Aktualnosti

Izašla je nova knjiga: Zagrebačka biskupija i osmanska Slavonija u 18. stoljeću – Uloga Katoličke crkve u teritorijalnoj integraciji kontinentalne Hrvatske

Screenshot from 2022-07-18 13-47-49

Cijena: 200,00 kuna