Djelatnici na odjelu za latinističku historiografiju

dr. sc. Robert Holjevac, stručni suradnik

Rođen je 25. studenog 1967. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Godine 1986. upisao je studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1991. godine pod naslovom: “Život, vrijeme i djelo Aurelija Augustina”.
Od 1992. – 1998. radio je kao prosvjeti djelatnik, u Centru za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek”. Kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za povijest počinje raditi 1998. godine. Magistrirao je 2001. na temi «Pokušaji Ivana Stojkovića u stvaranju crkvene unije». Radi na projektu prof. dr. Mije Korade: «Povijest civilne Hrvatske od 15. – 18. stoljeća». Za doktorski rad prijavio je temu: «Markantun de Dominis (1560. – 1624.), život i djelovanje u povijesnom i teološkom kontekstu». Od 2005. godine predaje na Hrvatskim studijama na kolegiju povijest srednjeg vijeka / bizantologija.