Aktualnosti

16.11.2021. održan Okrugli stol/radionica TOPOS-a

16.11.2021. održan je Okrugli stol/radionica TOPOS-a pod nazivom:

Upravitelji gradova na istočnom Jadranu tijekom razvijenog i kasnog srednjeg vijeka (metodologija, izvori, stanje istraživanja)

  1.  Irena Benyovsky Latin, Uvod
  2. Ivan Majnarić, Srodstvo, prijateljstvo i analiza društvenih mreža: Zadrani kao upravitelji istočnojadranskih gradova u drugoj polovici 14. stoljeća
  3. Irena Benyovsky Latin, Mletački dužnosnici u istočnojadranskim gradovima, u razdoblju 13.-15. stoljeća (izvori, literatura, baza podataka).
  4. Zrinka Pešorda Vardić, Odnos središnjih i lokalnih vlasti u Dubrovniku tijekom srednjega vijeka: mogućnosti komparativnog istraživanja
  5. Tonija Andrić, Upravitelji Splita u 14. i 15. stoljeću
  6. Marija Mogorović Crljenko i Danijela Doblanović Šuran, Izvori za topografiju vlasti u Istri: primjeri Rovinja, Umaga i Savičente.
  7. Gordan Ravančić, Odnos krčkih knezova prema urbanim naseljima do 1300. godine
  8. Marija Karbić, Obiteljske veze u kasnosrednjovjekovnom magistratu grada Rijeke – mogućnosti istraživanja