Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA POSTOJEĆE SISTEMATIZIRANO ZNANSTVENO RADNO MJESTO

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće postojeće sistematizirano znanstveno radno mjesto u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu položaja i radnih mjesta Hrvatskog instituta za povijest ( izbor na više znanstveno radno mjesto i u znanstveno zvanje):

  1. izbor u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – trajno zvanje (ponovni izbor) u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za povijest 19. stoljeća– 1 znanstvenika/znanstvenica

Uvjeti:

Pristupnici i pristupnice na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene prijelaznom odredbom članka 67. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 94/2013) te opće uvjete propisane člankom 40. stavak 3. i člankom 41. Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj treba priložiti:

1. dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta

2. životopis

3. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest

4. bibliografiju radova te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti pristupnika uz posebno naznačen popis objavljenih radova nakon zadnjeg izbora u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto

5. CROSBI ispis bibliografije

6. vlastoručno potpisan popis sudjelovanja na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta s naznakom naziva projekta, razdoblja trajanja projekta te naznakom voditelja projekta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS) na adresu: Hrvatski institut za povijest, Znanstveno vijeće, Opatička 10, 10 000 Zagreb s naznakom «natječaj za znanstveno zvanje znanstveno radno mjesto».

Rok u kojem će pristupnici i pristupnice na natječaj biti obaviješteni o izboru je 15 dana od donošenja odluke Znanstvenog vijeća Instituta.

 Natječaj je objavljen 23. prosinca 2015.