Aktualnosti

Bog čuva Jugoslaviju

Bog čuva Jugoslaviju

Vladimir Geiger – Suzana Leček:

“Bog čuva Jugoslaviju”

Politička i ideološka pozadina dizajna i

ikonografije novčanica Kraljevine SHS / Jugoslavije

Godina izdanja: 2020.

Cijena: 215,00 kuna