Dr. Tomislav Markus – home page

 

Biografija

Bibliografija

Kontakt

 

Biografija

Tomislav Markus - rođen je 13. 12. 1969. u Zagrebu, Republika Hrvatska. U Zagrebu je 1988. završio srednju školu (Centar za upravu i pravosuđe). Diplomirao je studij povijesti i filozofije 1993. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1994. radi u Hrvatskom institutu za povijest - od veljače 2005. u stalnom radnom odnosu - trenutno na projektu "Politički život u hrvatskom društvu od 1840-ih do 1940-ih godina" pod vodstvom dr. sc. Stjepana Matkovića. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obranio je 1996. magistarski rad pod naslovom "Ideje i koncepcije Slavenskog Juga 1848.-1850. godine", a 1999. doktorsku disertaciju pod naslovom Hrvatski sabor 1848. godine: političke institucije i hrvatski politički pokret 1848. godine". U okviru projekta bavi se istraživanjem političkih, kulturnih i društvenih prilika u hrvatskim zemljama, posebno Banskoj Hrvatskoj, u drugoj polovici XIX. stoljeća. Također se bavi istraživanjem suvremenih ekoloških i bioloških teorija, ekološke povijesti, te značenjem biologije za proučavanjem novije ljudske povijesti. Trenutno je u zvanju višeg znanstvenog suradnika.


Matični broj u upisniku znanstvenika: 204892.

E-adresa: tmarkus@isp.hr

 

Bibliografija:

 

I. Povijesna struka

1. Knjige:
  Korespondencija bana Jelačića i Banskog vijeća 1848.-1850. godine, Zagreb 1998.
  Hrvatski politički pokret 1848.-1849. godine, Zagreb 2000
  Slavenski Jug i hrvatski politički pokret 1848.-1850. godine, Zagreb 2001.
  Predstavke županija i gradova Banske Hrvatske 1861-1867., Zagreb 2002.
  Zagrebački politički listovi 1848.-1850. godine, Zagreb 2005.
  Hrvatski politički pokret 1848.-1849. Izabrani dokumenti, "Fontes" 12, Zagreb 2006.

Bogoslav Šulek (1815.-1895.) i njegovo doba, Zagreb 2008.

Hrvatski politički pokret 1848.-1849. godine. Izabrani dokumenti na njemačkom, Zagreb 2009.

2. Radovi objavljeni u A-1 (povijesna struka, izbor):

-  "Franjo Rački o Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti", Časopis za suvremenu
povijest
/27/2, 1995:269-283
  "Zakonske osnove odbora Sabora Hrvatske i Banskog vijeća 1849. godine", Časopis za
suvremenu povijest
/28/1-2, 1996:139-159
- "Hrvatski politički pokret 1848.-1849. godine", Povijesni prilozi 15, 1996:11-58
- "Mađarski nacionalizam i hrvatska politika 1848.-1849.", Časopis za suvremenu povijest
29/1, 1997:41-67
- "Eugen Kvaternik u hrvatskoj politici i publicistici 1859-1871", Povijesni prilozi 16, 1997:
159-222
- "Hrvatske županije i gradovi 1861.-1867. i njihove predstavke", Povijesni prilozi 19,
2000:133-162
- "Zagrebačko političko novinstvo 1848.-1850. godine", Rasprave iz hrvatske kulturne
prošlosti
2, 2002:283-256
- "Moderna civilizacija u stvaralaštvu Franje Račkog", Zbornik Odsjeka za povijesne
znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu
21, 2003:243-266
- "Korespondencija Josipa J. Strossmayera i Koste Vojnovića kao povijesni izvor", Časopis
za suvremenu povijest
36/2, 2004:581-596
- "Od kršćanskog do seljačkog humanizma", Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti
Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu
24, 2006:223-264

- «Publicistika kao poziv : Bogoslav Šulek u javnom životu Hrvatske 1842.-1867.», Časopis za

suvremenu povijest 39/1, 2007:181-204

- «Korespondencija Strossmayer-Vojnović : izabrani dokumenti», Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda

za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu 25, 2007:331-383

- «Politička djelatnost Dragojla Kušlana 1847-1867.», Povijesni prilozi 36, 2008:185-229

- „Društveni pogledi Ante Starčevića“, Časopis za suvremenu povijest 41/3, 2009:827-848

- „Ivan Kukuljević u političkom životu Hrvatske u razdoblju 1843.-1867.“, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda

za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu 27, 2009:293-318

- „Between Revolution and Legitimacy“, Review of Croatian History 1, 2009:13-45

 

3. Radovi u pripremi u postupku recenzije ili pripremi za tisak:

- Solidarnost i sukob interesa na Slavenskom Jugu (knjiga, recenzirano)

 

 

 

II. Biologija, ekologija, društvene znanosti

 

1. Knjige:

  Ekologija i antiekologija, Zagreb 2004.

  Dubinska ekologija i suvremena ekološka kriza, Zagreb 2006.

 

2. Članci i rasprave:

- "Ekologija i biologija", Socijalna ekologija 13/2, 2004:129-151
- "Tumačenje (post)historije i ekološka kriza", Časopis za suvremenu povijest 37/1,
2005:7-36
- "Dobro došli kući u Pleistocen", Socijalna ekologija 14/1, 2005:29-52
- "Naturalist u tehničkom društvu", Socijalna ekologija 14/4, 2005:327-352
- «Historija vs. bio-ekologija», Povijesni prilozi 33, 2007:331-360

- «Darwinizam i povijest: evolucijska biologija i proučavanje društvene dinamike», Povijesni prilozi 35, 2008:239-298

 

 

3. Radovi dostupni u pdf-formatu:

 

3. 1. Filozofija, integralna teorija, ekologija

Divljina i pleistocenski dom (2009)

Integral theory: four essays about Ken Wilber and integral thinking (2009)

Stan Rowe: ekološka filozofija (2009)

Coming Home to Pleistocene: Paul Shepard's Ecological Philosophy (2010)

 

3.2. Ekologija, biologija, povijest

Darwinizam i povijest (knjiga) (2008)

Ekologija i povijest: ekološka povijest ljudskih društava (2009)

 

3.3. Kriza i dezintegracija industrijskih društava

Slom industrijskih društava (2010)

The Great Turning Point (2010)

Klimatske promjene (2010)

Hrvatska i oil peak (2010)

 

Napomena: pdf-tekstovi izražavaju trenutni stav autora i podložni su reviziji. Pdf-tekstovi mogu se koristiti (citirati) samo u svrhe osobnog znanstvenog rada i uz navođenje mjesta gdje su nađeni (ove web-stranice).