnim medijima i udžbenicima povijesti. Potrebna je sustavna obrada, kritičko sagledavanje i prikaz ovih zasigurno najvažnijih i nezaobilaznih problema i tema novije hrvatske povijesti. Ponajprije je pozornost posvećena istraživanju važnih tema koje zbog ideološke nepodobnosti u prethodnim razdobljima te nedostupnosti i(li) nesređenosti arhivskoga gradiva nije bilo moguće istraživati. Otvaranjem istraživanja i novih tema nastoji se sustavno obraditi ova problematika. Radom na projektu nastavila bi se istraživanja ljudskih gubitaka Hrvatske u Drugome svjetskom ratu i poraću. Naglasak je na istraživanju novih, neobrađivanih ili malo poznatih tema i pitanja: udio logorskih žrtava u ljudskim gubicima Hrvatske u Drugome svjetskom ratu i poraću; glad i bolesti kao uzroci ljudskih gubitaka Hrvatske u Drugome svjetskom ratu; sudovi za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj 1945. godine.

Glavni cilj cjelokupnog istraživanja jest istražiti ljudske gubitke Hrvatske u Drugome svjetskom ratu i poraću bez obzira na njihovu nacionalnu/etničku, vjersku, ideološku/političku i(li) zavičajnu pripadnost, uključujući i počinitelje zločina.

Voditelj: dr. sc. Vladimir Geiger