Scrinia Slavonica

Scrinia Slavonica

Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest
ISSN 1332-4853; Meki uvez, 17 x 24 cm. Izlazi od 2001.

Urednik: dr. sc. Stanko Andrić, znanstveni savjetnik

Podružnica Hrvatskog instituta za povijest u Slavonskom Brodu samostalno je pokrenula 2001. svoj godišnjak – časopis Scrinia Slavonica. Glavni urednik časopisa je dr. Stanko Andrić, a članovi uredništva su: dr. Mato Artuković, prof. dr. Zlata Živaković-Kerže, dr. Suzana Leček, dr. Robert Skenderović, dr. Dinko Župan i dr. Marijan Šabić – tajnik uredništva. Godišnjak Scrinia Slavonica objavljuje radove posvećene povijesti prostora na koji se odnosi moderna upotreba pojmova Slavonija (uključujući hrvatsku Baranju) i Srijem.
Nakana je godišnjaka konstituirati regionalnu slavonsku povijest kao mogući okvir sustavnog historiografskog istraživanja i produkcije. Godišnjak je podjednako otvoren objavljivanju temeljnih istraživačkih studija, kao i kvalitetnih sintetičkih ili preglednih radova te manjih cjelina relevantne povijesne građe. Osim toga, određeni prostor u godišnjaku posvećuje se i radovima šire teorijske i metodološke tematike, posebice ukoliko su oni relevantni i primjenjivi u konkretnom regionalnom istraživanju. Kroz prijevode članaka i prikaze knjiga nastoji se uspostaviti kontinuirano praćenje historiografskih kretanja i noviteta u zemljama u susjedstvu slavonske regije, u Austriji, Mađarskoj, Srbiji te Bosni i Hercegovini. Ti su prostori tijekom minulih stoljeća neprestano bili obuhvaćeni različitim sklopovima uzajamnih veza i suodnosa pa se i interesi i rezultati njihovih modernih historiografija nužno preklapaju (što ne znaci da se i podudaraju), čineći neophodnom komunikaciju i uzajamno poznavanje, a poželjnom i suradnju i argumentirani dijalog. Mogućnost suradnje u našem časopisu otvorena je svim zainteresiranim autorima, a o uvrštavanju radova i ostalih priloga odlučuje uredništvo časopisa kroz recenzentski postupak. Tehnička opremljenost časopisa usklađena je s hrvatskim i europskim standardima.
Od petog godišta časopis izlazi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Članci objavljeni u časopisu Scrinia slavonica referiraju se u Hrvatskoj bibliografiji, niz B. Uz plaćanje su dostupni u bazi Central and Eastern European Online Library , a besplatno na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (HRČAK).

Upite uredništvu časopisa možete poslati na scrinia@hipov.info.

Etički postupnik za urednike.
Standard uredničkog rada.

 

Cijena godišta: 80,00 kuna.

1 (2001), 524 str.
2 (2002), 576 str.
3 (2003), 756 str.
4 (2004), 600 str.

   

Cijena godišta: 100,00 kuna

5 (2005), 570 str.
6 (2006), 830 str.
7 (2007), 562 str.
8 (2008), 680 str.

   

Cijena godišta: 100,00 kuna

9 (2009), 659 str.
10 (2010), 730 str.
11 (2011), 622 str.