Djelatnici na odjelu za latinističku historiografiju

dr. sc. Maja Matasović, znanstvena suradnica

Maja Matasović (r. Rupnik) rođena je 1979. godine u Zagrebu gdje je maturirala u Klasičnoj gimnaziji 1998. g. te završila studij klasične filologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2002. g. Na poslijediplomskom znanstvenom studiju lingvistike (smjer klasična filologija) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2005. g. obranila je kvalifikacijski rad Opis starogrčkih polivalentnih glagola prema Gramatici uloga i referenci, a u svibnju 2011. g. doktorsku disertaciju Analiza najstarijih latinskih posuđenica u hrvatskom u kontekstu ranih kontakata Romana i Slavena, izrađenu pod vodstvom mentora akademika Augusta Kovačeca i prof. dr. sc. Mate Križmana.

Od 2002./3. godine kao vanjski suradnik radi na Hrvatskim studijima, gdje na preddiplomskom studiju latinskog jezika i diplomskom studiju hrvatskog latiniteta drži cikličke izborne kolegije vezane uz rimsku i grčku književnost, kazalište i religiju, te hrvatsku humanističku epiku.

Na Hrvatskom institutu za povijest zaposlena je na odjelu za hrvatsku latinističku historiografiju. Od 2004. do 2005. g. radila je na projektu Kanonske vizitacije Senjske i Modruške ili Krbavske biskupije. Od 2007. g. radila je na projektu Civilna Hrvatska ranog novovjekovlja: društveno-kulturno-politički odnosi, a trenutačno surađuje na projektu HRZZ 4919 Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj Ivane Horbec.

Područja znanstvenog istraživanja uključuju joj odnos Crkve i naroda u Hrvatskoj u 18. stoljeću, ulogu Crkve u školstvu, grčku i latinsku lingvistiku te grčko kazalište.

Dobro se služi engleskim, njemačkim i francuskim jezikom, a pasivno poznaje talijanski, španjolski, nizozemski i novogrčki jezik.