Aktualnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Hrvatski institut za povijest nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Hrvatskog instituta za povijest koje se nalaze na adresi:  https://www.isp.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežne stranice https://www.isp.hr djelomično su usklađene sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Dio slika nema prikladan opis.
  • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku.
  • za sadržaj koji zahtjeva vizualni način rada nije osiguran dodatni način rada koji ne zahtjeva korištenje vida, niti način rada koji smanjuje i/ili povećava vidno polje, nije osigurana kontrola kontrasta, niti način rada koji od korisnika ne zahtjeva sposobnost prepoznavanja boja;
    Hrvatski institut za povijest radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 17. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskog instituta za povijest. Hrvatski institut za povijest će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podatci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatski institut za povijest na e-mail: institut@isp.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

e-mail : pristupacnost@pristupinfo.hr​.