Obzor 2020 projekti

ecom                 Logo23.jpg

EU projekt COURAGE  

Kulturna opozicija – razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama

Povezivanje zbirki  kulturne baštine iz doba socijalizma

Prvo priopćenje za tisak

Budimpešta, 1. veljače 2016.

Međunarodni   konzorcij   pod   koordinacijom   Istraživačkog   centra  za   humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti pokrenuo je 1. veljače 2016.  novi  istraživački

projekt pod nazivom COURAGE.

Opis projekta

courage

COURAGE je trogodišnji međunarodni istraživački  projekt  kojeg  financira Europska unija preko okvirnog programa Obzor  2020.   Sveukupna  vrijednost financijske potpore iznosi 2.5 milijuna eura. Projekt   namjerava   stvoriti   prvu   digitalnu bazu  podataka i mrežnih i izvanmrežnih, i privatnih   i    javnih   zbirki   u   Europi   koje svjedoče  o  preživljavanju  različitih  oblika kulturne  opozicije  u  bivšim   socijalističkim   državama  srednjoistočne   Europe  od uspona komunističkih režima u regiji do pada Željezne zavjese. Ovaj je projekt inovativan prvenstveno na dva  načina. Prvo,  izradit će opširan elektronički registar postojećih, ali raspršenih zbirki o povijesti i oblicima kulturne opozicije u bivšim socijalističkim državama. Drugo, analizirat će ove zbirke u njihovom širem društvenom, političkom i kulturnom kontekstu.

Ciljne  skupine

Koje su glavne ciljne skupine COURAGE-a? Primarnu ciljnu skupinu čine stručno osoblje i zainteresirane strane u zbirkama. COURAGE će ojačati njihov položaj čineći zbirke pristupačnim široj međunarodnoj javnosti. Druga ciljna skupina je globalna zajednica znanstvenika i nastavnika. Za njih će mrežna baza podataka služiti i kao alat  za  nastavu i kao  polazište za  daljnja istraživanja.  Treća  ciljna skupina uključuje kreatore javne politike pri  Europskoj  komisiji  i  pri  drugim  europskim  institucijama. COURAGE  će izraditi niz  preporuka za javnu politiku koje se tiču korištenja zbirki za istraživanje i obrazovanje.

Društveni učinak

Koji  će   biti   dugoročan  društveni   učinak  projekta?   COURAGE   će   koristiti   niz inovativnih načina diseminacije kako bi dopro do šire publike. Oni će uključivati znanstvene publikacije, priručnike, izvješća po državama, digitalni repozitorij, mrežne nastavne resurse, javne događaje (putujuće i mrežne izložbe, filmski festivali) i web portal.

karta

COURAGE će značajno utjecati na način kako razmišljamo o povijesti socijalizma u srednjoistočnoj Europi, i šire, o povijesti „represije“ i „otpora“.

Baština kulturne opozicije u bivšim socijalističkim državama paneuropsko je nasljeđe, i podsjeća nas da građanska hrabrost stvara kulturne vrijednosti i pod vladavinom diktatura.

COURAGE je prvi projekt humanističkih znanosti kojeg financira Obzor 2020 pod koordinacijom  jedne  srednjoistočnoeuropske  institucije. Međunarodnom suradnjom  upravlja  primarni  koordinator  za  kontakt,   dr.  sc.  Sándor  Horváth,   i koordinator za  kontakt  dr. sc.  Péter Apor.  Oba  znanstvenika predstavljaju Povijesni institut   Istraživačkog   centra  za   humanističke   znanosti   pri   Mađarskoj   akademiji znanosti. U Hrvatskoj projektni partner je Hrvatski institut za povijest i projektni tim koji vode    dr. sc. Teodora Shek Brnardić (nacionalna koordinatorica) i dr. sc. Josip Mihaljević (zamjenik nacionalne koordinatorice).

Partnerske institucije:

Istraživački centar za humanističke znanosti, Mađarska akademija znanosti, Mađarska (MTA BTK);

Instituza filozofiju i sociologiju, Poljska akademija znanosti, Poljska (IFIS PAN);

Trinity College Dublin, Irska (TCD);

Instituza istočne i jugoistočne europske studije, Njemačka (IOS);

Instituza sociologiju, Centar za društvene znanosti, Mađarska akademija znanosti i umjetnosti, Mađarska (MTA TK);

Litavski institut za povijest, Litva (LII);

Karlovsveučilištu Pragu, Češka Republika (CUNI);

SveučilištBukurešt, Rumunjska (UB);

SveučilištComeniuu Bratislavi, Slovačka (Univerzita Ko) ;

SveučilištOxford, Ujedinjeno Kraljevstvo (St Antony’s College);

Instituza računarstvo i kontrolu, Mađarska akademija znanosti, Mađarska (SZTAKI)

Hrvatski institut za povijest,  Hrvatska (HIP).

Kontakt:

Hrvatski institut za povijest

Opatička 10

10 000 Zagreb tel. 01 4851 721 fax. 01 4851  725

email: institut@isp.hr

dr. sc. Teodora Shek Brnardić

email: teashek@gmail.com

dr. sc. Josip Mihaljević

email: djibamihaljevic@gmail.com