Archive for 'Natječaji'

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SURADNIČKO RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORAND

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (klasa: 640-02/19-04/00133; urbroj: 53303-19-0002) od 10. listopada 2019. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 28. listopada 2019. godine) raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za novovjekovnu povijest na određeno vrijeme – na četiri godine – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

– završen poslijediplomski sveučilišni doktorski studij te stečen akademski stupanj doktora humanističkih ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA RADNO MJESTO – VODITELJ RAČUNOVODSTVA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/19-04/00127, Urbroj: 533-03-19-0002) od 19. srpnja 2019. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest od 06. kolovoz 2019. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na radno mjesto II. vrste – Voditelj računovodstva za rad u Hrvatskom ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/18-04/00019; Urbroj: 533-19-18-0003) od 08. svibnja 2019. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 14. lipnja 2019. godine) raspisuje          

N A T J E Č A J  

za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno vrijeme, za rad u Hrvatskom institutu za povijest sa sjedištem u Zagrebu:

a)         ZNANSTVENO RADNO ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA POLOŽAJNO RADNO MJESTO I. VRSTE – RUKOVODITELJ PODODSJEKA ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/18-04/00001, Urbroj: 533-03-18-0003 ) od 5. travnja 2019. a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 5. travnja 2019. godine) raspisuje        

N A T J E Č A J

za izbor na  položajno radno mjesto I. vrste – Rukovoditelj pododsjeka za pravne, kadrovske i opće poslove – šef Stručne službe ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SURADNIČKO RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORAND

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/18-04/00019; Urbroj: 533-19-18-0003) od 5. travnja 2019. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 9. travnja 2019. godine) raspisuje          

N A T J E Č A J

za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za novovjekovnu povijest na određeno vrijeme – na ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA RADNO MJESTO IV. VRSTE – SPREMAČICA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/18-04/00142; Urbroj: 533-03-18-0002) od 2. travnja 2019. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 2. travnja 2019. godine) raspisuje          

N A T J E Č A J

za izbor na  radno mjesto IV. vrste – spremačica za rad u Hrvatskom institutu za povijest na neodređeno vrijeme s punim ...

Opširnije →

Natječaj za izbor doktoranda HRZZ-a na suradničko radno mjesto asistent, na određeno vrijeme

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Hrvatske zaklade za znanost (Klasa: 003-18/18-08/01; Ur. broj: 1-03/02-18-3) od 28. studenog 2018. godine, a u skladu s Odlukom ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest (od 30. studenog 2018. godine) raspisuje          

N A T J E Č A J

za izbor doktoranda HRZZ-a na suradničko radno mjesto asistent, na određeno vrijeme – na 4 godine – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA/RAVNATELJICE HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

Upravno vijeće

Hrvatskog instituta za povijest

            Na temelju članka 39. Statuta Hrvatskog instituta za povijest, a u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog instituta za povijest, Klasa: 039-01/17-04/01; Ur.broj: 380/19-01-01/18-30, od 20. studenog  2018. godine, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

OPATIČKA 10, ZAGREB.

Ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest imenuje se na vrijeme od 4 godine.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete najmanje za izbor u ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENO RADNO MJESTO – ZNANSTVENI SURADNIK

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće znanstvene radno mjesto na neodređeno vrijeme:

izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za hrvatsku latinističku historiografiju – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:

-          pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju:

-          diplomski sveučilišni studij latinskog ...

Opširnije →

Natječaj za poslijedoktoranta

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće suradničko radno mjesto na određeno vrijeme do četiri godine:

  1. izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za suvremenu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 

Uvjeti:  pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

 

Opširnije →

Natječaj za radno mjesto

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće znanstveno radno mjesto na neodređeno vrijeme:

izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za suvremenu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:  pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Prijavi na natječaj treba priložiti: ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SURADNIČKA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća suradnička radna mjesta na određeno vrijeme na četiri godine:

  1. izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za novovjekovnu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica
  2. izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za srednjovjekovnu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:  pristupnice i pristupnici ...

Opširnije →
Page 3 of 5 12345