Aktualnosti

Natječaj

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće stručno radno mjesto na neodređeno vrijeme:

  1. izbor na stručno radno mjesto stručni savjetnik u znanosti znanstvenom području humanističkih znanosti–1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:

  • akademski stupanj doktora humanističkih znanosti / polje povijest

  • završen diplomski sveučilišni studij iz humanističkih znanosti / polje teologija

  • stručni i znanstveni radovi iz humanističkih znanosti polje povijesti i/ili teologija

  • iskustvo u diseminaciji rezultata znanstvenih istraživanja

  • probni rad 6 mjeseci.

Prijavi na natječaj treba priložiti:

1. dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta

2. životopis

4. bibliografiju radova te podatke o stručnoj i znanstvenoj djelatnosti pristupnika

5. CROSBI ispis bibliografije

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS) na adresu: Hrvatski institut za povijest, Znanstveno vijeće, Opatička 10, 10 000 Zagreb s naznakom «natječaj za stručno radno mjesto stručni savjetnik u znanosti».

Rok u kojem će pristupnici i pristupnice na natječaj biti obaviješteni o izboru je 15 dana od donošenja odluke Znanstvenog vijeća Instituta.

Objavljeno 24. veljače 2017.