Aktualnosti

POZIV ZA JAVNU NABAVU USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA I IZVEDBENOG PROJEKTA CJELOVITE OBNOVE PALAČE BOGOŠTOVLJA I NASTAVE (HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST)

DOKUMENTACIJA:

OBAVIJEST O NADMETANJU

DOKUMENTACIJA O NABAVI

OBRAZAC 1

PRILOG 1

PRILOG 2

PRILOG 3

PRILOG 4

PRILOG 5

ODLUKA O ODABIRU NAKON ŽALBE