Archive for 'Natječaji'

(Hrvatski) Natječaj

Sorry, this entry is only available in Hrvatski.

Opširnije →

(Hrvatski) NATJEČAJ ZA IZBOR NA POSTOJEĆE SISTEMATIZIRANO ZNANSTVENO RADNO MJESTO

Sorry, this entry is only available in Hrvatski.

Opširnije →

(Hrvatski) NATJEČAJ ZA IZBOR NA POSTOJEĆE SISTEMATIZIRANO RADNO MJESTO

Sorry, this entry is only available in Hrvatski.

Opširnije →

(Hrvatski) NATJEČAJ ZA IZBOR NA SISTEMATIZIRANA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

Sorry, this entry is only available in Hrvatski.

Opširnije →

(Hrvatski) NATJEČAJ ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA STRUČNO RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK

Sorry, this entry is only available in Hrvatski.

Opširnije →

(Hrvatski) PONIŠTENJE NATJEČAJA

Sorry, this entry is only available in Hrvatski.

Opširnije →

(Hrvatski) NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

Sorry, this entry is only available in Hrvatski.

Opširnije →

(Hrvatski) NATJEČAJ ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA STRUČNO RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK

Sorry, this entry is only available in Hrvatski.

Opširnije →

(Hrvatski) NATJEČAJ ZA IZBOR NA SISTEMATIZIRANA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

Sorry, this entry is only available in Hrvatski.

Opširnije →

(Hrvatski) NATJEČAJ ZA SISTEMATIZIRANO ZNANSTVENO RADNO MJESTO

Sorry, this entry is only available in Hrvatski.

Opširnije →

Natječaj za sistematizirana znanstvena radna mjesta

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest od 30. travnja 2013. godine, temeljem članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH,  46/07, 45/09 i 63/11) i u skladu sa suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (Klasa: 119-02/13-01/02; Ur. broj: 533-13-5) od 23. travnja 2013. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na ...

Opširnije →

Natječaj za izbor znanstvenog novaka

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel: 01/4851-720, Fax: 01/4851-725

Na temelju odobrenja Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH (Klasa: 640-02/12-04/00108; Urbroj: 533-19-13-0009) od 6. ožujka 2013. godine, a u skladu s člankom 40. stavak 2. i 43. stavak 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09 i 63/11) raspisuje se

N A T ...

Opširnije →
Page 4 of 5 12345