Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SURADNIČKA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća suradnička radna mjesta na određeno vrijeme na četiri godine:

  1. izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za novovjekovnu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica
  2. izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za srednjovjekovnu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:  pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Dodatni uvjeti:

-          za točku 1. Natječaja: znanje turskog jezika i osmanistike.

-          za točku 2. Natječaja: znanje srednjovjekovnog latiniteta i paleografije.

Prijavi na natječaj treba priložiti:

1. dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta

2. životopis

4. bibliografiju radova te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti pristupnice/pristupnika

5. CROSBI ispis bibliografije

6. Uvjerenje o stečenom akademskog stupnju doktora humanističkih znanosti

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS) na adresu: Hrvatski institut za povijest, Znanstveno vijeće, Opatička 10, 10 000 Zagreb s naznakom «natječaj za suradničko radno mjesto poslijedoktorand».

Rok u kojem će pristupnici i pristupnice na natječaj biti obaviješteni o izboru je 15 dana od donošenja odluke Znanstvenog vijeća Instituta.

 Natječaj je objavljen 8.9.2017.