Uprava

Ravnatelj Hrvatskog instituta za povijestkrsnjavi_ured

dr. sc. Gordan Ravančić, znanstveni savjetnik

E-mail: gordan.ravancic@isp.hr

Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest

dr. sc. Jasna Turkalj, viša znanstvena suradnica

E-mail: jturkalj@isp.hr

Upravno vijeće Hrvatskog instituta za povijest

dr. sc. Ante Nazor, predsjednik Upravnog vijeća

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagrebhodnik2

dr. sc. Marija Karbić, znanstvena savjetnica

Hrvatski institut za povijest

dr. sc. Mario Jareb, znanstveni savjetnik

Hrvatski institut za povijest

Kristina Gerber Sertić

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

dr. sc. Zdenka Janeković-Romer, znanstvena savjetnica

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

Predsjednica Znanstvenog vijeća Hrvatskog instituta za povijest

dr. sc. Marija Karbić, znanstvena savjetnica

E-mail: mkarbic@isp.hr