Aktualnosti

Rat Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1994.

Rat Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1994.

Davor Marijan:

Rat Hrvata i Muslimana

u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1994.

Godina izdanja: 2018.

Cijena: 150,00 kuna + PDV