Djelatnici na odjelu za latinističku historiografiju

dr. sc. Rudolf Barišić, znanstveni suradnik

e-pošta: rudolf.barisic@gmail.com

rudolf barišić

Rudolf Barišić rođen je 21. kolovoza 1979. u Zagrebu gdje je 1993. završio osnovnu školu, a potom 1997. maturirao u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Po maturi upisao je dvopredmetni studij povijesti i latinskog jezika i rimske književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2004. kao jedan od 10 % najboljih studenata. U razdoblju 2003.-2008. radio je kao predmetni nastavnik u nekoliko zagrebačkih gimnazija i osnovnih škola.

Od 1. prosinca 2008. godine bio je zaposlen kao znanstveni novak na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. U okviru projekta Književnojezični latinizam u franjevačkoj baštini pod vodstvom prof. dr. sc. Pavla Knezovića upisao je postdiplomski doktorski studij povijesti, također na Hrvatskim studijima. Ondje je 31. listopada 2014. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Školovanje klerika Bosne Srebrene na učilištima u Habsburškoj Monarhiji 1785.-1843. Tijekom rada na Hrvatskim studijima sudjelovao je u svim znanstvenim aktivnostima te u izvođenju nastave na Odsjeku za hrvatski latinitet i Odsjeku za povijest. Izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika potvrđen mu je 14. lipnja 2018. godine. Po isteku ugovora sa Hrvatskim studijima, 1. prosinca 2018. zapošljava se na Hrvatskom institutu za povijest na radno mjesto znanstvenog suradnika na Odjelu za hrvatsku latinističku historiografiju.

U svojim radovima bavi se pretežno temama iz franjevačke povijesti, osobito Provincije Bosne Srebrene. Naglasak stavlja na pitanje obrazovanja franjevaca i njihovih kulturnih i političkih veza s užim hrvatskim prostorom u periodu od sredine 18. st. nadalje. Također se bavi istraživanjem i prepisivanjem latinističke rukopisne baštine franjevaca, te prevođenjem s latinskog na hrvatski.

BIBLIOGRAFIJA:

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|Barišić%2C+Rudolf+%28310550%29|text|author

 dr. sc. Robert Holjevac, stručni savjetnik / znanstveni suradnik

e-pošta: robert.holjevac@zg.htnet.hr

Rođen je 25. studenog 1967. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Godine 1986. upisao je studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1991. godine pod naslovom: “Život, vrijeme i djelo Aurelija Augustina”.
Od 1992. – 1998. radio je kao prosvjeti djelatnik, u Centru za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek”. Kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za povijest počinje raditi 1998. godine. Magistrirao je 2001. na temi «Pokušaji Ivana Stojkovića u stvaranju crkvene unije». Radi na projektu prof. dr. Mije Korade: «Povijest civilne Hrvatske od 15. – 18. stoljeća». Za doktorski rad prijavio je temu: «Markantun de Dominis (1560. – 1624.), život i djelovanje u povijesnom i teološkom kontekstu». Od 2005. godine predaje na Hrvatskim studijama na kolegiju povijest srednjeg vijeka / bizantologija.

Robert Holjevac