Aktualnosti

1914 – najava međunarodnog znanstvenog skupa

Najavljujemo održavanje međunarodnog znanstvenog skupa

„1914. – prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji“

Mjesto održavanja: Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb

Organizatori:
Hrvatski institut za povijest
Matica hrvatska
Austrijski kulturni forum
Institut Balassi – Mađarski institut u Zagrebu

Vrijeme održavanja:od 14. do 17. listopada 2014.

Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića

Program skupa (download)

Knjižica sažetaka (download)

1914

Program skupa

SVEČANO OTVORENJE: 14. listopada 2014. (utorak)

18:00 – 19:00 Pozdravni govori i otvorenje skupa:

Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske

Jasna Turkalj, ravnateljica Hrvatskoga instituta za povijest

Stjepan Damjanović, predsjednik Matice hrvatske

Georg Christian Lack, direktor Austrijskoga kulturnog foruma

Dénes Sokcsevits, ravnatelj Instituta Balassi –Mađarskoga instituta u Zagrebu

19:00 – 19:45 Koncert klasične glazbe

Izvođači: Carolina Blašković(violina), Petra Gilming (klavir)

J. S. Bach: II. Partita za violinu solo u d-molu, BWV 1004-Ciaccona
J. Stahuljak: Sonata za violinu i klavir op. 11-Lento-Allegro moderato
                   Andante sostenuto
                   Allegro
I. Josipović: Žalobni pjev za violinu i glasovir
C. Saint-Saens:Introdukcija i rondo capriccioso

PRVI DAN SKUPA: 15. listopada 2014. (srijeda)

8:30 – 9:30Prijava sudionika

9:30 – 9:40 Uvodna riječ:Vijoleta Herman Kaurić

9:40 – 11:00 Europa i Hrvatska, sekcija I.

moderator: Željko Holjevac

9:40 – 10:00 Livia Kardum, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Zagreb

Austrougarsko-njemački odnosi i ultimatum Srbiji 1914. godine

10:00 – 10:20 Lovro Galić, dipl. ing. u mirovini, Zagreb

Spremnost Austro-Ugarske za rat europskih razmjera

10:20 – 10:40 Gunda Barth-Scalmani, University of Innsbruck, Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie,Innsbruck

Communication in the Public Space between the Death of Franz Ferdinand and the Serbian Ultimatum: The Events of June and July at the Alpine Periphery of the Dual Monarchy

10:40 – 11:00PetraSvoljšak, Zgodovinski inštitut Milko Kos ZRC SAZU, Ljubljana

The Slovenes in 1914: between history and remembrance

11:00 – 11:15stanka za kavu

11:15 – 14:00 Europa i Hrvatska, sekcija II.

moderator: Livia Kardum

11:15 – 11:35 IgorDespot, Osnovna školaMarkuševec, Osnovna školaSavski gaj, Zagreb

Britanski pokušaji nagovaranja neutralaca Balkana na pridruživanje Antanti

11:35 – 11:55 OtoLuthar, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana

Love and Hate – The Slovenes and the Beginning of the Great War

11.55 – 12:15 Ljubinka Trgovčević-Mitrović, Sveučilište u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Beograd

Saradnja intelektualaca sa južnoslovenskog prostora u 1914. godini

12:15– 12:35 JankoPrunk, Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za društvene znanosti, Ljubljana

Hrvati i Slovenci – sudbinska povezanost 1914. – 1918., različito shvaćena sa svake strane

12:35 – 12:55 DénesSokcsevits, Institut Balassi –Mađarski institut u Zagrebu, Zagreb

Mađarski nacrti rješenja državnopravnih odnosa s Hrvatskom u ogledalu mađarskoga tiska iz 1914. godine

12:55 – 14:00 Rasprava

14:00 – 15:30 RUČAK

15:30 – 19:00 Vojne teme, sekcija I.

moderator: Filip Hameršak

15:30 – 15:50ZdravkoMatić,Hrvatsko vojno učilište “Petar Zrinski”, Katedra združenih vojnih operacija, Odsjek ratovodstva i vojne povijesti, Zagreb

Ratni plan i bojna spremnost zaraćenih strana 1914. godine

15:50 – 16:10Csaba Katona, Centar za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti, Institut za povijest, Budimpešta

Od carinika do ratnika riječne flote: stupanje u rat carinskoga patrolnog broda János 1914. godine

16:10 – 16:30 Tibor Balla, Institut za vojnu povijest, Budimpešta

Austrougarski generali hrvatskoga podrijetla u prve dvije godine Velikoga rata

16:30 – 16:50 stanka za kavu

16:50 – 17:10KrisztiánCsaplár-Degovics, Centar za humanistička istraživanja Mađarske akademije znanosti, Institut za povijest, Budimpešta

Nepoznati hrvatski časnik pustolov u Albaniji

17:10 – 17:30 György Bebesi, Sveučilište u Pečuhu, Filozofski fakultet, Pečuh

Mađarski ratni zarobljenici u ruskim i sovjetskim zarobljeničkim logorima u Prvom svjetskom ratu 1914. – 1922.

17:30 – 17:50MarioKevo –VijoletaHerman Kaurić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb – Hrvatski institut za povijest, Zagreb

Ženevskei Haške konvencije u teoriji i praksi

17:50 – 19:00 Rasprava

ZAVRŠETAK PRVOGA DANA SKUPA

DRUGI DAN SKUPA: 16. listopada 2014. (četvrtak)

9:30 – 11:00Vojne teme, sekcija II.

moderator: Ivan Filipović

9:30 – 9:45Dinko Čutura, Hrvatsko vojno učilište “Petar Zrinski”, Zagreb

Uloga i značenje 42. domobranske divizije u prvoj i drugoj Potiorekovoj ofenzivi

9:45 – 10:00NikolaTominac, pukovnik HV-a u mirovini, Dugo Selo

79. pješačka pukovnija zajedničke vojske “Grof Josip Jelačić” u pohodu na Srbiju

10:00 – 10:15 TadoOršolić –DinoNekić, Zavod za povijesne znanosti HAZU, Zadar – doktorand na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru, Zadar

Percepcija dalmatinske javnosti (novinstva) i dalmatinske postrojbe u prvoj godini Prvoga svjetskog rata (1914.)

10:15 – 10:30 Ivan Ćosić Bukvin, poručnik HV-a u miru, Vrbanja

Visoki vojni časnici austrougarske vojske s prostora Međbosuća na balkanskom i istočnom bojištu 1914. godine

10:30 – 10:45 FilipHameršak, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Katedra za povijest hrvatskog prava i države, Zagreb

Vatreno krštenje – između predodžbi i zbilje

10:45 – 11:00 ŽeljkoHoljevac, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, Zagreb

Hrvatske pjesme na početku rata 1914. – između zvučne promidžbe i krvave stvarnosti

11:00 – 11:15stanka za kavu

11:15 – 14:00 Trojedna Kraljevina, sekcija I.

moderator: Vijoleta Herman Kaurić

11:15 – 11:35MiraKolar-Dimitrijević, sveučilišna profesorica u mirovini, Zagreb

Gospodarsko-socijalne prilike u hrvatskim zemljama prije i nakon početka Prvoga svjetskog rata 1914. godine

11:35 – 11:55PetarKorunić, sveučilišni profesor u mirovini, Zagreb

Stanovništvo Hrvatske 1910. – 1914. godine

11:55 – 12:10IvanFilipović, Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Arhivsko gradivo glede vojnih postrojbi s područja hrvatskih zemalja

12:10 – 12:25 StipoPilić, Osnovna školakralja Tomislava, Zagreb

Dokumenti o atentatu na atentatore u Sarajevu

12:25 – 12:40Ljiljana Dobrovšak, Institut društvenih znanosti“Ivo Pilar”, Zagreb

Ilustrovani list kao izvor za povijest Prvoga svjetskog rata

12:40 – 12:55 JelenaBorošak Marijanović, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

Muzejska građa – svjedočanstvo o prvoj godini rata

12:55 – 13:10 Deniver Vukelić,“Školska knjiga”, Zagreb

Prva godina Prvoga svjetskog rata u sto godina hrvatskih udžbenika povijesti

13:10 – 14:00Rasprava

14:00 – 15:30 RUČAK

15:30 – 19:00Trojedna Kraljevina, sekcija II.

moderator: Ljiljana Dobrovšak

15:30 – 15:45 Miroslav Kota, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb

Uspostava i rad sigurnosno-obavještajnoga sustava Banske Hrvatske 1914. godine

15:45 – 16:00MislavGabelica, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb

Ustroj dobrovoljačkih četa u Banskoj Hrvatskoj početkom Prvoga svjetskog rata

16:00 – 16:15Filip Tomić, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb

Vlast i nadzor početkom Prvoga svjetskog rata: problematika interniranja stanovništva na području Hrvatske i Slavonije 1914. godine

16:15 – 16:30KrešimirŠkuljević, Osnovna škola Sibinj, Sibinj

Godina 1914. iz perspektive upravne strukture na primjeru brodske Posavine

16:30 – 16:50 stanka za kavu

16:50 – 17:05IvanBulić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

Hrvatsko-srpski odnosi 1914. godine

17:05 – 17:20Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest, Zagreb

Pravaštvo i 1914. godina

17:20 – 17:35Tihomir Cipek, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Zagreb

Veliki rat u političkoj misli Stjepana Radića – 1914. kao šansa za “novi početak”

17:35 – 17:50StipanTrogrlić, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Područni centar Pula

Hrvatski i Talijanski katolički pokret u Istri uoči i nakon početka Prvoga svjetskog rata

17:50 – 18:05MargaretaMatijević,HZZ, Zagreb

“U ovom pokolju svijeta ne će biti pobjeditelja”ili o aktivnostima Svetozara Rittiga 1914. godine

18:05 – 19:00Rasprava

ZAVRŠETAK DRUGOGA DANA SKUPA

TREĆI DAN SKUPA: 17. listopada 2014. (petak)

9:30 – 10:30Zavičajna povijest, sekcija I.

moderator: Zdravka Jelaska Marijan

9:30 – 9:45 MarkoVukičević, doktorand na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Prvi mjeseci Velikoga rata u sustavima javnoga obavještavanja Banske Hrvatske

9:45 – 10:00MarijanBuljan, doktorand humanističkih znanosti Sveučilišta u Splitu, Split

Između Austrije i Srbije: splitski tisak 1914. godine

10:00 – 10:15Stanko Piplović, sveučilišni profesor u mirovini, Split

Prilike u Dalmaciji početkom Prvoga svjetskog rata

10:15 – 10:30 Mateo Bratanić, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest, Zadar

Što je značio početak rata za pučanstvo Kraljevine Dalmacije? (1914. u očima dalmatinskoga puka)

10:30 – 10:45 stanka za kavu

10:45 – 14:00 Zavičajna povijest, sekcija II.

moderator:Željko Holjevac

10:45 – 11:00 AndreaRoknić Bežanić, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, Rijeka

Grad Rijeka u prvim godinama “Velikoga rata”

11:00 – 11:15MajaPolić, Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU, Rijeka

Gospodarstvo Rijeke 1914. godine

11:15 – 11:30Zlata Živaković-Kerže –Anamarija Lukić, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod – Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Područni centar Osijek, Osijek

Kako je rat ušao i prolazio kroz Osijek (Dnevnički odjeci iz ratne 1914.)

11:30 – 11:45BrankoOstajmer, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod

Grad na granici – zemunsko ljeto 1914. godine

11.45 – 12:00DanijelVojak, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb

Nepokolebljiva podanička vjernost ili kako su Samoborci živjeli 1914. godine

12:00 – 12:15Domagoj Novosel, Osnovna škola Žuti brijeg, Zagreb

Godina 1914. u selima Zagrebačkoga prigorja

12:15 – 14:00Rasprava

14:00 – 15:30 RUČAK

15:30 – 16:30 Svakodnevica, sekcija I.

moderator: Ivan Filipović

15:30 – 15:45Boris Kukić,doktorand na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Organizacija i djelovanje zagrebačkoga Crvenog križa u Velikom ratu 1914. godine

15:45 – 16:00Smiljana Lazić-Marinković, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb

Obrtna škola u Zagrebu u godinama Velikoga rata

16:00 – 16:15Davorka Obradović –VlatkaVukelić, Gradski muzej Sisak, Sisak – Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Odjel za povijest, Zagreb

Humanitarna djelatnost građanskih društava u Sisku 1914. godine

16:15 – 16:30AnaRajković, doktorand na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Godina 1914.– izdaja “proleterskoga internacionalizma” na primjeru potpore slavonskoga radništva izbijanju Prvoga svjetskog rata

16:30 – 16:50 stanka za kavu

16:50 – 17:05Jasenka Kranjčević, Institut za turizam, Zagreb

Utjecaj Prvoga svjetskog rata na turizam istočne obale Jadrana – neizvedeni hotelski projekti

17:05 – 17:20Petar Kerže, Sveučilište u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, Osijek

Godina 1914. i zamiranje sportskoga života u Slavoniji i Srijemu

17:20 – 17:35Velimir Kraker – Veljko Lipovšćak– Ivan Mirnik,kolekcionari, Sisak – Zagreb

Zvučni zapisi vojne glazbe uHrvatskoj i Austro-Ugarskoj Monarhiji

17:35 – 19:00Rasprava

ZAVRŠETAK TREĆEGA DANA SKUPA

Svečano zatvaranje skupa