Archive for 'Hrvatska povjesnica'

Towns and Cities of the Croatian Middle Ages – The City and the Newcomers

Towns and Cities of the Croatian Middle Ages – The City and the Newcomers

Irena Benyovsky Latin – Zrinka Pešorda Vardić:

Towns and Cities of the Croatian Middle Ages

The City and the Newcomers

Godina izdanja: 2020.

Cijena: 230,00 kuna

Opširnije →

Bog čuva Jugoslaviju

Bog čuva Jugoslaviju

Vladimir Geiger – Suzana Leček:

“Bog čuva Jugoslaviju”

Politička i ideološka pozadina dizajna i

ikonografije novčanica Kraljevine SHS / Jugoslavije

Godina izdanja: 2020.

Cijena: 215,00 kuna

Opširnije →

Rat za Bosansku Posavinu 1992. godine

Rat za Bosansku Posavinu 1992. godine

Davor Marijan:

Rat za Bosansku Posavinu 1992. godine

Godina izdanja: 2020.

Cijena: 240,00 kuna

Opširnije →

VELIKA PISANICA 1945. sabirni, radni i prolazni logori za folksdojčere

VELIKA PISANICA 1945. sabirni, radni i prolazni logori za folksdojčere

Vladimir Geiger:

VELIKA PISANICA 1945.

sabirni, radni i prolazni logori za folksdojčere

Godina izdanja: 2020.

Cijena: 140,00 kuna

Opširnije →

MODERNO LICE GRADA

MODERNO LICE GRADA

Marino Manin – Lidija Bencetić:

MODERNO LICE GRADA

O urbanizaciji i izgradnji komunalne

infrastrukture na području Hrvatske u 19. i 20. stoljeću

Godina izdanja: 2020.

Cijena: 100,00 kuna

Opširnije →

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA OD OSNIVANJA DO RASKIDA S JUGOSLAVIJOM

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA OD OSNIVANJA DO RASKIDA S JUGOSLAVIJOM

Domagoj Knežević:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

OD OSNIVANJA DO RASKIDA S JUGOSLAVIJOM

Godina izdanja: 2020.

Cijena: 300,00 kuna

Opširnije →

CRKVA I DRŽAVA

CRKVA I DRŽAVA

Miroslav Akmadža:

CRKVA I DRŽAVA

Dopisivanje i razgovori između Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji

SVEZAK V.

1969. – 1973.

Godina izdanja: 2020.

Cijena: 250,00 kuna

Opširnije →

BIBLIOGRAFIJA ZAGREBAČKOG TISKA 1918. – 1941.

BIBLIOGRAFIJA ZAGREBAČKOG TISKA 1918. – 1941.

Ivana Šubic Kovačević:

Bibliografija zagrebačkog tiska 1918. – 1941.

Godina izdanja: 2019.

Cijena: 150,00 kuna

Opširnije →

THE FALL OF YUGOSLAVIA AND THE CREATION OF THE CROATIAN STATE

THE FALL OF YUGOSLAVIA AND THE CREATION OF THE CROATIAN STATE

Davor Marijan - Nikica Barić:

The fall of Yugoslavia and

the creation of the Croatian state

Godina izdanja: 2019.

Cijena: 260,00 kuna

Opširnije →

Obavještajni centri, Ozna i Udba u Hrvatskoj (1942. – 1954.)

Obavještajni centri, Ozna i Udba u Hrvatskoj (1942. – 1954.)

Zdenko Radelić:

Obavještajni centri Ozna i Udba u Hrvatskoj

(1942. – 1954.)

Godina izdanja: 2019.

Cijena: 500,00 kuna (komplet knjiga 1. i 2.)

Opširnije →

Obavještajni centri, Ozna i Udba u Hrvatskoj (1942. – 1954.)

Obavještajni centri, Ozna i Udba u Hrvatskoj (1942. – 1954.)

Zdenko Radelić:

Obavještajni centri Ozna i Udba u Hrvatskoj

(1942. – 1954.)

Godina izdanja: 2019.

Cijena: 500,00 kuna (komplet knjiga 1. i 2.)

Opširnije →

Split 1980-ih – Društveni sukobi u sutonu samoupravnog socijalizma

Split 1980-ih – Društveni sukobi u sutonu samoupravnog socijalizma

Nikica Barić:

Split 1980-ih

Društveni sukobi u sutonu

samoupravnog socijalizma

Godina izdanja: 2019.

Cijena: 200,00 kuna + PDV

Opširnije →
Page 1 of 12 12345...»