Stručna služba Instituta

Ivan Krešić, mag. iur – Rukovoditelj pododsjeka za pravne, kadrovske i opće poslove

Telefon (01) 4851-720; telefaks (01) 4851-725 E-mail: ivan.kresic@isp.hr

Kristina Jagić JakopovićTajnica ravnatelja

Telefon (01) 4851-720; telefaks (01) 4851-725; E-mail: kristina.jagic@isp.hr

Matea Tunjić, bacc. oec.- Voditeljica računovodstva 

Telefon (01) 4851-721, 4851-722; telefaks (01) 4851-725
E-mail: matea@isp.hr

Tamara Katarina PavićVoditeljica odjeljka za plaće i blagajničke poslove

Telefon (01) 4851-721;  telefaks (01) 4851-725; E-mail: tamara.pavic@isp.hr

Darija Pancirov, prof. – Voditeljica knjižnice

Telefon (01) 4851-721; E-mail: darija.pancirov@isp.hr

Martina Štivojević, prof. – stručna suradnica

Telefon (01) 4851-721; E-mail: martina.jurcic@isp.hr

Krešimir Krznarić, dipl. novinar – stručni suradnik

Telefon (01) 4851-721; telefaks (01) 4851-725; E-mail: kresimir.krznaric@isp.hr

Tomislav VuljanićVoditelj povijesno – informatičkog centra

Telefon (01) 4851-721; E-mail: tomislav.vuljanic@isp.hr

Zoran Đuričićekonom, domar

Telefon (01) 4851-721; E-mail: zoran.djuricic@isp.hr

Igor Palekaportir telefonist, Božidar Ferkportir telefonist

Jasminka Gjanospremačica, Anka Koturić – spremačica