Aktualnosti

CRKVA I DRŽAVA

CRKVA I DRŽAVA

Miroslav Akmadža:

CRKVA I DRŽAVA

Dopisivanje i razgovori između Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji

SVEZAK V.

1969. – 1973.

Godina izdanja: 2020.

Cijena: 250,00 kuna