Periodika

Hrvatski institut za povijest izdaje četiri časopisa:

  • ČASOPIS ZA SUVREMENU POVIJEST (izlazi triput godišnje) – cijena jednog broja je 52,50 kn, a godišnja pretplata 126,00 kn
  • POVIJESNI PRILOZI (izlazi dvaput godišnje) – cijena: 73,50 kn, a godišnja pretplata 147 kn
  • REVIEW OF CROATIAN HISTORY (izlazi jedanput godišnje) – cijena 147,00 kn
  • SCRINIA SLAVONICA (godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest)

Digitalni repozitorij Časopisa za suvremenu povijest (OJS)

Digitalni repozitorij Povijesnih priloga (OJS)

Upute za navođenje bilješki i bibliografije u izdanjima Hrvatskog instituta za povijest