Interni znanstveno-istraživački projekti

Temeljem odredbi Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i sustava Programskog financiranja u listopadu 2019. u skladu sa Strateškim planom Hrvatskog instituta za povijest za razdoblje 2019.-2023.  pokrenuti su interni znanstveno-istraživački projekti (odobreni na sjednici Znanstvenog vijeća 23. srpnja 2019.)

Naziv projekta Voditelj/ica projekta Suradnici na projektu
Problematske teme i gradivo za društvenu i vojnu povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku Lovorka Čoralić Filip Novosel
Korespondencija fra Bone Perišića Rudolf Bariišić
Razvoj turizma i prometa na hrvatskom dijelu primorja prve jugoslavenske države (1919-1941) Zdravka Jelaska Marijan
Fenomen dubrovačkih Srba katolika u svjetlu korespondencije njegovih istaknutih predstavnik Zoran Grijak Zlatko Kudelić
Izvori za povijest Slavonije, Srijema i Baranje od srednjeg vijeka do 20. stoljeća Suzana Leček Marija Karbić, Milan Vrbanus, Stanko Andrić, Ivan Milec, Marko Vukičević (od 2021.)
Kultura, sport i znanost u socijalističkoj Hrvatskoj i Jugoslaviji (okončan 31. prosinca 2022.) Albert Bing Davor Kovačić
Hrvatsko istočno pograničje pred izazovom ratova i migracija od Mira u Srijemskim Karlovcima do Domovinskog rata Mario Jareb Robert Skenderović, Darijan Godić
Hrvatska u diplomatskim izvješćima Sjedinjenih Američkih Država 1929.-1941. Hrvoje Čapo Mario Jareb
Johannis Bononiensis, Liber de vino (okončan 31. prosinca 2022.) Ante Škegro
Odabrane teme iz političke povijesti (1890.-1929.): stranke, osobe, događaji Stjepan Matković Mato Artuković (do prosinca 2020.), Zlatko Matijević (do prosinca 2021.)
Povjesnice postrojbi specijalne policije PU karlovačke i PU dubrovačko-neretvanske u Domovinskom ratu 1991-1995. godine Jakša Raguž Darjan Godić, Domagoj Knežević (od 2023.)

Temeljem odredbi Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i sustava Programskog financiranja u siječnju 2021. u skladu sa Strateškim planom Hrvatskog instituta za povijest za razdoblje 2019.-2023.  pokrenuti su interni znanstveno-istraživački projekti (odobreni na sjednici Znanstvenog vijeća 10. prosinca 2020.)

Naziv projekta Voditelj/ica projekta Suradnici na projektu
“Alternativne kulture” i “sive zone” hrvatskog/jugoslavenskog kasnog socijalizma: studije slučaja Marko Zubak
Gastarbajterska usmena povijest Josip Mihaljević Stipe Kljaić
Hrvatska u kontekstu kultruno-političkih utjecaja Rusije na Balkanu Zdravka Zlodi
Digitalizacija Dnevnika i Stenografskih zapisnika Hrvatskog sabora Gordan Ravančić
Opis Severinske županije i Banske krajine na vojnim kartama 18. i 19. stoljeća Alexander Buczynski Vedran Klaužer, Juraj Balić

Temeljem odredbi Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i sustava Programskog financiranja u siječnju 2023. u skladu sa Strateškim planom Hrvatskog instituta za povijest za razdoblje 2019.-2023.  pokrenuti su interni znanstveno-istraživački projekti (odobreni na sjednici Znanstvenog vijeća 30. ožujka 2023.)

Naziv projekta Voditelj/ica projekta Suradnici na projektu
Demographia Croatica rustica Ante Škegro
Hrvatski sport u 20. stoljeću Davor Kovačić Marko Vukičević