Aktualnosti

Newsletter travanj 2016

Screenshot from 2018-09-14 10-22-51

Uvodna riječ

Poštovani,

Pred Vama je novo izdanje Newslettera HIP-a, kroz koji Vam pokušavamo približiti naše aktivnosti tijekom proteklih mjeseci.  Sukladno našem Strateškom planu 2013.-2018, tijekom zime i proljeća nastavili smo s radom i aktivnostima o kojima Vas informiramo u ovom novom izdanju našeg Newslettera.

Događanja i novosti

Međunarodna suradnja –  Kao rezultat uspješne prijave projakta na natječaju Obzor 2020 u veljači 2016. potpisan je ugovor s Europskom komisijom vezano za provedbu projeka COURAGE u okviru programa Reflective Society.   S Institutom za povijest Centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti ostvarena je suradnja oko organizacije znanstvenog skupa „Nikola Zrinski Sigetski i njegovo doba“ i predstavljanje Zbornika radova sa hrvatsko-mađarskog znanstvenog skupa Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara: ustanove, društvo, gospodarstvo, kultura / A magyar–horvát együttélés fordulópontjai: intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra

Projekti HRZZ-a – jelatnici Hrvatskog instituta za povijest trenutno rade na pet (5) znanstveno-istraživačkih projekta koje financira Hrvatska zaklada za znanost:
•    Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: Urbane elite i urbani prostor URBES
•    Od prašuma do oranica: povijest antropizacije šuma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća
•    Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. st. do 1918.
•    Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj (18. i 19. stoljeće)
•    Hrvatska u 20. stoljeću: modernizacija u uvjetima pluralizma i monizma

Horizon 2020 – U veljači 2016. započela je realizacija projekta COURAGE u okviru natječajnog programa Obzor 2020 (Cultural Opposition:Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socijalist Countries) koji se izvodi unutar međunarodnog konzorcija pod vodstvom Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti.

Znanstveni i stručni skupovi

5. svibnja 2016. u suradnji s Centrom za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti održat će se skup „Nikola Zrinski Sigetski i njegovo doba“ i predstavljanje Zbornika radova sa hrvatsko-mađarskog znanstvenog skupa Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara: ustanove, društvo, gospodarstvo, kultura / A magyar–horvát együttélés fordulópontjai: intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra.

8.-11. rujna 2016 – U suradnji s Hrvatskim povijesnim muzejom i Gesellschaft für historische Waffen-und Kostümkunde (Austrija) održat će se Međunarodna radionica „Museen mit Waffen-und Kostümsammlungen in Kroatien“.

16.11. 2016 –   U suradnji s Mađarskim institutom Balassi iz Zagreba održat će se Okrugli stol povodom 60. obljetnice mađarske revolucije 1956..

Nova izdanja

Naša najnovija izdanja možete vidjeti na našim web stranicama. Izdvajamo:ljudi 18

  • Šibenski bilježnici – Bonmatej iz Verone (1449.-1451.), prir. Ante birin, Zagreb, 2016.
  • Juraj Rattkay, Spomen na kraljeve i banove Kraljevstva Dalmacije, Hrvatske i Slavonije – 2. izdanje, Zagreb, 2016.
  • Hrvoje Kekez Pod znamenjem propetog lava, Zagreb, 2016.
  • Ranko Pavleš, Bjelovarski kraj i zapadna Bilogora u srednjem vijeku, Zagreb, 2016.
  • Josip Mihaljević, Komunizam i čovjek, Zagreb, 2016.
  • Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. (ur. L. Čoralić i dr.), Zagreb 2016.
  • Stjepan Matković, Premili Ivane: korespondencija Ivana Hribara s hrvatskom elitom, Zagreb, 2016.
  • Mario Jareb,  Mediji i promidžba u NDH, Zagreb 2016.

 

Najave.

Dan otvorenih vrata  24. svibnja 2016. posjetite nas! Predstavljamo nova izdanja i projekte.

Izložba Povijest državnosti i Hrvatskog sabora - u suradnji s Veleposlanstvom RH u Varšavi tijekom listopada 2016. bit će postavljena izložba u Poljskom Sejmu (Parlamentu).