Aktualnosti

NOVA IZDANJA HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

šubic zg tisak1

IVANA ŠUBIC KOVAČEVIĆ:

BIBLIOGRAFIJA ZAGREBAČKOG TISKA 1918. – 1941.

Cijena: 150,00 KUNA

crkva i država1

MIROSLAV AKMADŽA:

CRKVA I DRŽAVA

Dopisivanje i razgovori između Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji

SVEZAK V.

1969. – 1973.

Cijena: 250,00 kuna