Zakoni i statuti

STATUT HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST (NOVI)

PRAVILNIK O RADU HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

PRAVILNIK O USTROJSTVU RADNIH MJESTA I POLOŽAJA HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

STRATEŠKI PLAN 2013. – 2018.

STRATEŠKI PLAN 2019. – 2023.

STRATEŠKI PLAN 2024. – 2027.

ETIČKI KODEKS HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

POSLOVNIK O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA HIP-a

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HIP-a

PLAN O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE SVIH AKATA NA TEMELJU KOJIH SE ISPLAĆUJE PLAĆA I DODACI NA PLAĆU

Na vrh

Zakon o radu RH

Zakon o ustanovama RH

Zakon o znanstvenoj djelatnosti RH
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju od 22.10.2022.
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA, UVJETIMA ZA RASPORED I KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA (NN 22/2024)

Uputa za javne znanstvene institute (5. ožujka 2024.)

Dodatna uputa za javne znanstvene institute (18. ožujka 2024.)

Javna nabava:

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Hrvatskog instituta za povijest za 2012. godinu

Plan nabave Hrvatskog instituta za povijest za 2013. godinu. Objavljeno 19.02.2013.

Sprječavanje sukoba interesa-javna nabava

Izmijenjeni i dopunjeni plan nabave za 2012. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi Hrvatskog instituta za povijest za 2013. godinu

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA POSTUPKE OBNOVE

Plan nabave Hrvatskog instituta za povijest za 2014. godinu

Plan nabave Hrvatskog instituta za povijest za 2015. godinu Objavljeno 27.01.2015.

Plan nabave Hrvatskog instituta za povijest za 2016. godinu  Objavljeno 10.02.2016.

Plan nabave Hrvatskog instituta za povijest za 2017. godinu  Objavljeno 13.02.2017.

Plan nabave Hrvatskog instituta za povijest za 2018. godinu  Objavljeno 1.2.2018.

Plan nabave Hrvatskog instituta za povijest za 2020. godinu  Objavljeno 23.12.2019.

Plan nabave Hrvatskog instituta za povijest za 2021. godinu   Objavljeno 17.12.2020.

Plan nabave Hrvatskog instituta za povijest za 2022. godinu  Objavljeno 22.12.2021.

Izmijenjeni Plan javne nabave HIP-a za 2022. godinu Objavljeno 1.08.2021.

Izmjenjeni plan nabave za 2021. godinu  Objavljeno 22.12.2021.

Plan nabave Hrvatskog instituta za povijest za 2023. godinu Objavljeno 31.12.2022.

Izmjenjeni plan javne nabave HIP-a za 2023. godinu Objavljeno 11.09.2023.

Plan nabave Hrvatskog instituta za povijest za 2024. godinu

Izvješča o radu i znanstvenoj djelatnosti  

Godišnje izvješće o radu Instituta za 2016.

Godišnje izvješće o radu Instituta za 2017.

Godišnje izvješće o radu Instituta za 2018.

Godišnje izvješće o radu Instituta za 2019.

Godišnje izvješće o radu Instituta za 2020.

Godišnje izvješće o radu Instituta za 2021.

Godišnje izvješće o radu Instituta za 2022.

Godišnje izvješće o radu Instituta za 2023.

Godišnji financijski planovi Instituta

FINANCIJSKI PLAN – 2013

FINANCIJSKI PLAN 01.01.-31.12.2014

FINANCIJSKI PLAN 01.01.-31.12.2015

FINANCIJSKI_PLAN_01.01.-31.12.2016._sa_indexom_izvršenja

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

Financijski plan za 2021. godinu

Financijski plan 2022. – 2024.

Financijski plan 2023. – 2025.

Obrazloženja financijskog plana 2022.-2024.

Obrazloženja financijskog plana 2023..2025.

Proračunska obrazloženja 2020.-2022.

Proračunska obrazloženja 2021. – 2023.

Trogodišnji planovi Instituta

Obrasci_za_izradu_financ._plana-1-HIP-2013.-2015

Prijedlog financ.plana prorac.korisnika drzav.prorac.(4).2014.-2016.-HIP

Prijedlog financ.plana prorac.korisnika drzav.prorac.2015.-2017

PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA 2015-2017

Financijska izvješća Instituta

FI 01.01.-31.12.2013. HIP-verzija 3.0.6

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA-naše-MZOS

FI 01.01.-31.12.2014. ZAGREB

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA-naše-MZOS

FI 01.01.-31.12.2015. ZAGREB-v.4.1.0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – 2016.

FI 01.01.-31.12.2016. ZAGREB

FI 01.01.-31.12.2017. ZAGREB

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – 2017.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2018.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2019.

BILJEŠKE uz FI 01.01. – 31.12.2019.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2020.

BILJEŠKE uz FI 01.01. – 31.12.2020.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01. – 31.12.2021.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01. – 31.12.2021.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01. 01. – 31. 12. 2022.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2022.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01. – 31.12.2023.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01. – 31.12.2023.

ODLUKA O POSTUPKU PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

PRAVILNICI O ZAŠTITI I OBRADI OSOBNIH PODATAKA I O KORIŠTENJU VIDEONADZORA U SKLADU S OPĆOM UREDBOM O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O KORIŠTENJU VIDEONADZORA

OPĆI DODATNI UVJETI ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

ODLUKA O PROGRAMSKOM FINANCIRANJU MZO ZA 2019. GODINU

UGOVOR O PROGRAMSKOM FINANCIRANJU JAVNOG ZNANSTVENOG INSTITUTA U 2019. GODINI

UGOVOR O PROGRAMSKOM FINANCIRANJU JAVNOG ZNANSTVENOG INSTITUTA U 2024. GODINI

HIP_Programski ugovor JI 2020

OBRAZAC ZA PROGRAMSKO FINANCIRANJE

KRITERIJI ZA IZBOR U POČASNO ZVANJE EMERITA/EMERITUS

ZAKLJUČCI/OBVEZUJUĆA MIŠLJENJA NVZVO-a ZA IZBORE U ZNANSTVENA ZVANJA

ODLUKU O MINIMALNIM UVJETIMA RADNIH OBVEZA ZA REIZBOR NA ZNANSTVENA, ZNANSTVENO-NASTAVNA, UMJETNIČKO-NASTAVNA, NASTAVNA I STRUČNA RADNA MJESTA TE O OBLIKU IZVJEŠĆA STRUČNOG POVJERENSTVA O RADU ZAPOSLENIKA U POSTUPKU REIZBORA

UPUTE ZA IZRADU IZVJEŠĆA STRUČNIH POVJERENSTAVA U POSTUPCIMA IZBORA PRISTUPNICA/KA U ZNANSTVENA ZVANJA (2021.)

UPUTE ZA IZRADU IZVJEŠĆA STRUČNIH POVJERENSTAVA U POSTUPCIMA IZBORA PRISTUPNICA/KA U ZNANSTVENA ZVANJA (2017.)