Aktualnosti

Interliber 2022.

Posjetite naš štand i ove godine na Interliberu i pronađite nešto novo za svoju policu knjiga!

I ove godine smo u paviljonu 6!

Autor Naslov

Godina izdanja              

Redovna cijena

Akcijska cijena

Broj komada

B. A. Krcselic Historiarum cathedralis ecclesiae Zagrebiensis partis primae (Pretisak)

1994.

157,50

50,00

 

B. A. Krčelić Povijest stolne crkve zagrebačke (prijevod Z. Šešelj)

1994.

157,50

50,00

 

pripremili Alexander Buczynski, Mirko Valentić, Milan Kruhek Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća: Petrovaradinska pukovnija

2000.

262,50

50,00

 

pripremila Ivana Horbec Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća: Srijemska županija

2001.

262,50

50,00

 

pripremile Ivana Horbec i Ivana Jukić Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća: Virovitička županija

2002.

262,50

50,00

 

Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća: Požeška županija

2002.

262,50

50,00

 

pripremili Mirko Valentić, Ivana Horbec i Ivana Jukić Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća: Križevačka pukovnija

2003.

262,50

50,00

 

Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća: Đurđevačka pukovnija

2003.

262,50

50,00

 

Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća: Križevačka županija

2004.

262,50

50,00

 

Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća: Varaždinska županija

2005.

262,50

50,00

 

Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća: Zagrebačka županija, I. knjiga

2010.

262,50

50,00

 

Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća: Zagrebačka županija, II. knjiga

2010.

262,50

50,00

 

Ludovik Crijević Tuberon Komentari o mojem vremenu (prijevod V. Rezar)

2001.

157,50

40,00

 

Sebastijan Slade Dubrovačka književna kronika (prijevod P. Knezović)

2001.

52,50

20,00

 

Robert Holjevac Ivan Stojković i njegovo doba

2004.

31,50

20,00

 

Ante Škegro Stari pokrajinski katalog ili Katalog provincija Opće Crkve

2005.

21,00

10,00

 

Tomislav Markus Zagrebački politički listovi 1848.-1850. Izabrani članci

2005.

52,50

20,00

 

Nives Rumenjak Politička i društvena elita Srba u Hrvatskoj potkraj 19. stoljeća. Uspon i pad Srpskoga kluba   2005.            

73,50

30,00

 

Irena Benyovsky Trogir u katastru Franje I.

2006.

31,50

20,00

 

Zef Mirdita Religija i kultovi Dardanaca i Dardanije u antici

2007.

31,50

10,00

 

Vlasta Švoger Zagrebačko liberalno novinstvo 1848.-1852. i stvaranje moderne Hrvatske

2007.

52,00

20,00

 

Šime Demo Kanonske vizitacije senjskog Klera 1746.-1774.

2007.

42,00

20,00

 

Zlatko Kudelić Marčanska biskupija. Habsburgovci, pravoslavlje i crkvena unija u Hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini (1611.-1755.)

2007.

94,50

30,00

 

Zbornik radova, ur. J. Turkalj, Z. Matijević, S. Matković Pravaška misao i politika

2007.

42,00

20,00

 

Tomislav Markus Bogoslav Šulek (1816.-1895.) i njegovo doba

2008.

21,00

10,00

 

Ivica Majnarić Papinski legati na istočnojadranskoj obali (1159.-1204.)

2009.

73,50

20,00

 

Mladen Ančić Što „svi znaju“ i što je „svima jasno“, Historiografija i nacionalizam

2009.

78,75

30,00

 

Zdravka Zlodi Put kojim su stoljećima prolazili, Aleksander Antoni Sapieha X*** S*** 1773.-1812.

2009.

63,00

20,00

 

Tomislav Markus Hrvatski politički pokret 1848.-1849. Izabrani dokumenti na njemačkom

2009.

94,50

30,00

 

Irena Benyovsky Latin Srednjovjekovni Trogir: prostor i društvo

2009.

52,50

20,00

 

Zbornik radova, ur. Lovorka Čoralić Hrvatsko-crnogorski dodiri/Crnogorsko-hrvatski dodiri: Identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja

2009.

115,50

30,00

 

Jasna Turkalj Pravaški pokret, 1878.-1887.

2009.

136,50

30,00

 

Višeslav Aralica Matica hrvatska u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

2009.

42,00

20,00

 

Teodora Shek Brnardić Svijet Baltazara Adama Krčelića. Obrazovanje na razmeđu tridentskoga katolicizma i katoličkoga prosvjetiteljstva

2009.

52,50

20,00

 

Zbornik radova, ur. N. Kisić Kolanović, Z. Radelić, K. Spehnjak Disidentstvo u suvremenoj povijesti

2010.

73,50

30,00

 

Gordan Ravančić Vrijeme umiranja. Crna smrt u Dubrovniku 1348.–1349.

2010.

84,00

30,00

 

Stjepan Matković Izabrani portreti pravaša: prilozi hrvatskoj političkoj povijesti

2011.

84,00

30,00

 

Alexander Buczynski Pa to su samo Hrvati! / Građa za povijest kantonske reorganizacije Vojne krajine 1787. godine

2011.

168,00

30,00

 

Fani Celio Cega Kaštel Novi u starom austrijskom katastru

2011.

105,00

30,00

 

Zdenko Radelić Sindikat i radništvo u Hrvatskoj (1945.-1950.)

2012.

105,00

20,00

 

Zrinka Pešorda Vardić U predvorju vlasti.Dubrovački antunini u kasnom srednjem vij.

2012.

157,50

30,00

 

Zdravka Zlodi Od roda do imena. Prilog povijesti hrvatsko ukrajinskih odnosa

2012.

84,00

20,00

 

Ante Škegro Matične knjige umrlih uskopaljskih župa, 1755.-1833.

2012.

210,00

40,00

 

Tomislav Markus Solidarnost i sukob interesa na Slavenskom jugu. 1844.-1918.

2012.

68,25

20,00

 

Vladimir Geiger Josip Broz Tito i ratni zločini

2013.

73,50

30,00

 

Martina Grahek Ravančić Narod će im suditi

2013.

105,00

30,00

 

Zbornik radova Stjepan Tomašević (1461.-1463.) – slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva

2013.

63,00

30,00

 

Zbornik radova Pravaštvo u Hrvatskome političkom i kulturnom životu u sučelju dvaju stoljeća

2013.

168,00

40,00

 

Mato Artuković – Ljubomir Antić Sudski progoni dr. Marka Veselice

2013.

105,00

30,00

 

Marica Karakaš Obradov Novi mozaici nacija u “novim poredcima”

2014.

105,00

30,00

 

Zbornik radova Historiografija/Povijest u suvremenom društvu

2014.

63,00

30,00

 

Zbornik radova Zbornik u čast Milana Kruheka

2014.

136,50

50,00

 

Irena Benyovsky Latin Towns and cities

2014.

252,00

100,00

 

Gordan Ravančić Our daily crime/

2014.        

157,50

70,00

 

Stjepan Matković i Marko Trogrlić Iz korespondencije Josipa Franka s Bečom

2014.

94,50

40,00

 

Nada Kisić Kolanović Ivo Politeo

2015.

126,00

50,00

 

Ivana Horbec Zdravlje naroda bogatstvo države

2015.

115,50

40,00

 

Hrvoje Čapo Kraljevina čuvara

2015.

105,00

40,00

 

Milivoj Mostovac Krhotine sjećanja

2015.

63,00

30,00

 

Zef Mirdita Dardanci i Dardanija u antici

2015.

157,50

80,00

 

Zdravka Zlodi Bosna u uspomenama Teodore  Krajewske z Kosmowskich (1854. – 1935.)

2015.

84,00

40,00

 

Ante Birin Šibenski bilježnici  Bonmatej iz Verone(1449. – 1451.)

2016.

115,50

60,00

 

Ranko Pavleš Bjelovarski kraj i zapadna Bilogora u srednjem vijeku- povijesna topografija srednjovjekovne Donje Komarnice

2016.

105,00

50,00

 

Josip Mihaljević Komunizam i čovjek- odnos vlasti i pojedinca u Hrvatskoj (1958. – 1972.)

2016.

157,50

80,00

 

Stjepan Matković Premili Ivane: korespondencija Ivana Hribara s hrvatskom elitom

2016.

105,00

50,00

 

Hrvoje Kekez Pod znamenjem propetog lava – povijest knezova Babonića do kraja 14. stoljeća

2016.

136,50

70,00

 

Zbornik radova Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru

2016.

210,00

120,00

 

Ive Livljanić Od Svetog Grgura do Svetog Petra

2017.

273,00

150,00

 

Lidija Bencetić Komunizam u slici

2017.

136,50

70,00

 

Stipe Kljaić Nikada više Jugoslavija, Intelektualci i hrvatsko nacionalno pitanje (1929. – 1945.)

2017.

168,00

100,00

 

I. Benyovsky Latin, Z. Pešorda Vardić Towns and Cities of the Croatian Middle Ages ,Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction?

2017.

294,00

140,00

 

Ante Birin Juraj De Dominicis / Giorgio De Dominicis 1469. – 1470.

2018.

115,50

60,00

 

Goradan Ravančić Sačuvaj nas Bože rata, kuge, gladi i velike trešnje /Dubrovnik kroz krize, sukobe i solidarnost

2018.

84,00

40,00

 

Tonija Andrić Život u srednjovjekovnom Splitu /Svakodnevica obrtnika u 14. i 15. stoljeću

2018.

136,50

70,00

 

Hrvoje Čapo Hrvatska u diplomatskim izvješćima  Sjedinjenih Američkih Država 1918. – 1929.

2018.

105,00

60,00

 

Zbornik radova Trapisti u Banjoj luci – Europa u Bosni i Hercegovini

2018.

105,00

60,00

 

Ivana Horbec Prema modernoj državi /Uprava i politika u Banskoj Hrvatskoj 18. stoljeća

2018.

136,50

70,00

 

A. Kolak Bošnjak, T. Markus, Stjepan Matković Hrvatski Sabor 1861., zaključci i drugi važniji spisi

2018.

84,00

40,00

 

Bruno Škreblin Urbana elita zagrebačkog Gradeca – Od sredine 14. stoljeća do početka 16. stoljeća

2018.

157,50

80,00

 

Branko Ostajmer Narodna stranka u Slavoniji i Srijemu 1883. – 1903.

2018.

157,50

80,00

 

Nikica Barić Split 1980-ih / Društveni sukobi u sutonu samoupravnog socijalizma

2019.

210,00

120,00

 

Zdenko Radelić Obavještajni centri Ozna i Udba u Hrvatskoj (1942. – 1954.)

2019.

500,00

300,00

 

Davor Marijan, Nikica Barić The fall of Yugoslavia and the creation of the Croatian state

2019.

260,00

180,00

 

Miroslav Akmadža CRKVA I DRŽAVA / Dopisivanje i razgovori između Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jug./ SVEZAK V. / 1969. – 1973.

2020.

250,00

100,00

 

Domagoj Knežević HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA OD OSNIVANJA DO RASKIDA S JUGOSLAVIJOM

2020.

300,00

200,00

 

Marino Manin – Lidija Bencetić MODERNO LICE GRADA / O urbanizaciji i izgradnji komunalne infrastrukture na području Hrvatske u 19. i 20. stoljeću

2020.

100,00

60,00

 

Vladimir Geiger VELIKA PISANICA 1945. sabirni, radni i prolazni logori za folksdojčere

2020.

140,00

80,00

 

Vladimr Geiger i Suzana Leček Bog čuva Jugoslaviju. Politička i ideološka pozadina dizajna i ikonografije novčanica Kraljevine SHS / Jugoslavije

2020.

215,00

160,00

 

 

Davor Marijan Rat za Bosansku Posavinu 1992.

2020.

240,00

180,00

 

Irena Benyovsky Latin – Zrinka Pešorda Vardić: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages.The City and the Newcomers

2020.

230,00

150,00

 

Feđa Milivojević Cezarov Ilirik

2021.

210,00

160,00

 

Rudolf Barišić Bosanski Ugri / Institucionalna povijest franjevačkog školovanja  1785. – 1849.

2021.

210,00

160,00

 

  Bibliografija Hrvatskog instituta za povijest (2011. – 2020.)

2021.

90,00

60,00

 

Milivoj Magdić – urednik:Stipe Kljaić U vučjoj jami. Hrvatska politika od Supila do Tita

2021.

120,00

80,00

 

urednici:Vlasta Švoger i dr. The 1868 Croatian-Hungarian Settlement: Origin and Reality

2021.

190.00

150,00

 

Zbornik radova A HISTORY OF THE CROATS / THE NINETEENTH AND TWENTIETH CENTURIES

2022.

550,00

400,00

 

Josip Mihaljević: Kako je operirala UDBA / Operacija “Paromlin” i sudbina Vinka Markovića

2022.

265,00

200,00

 

Tomislav Popić i Ante Bećir: ACTA ET REFORMATIONES CONSILIORUM CIVITATIS TRAGURII (SAEC. XIII-XV) / ZAPISNICI I ODLUKE VIJEĆA GRADA TROGIRA (13. – 15. STOLJEĆE)

2022.

225,00

180,00

 

Vladimir Geiger, Pero Šola, Marko Krznarić: GROBLJE HRVATSKIH VOJNIKA NA MIROGOJU, ZAGREB, 1941. – 1945. / O uklanjanju u poraću 1945. – 1946. groblja i “grobova okupatora” i “narodnih neprijatelja” poginulih 1941. -1945. u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

2022.

320,00

280,00

 

Antal Molnar: Zagrebačka biskupija i osmanska Slavonija u 17. stoljeću / Uloga Katoličke crkve u teritorijalnoj integraciji kontinentalne Hrvatske

2022.

200,00

160,00

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Časopis za suvremenu povijest (3x godišnje) Jed, kom    

10,00

 

Povijesni prilozi (2x godišnje) Kom    

10,00