Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA STRUČNO RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST,Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hrTel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest od 22. rujna 2014. godine, kao i temeljem odobrenja Hrvatske zaklade za znanost, a u skladu s čl. 42. i 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45, 09, 63/11,  94/13 i 139/13)., raspisuje se

N A T J E Č A J

ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME  NA STRUČNO RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU  NA VRIJEME OD 2 GODINE– 1 IZVRŠITELJ/IZVRŠITELJICA.

  

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-          završen sveučilišni diplomski studij povijesti

-          ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti koji osigurava upis na poslijediplomski doktorski studij u području humanističkih znanosti, polje povijesti

Dodatni uvjeti za pristupnice i pristupnike na natječaj:

-          ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u uspjehu na studiju te za istraživački rad u polju povijesti,

-          sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijesti

-          posjedovanje znanja i vještina potrebnih za rad na istraživačkoj temi iz razdoblja Prvog svjetskog rata,

-          prednost imaju pristupnici koji su već upisani na poslijediplomski doktorski studij iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, koji obuhvaća i istraživačku temu na kojoj će doktorand raditi u sklopu projekta,

-          služenje engleskim jezikom, a posebice njemačkim jezikom.

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis, uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom studiju humanističkog smjera – polje povijesti, ovjereni prijepis svih ocjena sa studija, dokaze o ispunjavanju uvjeta za uspješnosti na studiju kojima se stječu uvjeti za upis doktorskog studija, bibliografiju radova.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim Internet stranicama Instituta te na Internet stranicama Europskoga istraživačkoga prostora  na adresu: Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb ili p. p. 156, 10 000 Zagreb s naznakom «Za natječaj za doktoranda – stručnog suradnika“.

Natječaj objavljen 6.10.2014.