Aktualnosti

Sastav Znanstvenog vijeća Hrvatskog instituta za povijest

Nakon sastanaka znanstvenih odjela Hrvatskog instituta za povijest održanih 19. listopada 2023., sukladno Statutu Instituta izabrani su članovi Znanstvenog vijeća.

SASTAV ČLANOVA ZNANSTVENOG VIJEĆA HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

Ravnatelj
dr.sc. Miroslav Akmadža

Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
dr.sc. Marija Karbić, predstojnica
dr.sc. Suzana Leček
dr.sc. Stanko Andrić
dr.sc. Robert Skenderović
dr.sc. Dino Mujadžević

Odjel za srednjovjekovnu povijest
dr.sc. Ante Škegro
dr.sc. Jadranka Neralić
dr.sc. Irena Benyovsky Latin
dr.sc. Zrinka Pešorda Vardić

Odjel za ranonovovjekovnu povijest
dr.sc. Lovorka Čoralić
dr.sc. Alexander Buczynski
dr.sc. Teodora Shek Brnardić
dr.sc. Vedran Klaužer

Odjel za modernu povijest
dr.sc. Stjepan Matković
dr.sc. Marino Manin
dr.sc. Jasna Turkalj
dr.sc. Arijana Kolak Bošnjak
dr.sc. Zdravka Jelaska Marijan
dr.sc. Mario Jareb

Odjel za suvremenu povijest
dr.sc. Davor Marijan
dr.sc. Vladimir Geiger
dr.sc. Stipe Kljaić
dr.sc. Domagoj Knežević
dr.sc. Josip Mihaljević
dr.sc. Jakša Raguž
dr.sc. Marko Zubak

Odjel za povijesne izvore i digitalnu povijest
dr.sc. Rudolf Barišić
dr.sc. Hrvoje Čapo
dr.sc. Ivana Horbec

Predstavnici asistenata i viših asistenata
dr.sc. Marko Vukičević, predstavnik viših asistenata
Petar Seletković, predstavnik asistenata