Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA POSTOJEĆE SISTEMATIZIRANO RADNO MJESTO

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće postojeće sistematizirano radno mjesta u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu položaja i radnih mjesta Hrvatskog instituta za povijest (zamjena za privremenu nenazočnost zaposlenice) :

izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto III. vrste – voditelj odjeljka III. vrste – voditelj Ureda ravnatelja Instituta – zapošljavanje na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta  – jedan izvršitelj/izvršiteljica.

Uvjeti:

Pristupnici i pristupnice na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-          SSS društvenog ili ekonomskog smjera ili završena gimnazija ili preddiplomski studij društvenog smjera

-          poznavanje rada na računalu

-          znanje engleskog ili njemačkog jezika

-          radno iskustvo 1 godina.

Uz prijavu na natječaj treba dodati:  

1. životopis

2. preslik odgovarajuće diplome

3. domovnicu (preslik)

4. dokaz o radnom iskustvu (kopije ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto isl.)

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s prilozima podnose se na adresu Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, 10 000 Zagreb s naznakom «natječaj za radno mjesto voditelj Ureda ravnatelja Instituta».

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj objavljen 18.11.2015.