Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno vrijeme:

  1. izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za novovjekovnu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica
  2. izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za suvremenu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:  pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Dodatni uvjeti:

-          za točku 1. Natječaja: sudjelovanje u svojstvu suradnika na znanstvenim projektima Hrvatske zaklade za znanost, iskustvo rada na međunarodnim znanstvenim projektima, poznavanje latinske i talijanske paleografije.

-          za točku 2. Natječaja: sudjelovanje u svojstvu suradnika na znanstvenim projektima Hrvatske zaklade za znanost i znanje engleskog i njemačkog jezika.

Prijavi na natječaj treba priložiti:

1. dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta

2. životopis

4. bibliografiju radova te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti pristupnice/pristupnika

5. CROSBI ispis bibliografije

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS) na adresu: Hrvatski institut za povijest, Znanstveno vijeće, Opatička 10, 10 000 Zagreb s naznakom «natječaj za znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik».

Rok u kojem će pristupnici i pristupnice na natječaj biti obaviješteni o izboru je 15 dana od donošenja odluke Znanstvenog vijeća Instituta.

Natječaj je objavljen 13.6.2017.