Aktualnosti

Izvješće za javnost o financijskim troškovima sanacije Hrvatskog instituta za povijest i napretku radova

Poštovane, Poštovani

Vjerojatno ste upoznati s činjenicom da je zgrada Hrvatskog instituta za povijest (Palača bogoštovlja i nastave) u Opatičkoj 10 na Gornjem gradu, u potresu 22. ožujka 2020. oštećena. Palača, njena unutrašnja i vanjska oprema te njena dvorišta spomenici su kulture koji kao takvi predstavljaju zaštićeno nepokretno kulturno dobro profane graditeljske baštine (Z-192). Potres na sreću nije oštetio statiku zgrade, ali je došlo značajnih oštećenja umjetnina koje se čuvaju unutar Palače, dijela krovišta i drugoga kata, te manjih oštećenja gotovo svih radnih prostora. Zbog toga je zgrada 27. ožujka dobila oznaku privremene neuporabljivosti (žuta naljepnica) s oznakama PN1 i PN2. U skladu s preporukama izvršena je hitna sanacija i uklanjanje tri dimnjaka koji su urušavanjem prijetili dalje oštetiti krovište, radne i reprezentative prostore. Konzervatori Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode 15. travnja 2020. obišli su zgradu Instituta i popisali sva oštećenja radnih i reprezenativnih prostora, a izvješće dostavljamo u privitku. Nakon izvršenih hitnih sanacija angažirali smo statičara za izradu detaljnog izvješća s prijedlogom daljnje sanacije.

Tijekom travnja i svibnja 2020. djelatnici Instituta uz pomoć Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, volontera i Civilne zaštite uspjeli su ukloniti tri dimnjaka koji su prijetili urušavanjem i daljnjim oštećenjima zgrade Instituta. Sa Hrvatskim restauratorskim zavodom dogovoreno je da Zavod napravi projektnu dokumentaciju sanacije i obnove reprezentativnih prostora Hrvatskog instituta za povijest (Zlatna dvorana, Pompejanska dvorana, Hegedušićeva dvorana te južno i sjeverno stubište oslikano freskoslikama), te su ti poslovi trenutno u postupku, dok će se potrebna sredstva za obnovu tražiti  nakon izrade troškovnika.

IMG-20200430-WA0027 20200322_165521

Krajem svibnja 2020. dobili smo uvjetnu zelenu uporabnu naljepnicu nakon izvršenog uklanjanja dimnjaka te je trenutno u tijeku preventivna sanacija Zlatne i Pompejanske dvorane, a zbog preporuka konzervatora već iduće godine obavezna je obnova Zlatne i Pompejanske (Hrvatski restauratorski zavod nas je već stavio u plan), stoga sada nastojimo osigurati sredstva za projektnu dokumentaciju građevinske obnove (konstrukcijska ojačanja) kako posao oko zaštite Zlatne dvorane ne bi na kraju bio uzaludan.

Dobili smo detaljan izvještaj koji potvrđuje da je zgrada statički sigurna (prema Tehničkom propisu o izmjeni i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (N.N.75/20), zgrada se svrstava u razinu obnove 2 (popravak konstrukcije), no da postoji potreba za ozbiljnim konstruktivnim sanacijskim radovima. Pribavili smo ponudu za izradu projektne dokumentacije. Konstruktivni sanacijski radovi se mogu izvršiti tek nakon izrade projekta konstruktivne sanacije, koju mora pratiti izrada konzervatorskog elaborata. Projekt konstruktivne sanacije obuhvaća izradu 3D modela cijele zgrade, kako bi se analiziralo ponašanje konstrukcije za propisani intenzitet potresa. Na osnovu analize mogu se projektirati potrebne mjere sanacije i ojačanja konstrukcije.

Sukladno detaljnom izvješću statičara, zbog pucanja stropne žbuke uporabljivost dijela ureda na drugom katu i bila je ograničena tj. dio radnog prostora bio je privremeno neuporabljiv. Stoga, da bi se osigurala više-manje puna funkcionalnost radnih prostora Hrvatskog instituta za povijest, te da bi se zgrada u krovišnom dijelu „zatvorila“ i tako pripremila za jesenske i zimske mjesece izvršili smo hitne sanacijske radove bez kojih je zbog atmosferskog djelovanja prijetila opasnost daljnjeg oštećenja Palače u Opatičkoj 10. Ovaj veliki pothvat te financiranje istog, bez Vaše bi pomoći ostavio Institut u teškoj financijskoj situaciji te smo neizmjerno zahvali na svakoj, i najmanjoj podršci koja nam je pružena.

Konkretno, institut je pribavio nekoliko ponuda za sanacijske radove na krovištu, dimnjacima i manjem dijelu radnih prostora, te su zahvaljujući najvećim dijelom Vašim donacijama ti radovi provedeni tijekom srpnja i kolovoza tako da je zgrada Instituta „zatvorena“ i sigurno može dočekati temeljitu obnovu nakon potresa. Istovremeno ti sanacijski radovi osigurali su vraćanje punog kapaciteta radnih prostora Hrvatskog instituta za povijest. Međutim, zbog činjenice da je zgrada značajno konstruktivno oštećena, te da postoje oštećenja u gotovo svim radnim i reprezentativnim prostorima financijska vrijednost radova potrebnih za temeljitu konstruktivnu i drugu nažalost premašuje trenutne financijske mogućnosti Hrvatskog instituta za povijest; poglavito imajući u vidu opće mjere štednje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zbog provedbe preventivne sanacije u dogovoru s Galerijom Klovićevi dvori i Hrvatskim restauratorskim zavodom umjetnička platna Celestina Medovića, Otona Ivekovića, Vlahe Bukovca, Bele Čikoša Sesije privremeno su sklonjena u sigurne prostore Galerije Klovićevi dvori, a tijekom ove jeseni planirana je i donatorska izložba kada će šira javnost po prvi puta izvan matične kuće moći vidjeti sve slike koje inače krase Zlatnu dvoranu i Renesansni kabinet Palače bogoštovlja i nastave u Opatičkoj 10. Na taj način privremeno smo sklonili ova neprocjenjiva umjetnička djela i preventivno spriječili njihovo oštećivane tijekom sanacijskih i rekonstrukcijskih radova koji nam predstoje tijekom sljedeće godine.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Trenutno je u izradi projektna dokumentacija temeljite obnove koja nam potrebna kako bi se mogli prijaviti na – vjerujemo uskoro otvorene – natječaje za obnovu nakon potresa. Očekujemo konkretnu pomoć nadležnih ministarstva i tijela državne i lokalne uprave, no svjesni opće gospodarske i financijske situacije i dalje Vas molimo da nam pomognete u mjeri kojoj možete kako bi se umjetnička djela neprocjenjive nacionalne i kulturne baštine koja se čuvaju u okrilju našeg Instituta mogla što prije vratiti svojoj kući pod mirne krovove Opatičke 10.