Aktualnosti

Sudjelovanje Hrvatskog instituta za povijest na manifestaciji povodom božićnih blagdana na površinama javne namjene na upravljanju Grada Zagreba u 2020. godini

Hrvatski institut za povijest u suradnji sa Hrvatskom zajednicom tehničke kulture prijavio se na javni poziv u svrhu organiziranja manifestacije u povodu božićnih blagdana objavljen od Grada Zagreba.

Sudjelovanje Hrvatske zajednice tehničke kulture i Hrvatskog instituta za povijest u manifestaciji „Svjetlost Adventa“ zamišljena je kao edukativno događanje sa provođenjem besplatnih Kreativno-tehničkih radionica prilagođenih temi „Svjetlost Adventa“, sa sadržajima za djecu i mlade kroz izradu božičnih suvenira.

Na žalost, zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom covida-19, zamišljena manifeestacija nije odobrena.

Uz nadu da će sljedeće godine epidemiološka situacija biti povoljnija, Hrvatski institut za povijest će svakako ponovno aplicirati na Javni poziv istog ili sličnog sadržaja.