Program znanstvenog rada

Znanstveno-istraživački rad Hrvatskoga instituta za povijest odvijat će se u razdoblju od 2013. do 2017./2018. godine unutar četiri glavna problemsko-istraživačka kompleksa:

  1. povijesni izvori, historiografija (objavljivanje kritičkih izdanja povijesnih izvora i primjena inovativnih metodoloških modela za njihovu interpretativnu analizu u skladu sa suvremenim istraživačkim trendovima u povijesnoj znanosti)

  1. povijest institucija, povijest elita, vojna i ratna povijest, moderna i suvremena povijest Hrvatske u kontekstu demokratskih, autoritarnih i totalitarnih vlasti i tranzicije (integrativno, interdisciplinarno i komparativno istraživanje institucionalnih, društvenih, vojno-političkih fenomena i procesa kao ključnih faktora povijesno-političke opstojnosti hrvatskih zemalja u širem regionalnom i međunarodnom kontekstu u dugome povijesnom trajanju)

  1. urbana povijest, ekonomska povijest, povijest okoliša, povijesna demografija (prostorne konfiguracije, društvene strukture, ekonomski, prirodni i ljudski resursi kao temeljni čimbenici održivog razvoja hrvatskih zemalja u dugome Povijesnom trajanju)

  1. kulturna i memorijalna povijest (kulturna različitost, višestruki identiteti i povijesno pamćenje kao dinamički oblikovni činitelji hrvatskoga povijesnog identiteta).

U okviru navedenih četiriju glavnih problemsko-istraživačkih kompleksa za sljedeće petogodišnje razdoblje predviđena je realizacija devet (9) projekata/tema. Prilikom osmišljavanja projekata/tema imali smo u vidu Statutom utvrđenu misiju Instituta, (ne)istraženost teme, osposobljenost istraživača, ravnomjerno istraživanje svih razdoblja hrvatske povijesti u regionalnom i širem međunarodnom kontekstu, mogućnost implementacije komparatističkog te interdisciplinarnog i transdisciplinarnog pristupa kroz suradnju sa znanstvenicima drugih instituta i institucija društvenih i humanističkih znanosti te potencijal tema za uspostavu suradnje s inozemnim znanstvenicima i znanstvenim institucijama.