Aktualnosti

Sastav znanstvenih odjela Hrvatskog instituta za povijest

Sastav znanstvenih odjela Hrvatskog instituta za povijest

  Odjel za srednjo-vjekovnu povijest Odjel za rano-novovjekovnu povijest Odjel za modernu povijest Odjel za suvremenu povijest Odjel za povijesne izvore i digitalnu povijest Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
1 Ante Škegro Lovorka Čoralić Stjepan Matković Vladimir Geiger Rudolf Barišić (voditelj Odjela) Suzana Leček
2 Jadranka Neralić Alexander Buczynski (voditelj Odjela) Marino Manin (voditelj Odjela) Davor Marijan (voditelj Odjela) Gordan Ravančić (pomoćnik ravnatelja) Miroslav Akmadža (ravnatelj)
3 Irena Benyovsky Latin Zlatko Kudelić Zoran Grijak Nikica Barić Hrvoje Čapo Stanko Andrić
4 Ante Birin Teodora Shek Brnardić Vlasta Švoger Ivica Lučić Ivana Horbec Marija Karbić (predstojnica Podružnice)
5 Tomislav Matić Vedran Klaužer Jasna Turkalj Davor Kovačić Maja Katušić Robert Skenderović
6 Bruno Škreblin Filip Novosel Zdravka Zlodi Martina Grahek Ravančić Zrinko Novosel Milan Vrbanus
7 Zrinka Pešorda Vardić (voditeljica Odjela) Juraj Balić Branko Ostajmer Marica Karakaš Obradov  Marko Vukičević Dinko Župan
8 Ante Bećir Ruža Radoš Arijana Kolak Bošnjak Jakša Raguž   Marijan Šabić
9   Robert Holjevac Stipica Grgić

 

Marko Zubak   Dino Mujadžević
10     Vijoleta Herman Kaurić Josip Mihaljević (pomoćnik ravnatelja)   Eldina Lovaš
11     Zdravka Jelaska Marijan Lidija Bencetić   Ivan Milec
12     Mario Jareb Domagoj Knežević   Ivan Marjanović
13     Goran Ovčariček Darjan Godić   Petar Seletković
14     Margareta Matijević  Stipe Kljaić   Ana Rajković Pejić
15       Tomislav Kardum   Mica Orban Kljaić

Znanstvena radna mjesta     Asistenti i viši asistenti         Stručni suradnici i savjetnici