Velike rijeke i šume

Velike rijeke i šume: prožimanje prirode i društva u povijesti Slavonije

Povijest okoliša ili “ekohistorija” već je gotovo pola stoljeća distinktno područje istraživanja u svjetskoj povijesnoj znanosti. U Hrvatskoj su tek u novije vrijeme konstituirane istraživačke skupine koje se bave pojedinim temama iz hrvatske povijesti u ekohistorijskoj vizuri. Svaki dio Hrvatske, kao i bilo koje druge zemlje, posjeduje specifične prirodne sastojke koji u znatnoj mjeri determiniraju ljudski društveni život u njemu. Za sjeveroistočni dio današnje Hrvatske, koji se u novome vijeku naziva Slavonijom, posebno su važna dva prirodna fenomena: velike rijeke i znatna šumska prostranstva. Velike rijeke Dunav, Drava i Sava omogućile su samu prostornu formaciju te povijesne pokrajine (kao “međurječja”), uz to što su bitno utjecale na mnoge aspekte njezine povijesti (gospodarsku, vojnu, kulturnu, povijest svakodnevice itd.). Velika šumska prostranstva, stoljetne slavonske šume, također su kroz povijest, a u nešto manjoj mjeri i danas, igrale važnu ulogu u društvenome životu Slavonije, njezinu gospodarstvu, demografiji, oblicima socijalnih konflikata poput hajdučije, kulturnoj samopercepciji Slavonije itd.

Stoga se čini osobito prikladnim da se primjena ekohistorijske paradigme i metodologije proširi na taj dio Hrvatske upravo kroz tematiku velikih rijeka i šuma. Najproduktivniji način da se zahvati u tu široku i vrlo raznorodnu problematiku jest, po svemu sudeći, organizacija tematskih znanstvenih skupova, koji čine okosnicu ovoga projekta.