Uloga institucija

Uloga institucija u oblikovanju identiteta predmoderne i moderne Hrvatske

Povijest institucija važna je poddisciplinasvih nacionalnih historiografija i pripada među temeljna historiografska istraživanja. Poznavanje nastanka, razvoja i transformacija pojedinih javnih institucija, njihove međusobne interakcije i glavnih aktera nužno je za razumijevanje oblikovanja i razvoja društva i uloge države kakve poznajemo i danas, a ujedno je i preduvjet za kontekstualizaciju daljnjih historiografskih istraživanja različitih tema. Stoga je cilj projekta dosad razmjerno zanemarena istraživanja institucionalne povijesti hrvatskih zemalja intenzivirati, organizirati i usmjeriti konkretnim rezultatima. Istraživanje će obuhvatiti širok spektar javnih institucija – zakonodavne, upravne/izvršne, pravosudne, gospodarske, političke (uključujući i političku javnost i stranke), kulturne, obrazovne, vjerske i zdravstvene, a analizom pojedinih institucija rekonstruirat će se njihova javna uloga na makrorazini i mikrorazini kao dinamična interakcija raznih aspekata djelovanja, utjecaja i interesa, pratit će se kratkoročni i dugoročni rezultati institucionalnih praksi te će se njihov razvoj pozicionirati u širi kontekst europske povijesti institucija. Očekivani rezultati uključuju izradu prozopografije najznačajnijih institucija, stručnu obradu i objavu relevantne arhivske građe, publiciranje rezultata istraživanja (monografije, znanstveni članci), sinteze povijesti pojedinih institucija te prijenos znanja studentima i doktorandima na organiziranim radionicama. Nadalje, rad na projektu rezultirat će i boljim razumijevanjem suodnosa hrvatskih institucija i povijesnih institucija politički povezanih zemalja, osobito Austrije, Mađarske, Italije, Češke i Slovačke, te ishodišta i dometa kulturnih i intelektualnih veza političkih elita na srednjoeuropskome prostoru i omogućiti pozicioniranje hrvatskih institucija u širi europski kontekst razvoja institucija društva.

Tematski dio ovog projekta vezano za razvoj školstva finaciran je od strane Hrvatske zaklade za znanost. Stranicu tog projekta možete vidjeti na ovoj poveznici.