Aktualnosti

Radovi o vojnokrajiškoj povijesti

Zbog činjenice da su pojedina izdanja Hrvatskog instituta za povijest koja se tiču povijesti Vojne krajine uvrštena u ispitnu literaturu na različitim studijima povijesti, a budući da su ista rasprodana, te jer je u knjižnicama zbog epidemiološke situacije teško doći do njih, objavljujemo neke od tih studija …

Alexander Buczynski, Gradovi Vojne krajine, sv. 1, Zagreb 1997.


Alexander Buczynski, Gradovi Vojne krajine, sv. 2, Zagreb 1997