Knjižnica

Knjižnica Hrvatskog instituta za povijest osnovana je 1962. godine.

Fond knjižnice pokriva područje društveno-humanističkih znanosti, s posebnim naglaskom na noviju povijest. Budući da je knjižnica utemeljena kao knjižnica tadašnjeg Instituta za historiju radničkog pokret Hrvatske dio fonda tematski je usko vezan uz to razdoblje.
Danas knjižnica ima oko 60.000 svezaka. Fond obuhvaća odjel knjiga i odjel časopisa. Knjižnica vodi razmjenu časopisa u izdanju Instituta (Časopis za suvremenu povijest, Povijesni prilozi, Review of Croatian History) sa srodnim institucijama u domovini i inozemstvu na 189 adresa (78 stranih i 113 domaćih).
Značajan dio fonda čine i ostavštine uglednih znanstvenika/povjesničara dr. Jere Jareba i dr. Božidara Ivanuša, te ostavština zbirke knjiga i časopisa pokojnih zaposlenika Instituta dr. Ivana Jelića i dr. Fikrete Butić-Jelić. Posebna dragocjenost fonda su brojne i danas rijetke brošure.
Knjižnica je zatvorenog tipa te je fond prvenstveno namijenjen znanstvenicima Instituta. Međutim, rado izlazimo ususret i drugim znanstvenim djelatnicima kada nas zamole za uslugu.

Radno vrijeme knjižnice je od 8.00 do 16.00 sati.

Radno vrijeme čitaonice za vanjske korisnike od 10.00 do 14.00 sati.

Darija Pancirov, prof. – voditeljica knjižnice, E-mail: darija.pancirov@isp.hr

Martina Štivojević, prof. – stručna suradnica, E-mail: martina.jurcic@isp.hr

On-line katalog (u izradi)                  Stari katalog (listići)      Pravilnik o radu knjižnice (link)        
Kontakt:
Hrvatski institut za povijest
Knjižnica
Opatička 10
10 000 Zagreb
(01) 4851 721

Bilten prinova Knjižnice HIP-a (rujan – listopad  2022.)

Bilten prinova Knjižnice HIP-a (studeni – prosinac 2022.)

Bilten prinova (prosinac 2023. – veljača 2024.)