Uprava

Ravnatelj Hrvatskog instituta za povijestkrsnjavi_ured

 dr. sc. Miroslav Akmadža, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Pomoćnik ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest

 dr. sc. Gordan Ravančić, naslovni znanstveni savjetnik

Pomoćnik ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest

dr. sc. Josip Mihaljević, viši znanstveni suradnik

Upravno vijeće Hrvatskog instituta za povijest

izv. prof. dr. sc. Ante Nazor, predsjednik Upravnog vijeća

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagrebhodnik2

dr. sc. Marija Karbić, znanstvena savjetnica

Hrvatski institut za povijest

dr. sc. Mario Jareb, naslovni znanstveni savjetnik

Hrvatski institut za povijest

mr. sc. Goran Kolarić,

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Amalija Babić, 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Predsjednica Znanstvenog vijeća Hrvatskog instituta za povijest

dr. sc. Marija Karbić, znanstvena savjetnica

E-mail: mkarbic@isp.hr