Aktualnosti

MODERNO LICE GRADA

MODERNO LICE GRADA

Marino Manin – Lidija Bencetić:

MODERNO LICE GRADA

O urbanizaciji i izgradnji komunalne

infrastrukture na području Hrvatske u 19. i 20. stoljeću

Godina izdanja: 2020.

Cijena: 100,00 kuna  80,00 kn