Aktualnosti

Javno predavanje dr. sc. Milana Puha

Hrv-Brazil

Dr. sc. Milan Puh voditelj je istraživačkog projekta “Povijest Hrvata i hrvatskog useljeništva u Brazil” od 2015.godine i organizator knjiga “Hrvatska u Brazilu – iseljeničke priče i priče o useljenju”, “Hrvatska u Brazilu do 1918: prva faza useljavanja” i “Hrvatska u Brazilu između 1918. i 1945.: druga faza useljavanja”. Znanstveni suradnik Centra za Slavenske studije Sveučlišta savezne države Paraná sa znanstvenim projektom “Kartografija slavenskih studija u Brazilu: znastveno-istraživački rad i njegova internacionalizacija”. Profesor hrvatskog jezika i povijesti u Croatiji Sacri Paulistani i u Društvu prijatelja Dalmacije.

Ovim izlaganjem će se predstaviti hrvatskoj akademskoj zajednici hrvatska iseljenička zajednica u Brazil koja dosad nije bila sustavnije istraživana. Objasnit će se razlozi njezine nevidljivosti te istodobno ukazati na postojanost i doprinos Hrvata ovoj latinoameričkoj zemlji. Radi se o zemlji za koju se smatra da ima malo poveznica s Hrvatskom, a tome doprinosi i uloga „odlagališta“ manje poželjnih skupina iseljenika. Kako bi se bolje razumijela ova specifična povijest, prikazat će se cjelokupni proces useljenja, podijeljen u tri faze, i stvaranje hrvatskih naseobina na području savezne države Sao Paulo, ali i samog Brazila kroz kartografiju, statističke podatke i osobne i obiteljske ispovjesti. Svi ovi rezultati koji će se sistematski iznijeti su dio istraživanja u sklopu projekta “Povijest Hrvata i hrvatskog useljeništva u Brazil”, započetog 2015.godine, koji je omogućio objavljivanje, zasad, tri knjige koje se bave ovom tematikom.