Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA STRUČNO RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST,Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hrTel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest od 20. siječnja 2015. godine, kao i temeljem odobrenja Hrvatske zaklade za znanost, a u skladu s čl. 42. i 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju(„Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45, 09, 63/11,  94/13 i 139/13)., raspisuje se 

N A T J E Č A J

ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME  NA STRUČNO RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU  NA VRIJEME OD 2 GODINE– 1 IZVRŠITELJ/IZVRŠITELJICA. 

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-          završen sveučilišni diplomski studij povijesti

-          ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti koji osiguarav upis na poslijediplomski doktorski studij u području huamnističkih znanosti, polje povijesti,

-          kandidati trebaju zadovoljavati opće uvjete kriterija za vrednovanje doktoranda natječaja (010.) “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, koji je 15. svibnja 2014. raspisala Hrvatska zaklada za znanost:

završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij, prijaviti se mogu samo kandidati za čiji je doktorski studij ove kalendarske godine raspisan natječaj za upis nove generacije studenata doktorskog studija 4 u akademskoj godini 2014./2015.[1], ukoliko kandidat za doktoranda već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak vremena do najviše 4 godine, umanjene za godine koje je pohađao studij te na natječaj se ne može javiti kandidat čije je doktorsko obrazovanje Zaklada već ranije financirala, ali je odustao od studija.

Dodatni uvjeti za pristupnice i pristupnike na natječaj:

-          ostvarena priznanja, nagrade isl. Za izvrsnost u uspjehu na studiju te za istraživački rad u polju povijesti,

-          sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijesti

-          posjedovanje znanja i vještina potrebnih za rad na isstraživačkoj temi iz razdoblja Prvog svjetskog rata,

-          prednost imaju pristupnici koji su već upisani na poslijediplomski doktorski studij iz područja humanističkih znanosti polje povijest koji obihvaća i istraživačku temu na kojoj će doktorand raditi u sklopu projekta,

-          služenje engleskim jezikom a posebice njemačkim jezikom.

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis, uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom studiju humanističkog smjera – polje povijesti, ovjereni prijepis svih ocjena sa studija, dokaze o ispunjavanju uvjeta za uspješnosti na studiju kojima se stječu uvjeti za upis doktorskog studija, bibliografiju radova. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama Europskoga istraživačkoga prostora na adresu: Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb ili p.p. 156, 10 000 Zagreb s naznakom “Za natječaj za doktoranda – stručnog suradnika”.[1]             Ne odnosi se na kandidate koji već imaju upisan doktorski studij.

Natječaj je objavljen 20. siječnja 2015.