Program znanstvenog rada

Znanstveno-istraživački rad Hrvatskoga instituta za povijest odvijat će se u razdoblju od 2019. do 2023. godine unutar pet glavnih problemsko-istraživačkih kompleksa:

  1. povijesni izvori, historiografija i digitalna humanistika (objavljivanje kritičkih izdanja povijesnih izvora i primjena inovativnih metodoloških modela za njihovu interpretativnu analizu u skladu sa suvremenim istraživačkim trendovima u povijesnoj znanosti)

  2. povijest društva i povijest institucija (integrativno, interdisciplinarno i komparativno istraživanje institucionalnih, društvenih fenomena i procesa kao ključnih faktora povijesno-političke opstojnosti hrvatskih zemalja u širem regionalnom i međunarodnom kontekstu u dugome povijesnom trajanju)

  3. urbana povijest, ekonomska povijest, povijest okoliša, povijesna demografija (prostorne konfiguracije, društvene strukture, ekonomski, prirodni i ljudski resursi kao temeljni čimbenici održivoga razvoja hrvatskih zemalja u dugome povijesnom trajanju)

  4. kulturna, intelektualna i memorijalna povijest (kulturna različitost, višestruki identiteti, stereotipi i povijesno pamćenje kao dinamični oblikovni činitelji hrvatskoga povijesnog identiteta)

  5. vojna i ratna povijest (povijest vojno-političkih sukoba i nasilja, /rano/moderna i suvremena povijest Hrvatske u kontekstu aristokratskih, autoritarnih, totalitarnih i demokratskih vlasti i tranzicijskih procesa).

U okviru ovih pet glavnih problemsko-istraživačkih kompleksa za sljedeće petogodišnje razdoblje predvidjeli smo realizaciju jedanaest (11) tematsko-programskih područja. Prilikom osmišljavanja tematsko-programskih područja imali smo u vidu Statutom određenu misiju Instituta, (ne)istraženost teme, osposobljenost istraživača, ravnomjerno istraživanje svih razdoblja hrvatske povijesti u regionalnome i širem međunarodnom kontekstu, mogućnost primjene komparatističkoga te interdisciplinarnoga i transdisciplinarnoga pristupa suradnjom sa znanstvenicima drugih instituta i institucija društvenih i humanističkih znanosti te potencijal tema za uspostavu suradnje sa znanstvenim institucijama u inozemstvu.