Archive for 'Natječaji'

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENO RADNO MJESTO – ZNANSTVENI SURADNIK

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
Opatička 10, 10 000 Zagreb
E-mail: institut@isp.hr
Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/19-04/00135, Urbroj: 533-03-20-0003), od dana 10. ožujka 2020. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (Klasa: 640-02/22-64/02, Urbroj: 380-01-02-22-4) od 28. veljače 2022. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće znanstveno radno mjesto u Znanstvenom odjelu Hrvatskog instituta za povijest, na neodređeno vrijeme:

a) znanstveno radno ...

Opširnije →

NATJEČAJ za izbor na radno mjesto III. vrste – voditelj/voditeljica Ureda ravnatelja

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

 

U skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest od 04. veljače 2022. godine raspisuje

          

N A T J E Č A J

za izbor na  radno mjesto III. vrste – voditelj/voditeljica Ureda ravnatelja za rad u Hrvatskom institutu za povijest na određeno vrijeme do povratka radnice s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENO RADNO MJESTO ZNANSTVENI SURADNIK U ZNANSTEVNOM ODJELU ZA SREDNJOVJEKOVNU POVIJEST

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
Opatička 10, 10 000 Zagreb
E-mail: institut@isp.hr
Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/19-04/00135, Urbroj: 533-03-20-0003) a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (Klasa: 643-01/21-02/01, Urbroj: 380-01-02-21-23) od 22. rujna 2021. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće znanstveno radno mjesto u Znanstvenom odjelu Hrvatskog instituta za povijest, na neodređeno vrijeme:

a) znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Znanstvenom odjelu ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO IV. VRSTE – SPREMAČ/ICA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

 

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/21-04/00100, Urbroj:533-03-21-0002) od 17. lipnja 2021. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest od 30. lipnja 2021. godine raspisuje

          

N A T J E Č A J

za izbor na  radno mjesto IV. vrste – Spremačica-domaćica za rad u Hrvatskom institutu ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA RADNO MJESTO II. VRSTE: VODITELJ RAČUNOVODSTVA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

 

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/21-04/00017, Urbroj: 533-03-21-0002) od 11. svibnja 2021. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest od 13. svibnja 2021. godine raspisuje

          

N A T J E Č A J

za izbor na  radno mjesto II. vrste – Voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za rad u Hrvatskom institutu ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SURADNIČKO RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORAND – 2 IZVRŠITELJA/IZVRŠITELJICE

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
Opatička 10, 10 000 Zagreb
E-mail: institut@isp.hr
Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/20-04/00150; Urbroj: 533-03-20-0004) a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 15. siječnja 2021. godine) raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća suradnička radna mjesta:
a) suradničko radno mjesto poslijedoktorand na Znanstvenom odjelu za povijest 19. stoljeća na određeno vrijeme od četiri godine – ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA – 2 IZVRŠITELJA/IZVRŠITELJICE

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
Opatička 10, 10 000 Zagreb
E-mail: institut@isp.hr
Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/19-04/00135; Urbroj: 533-03-20-0003) od 10. ožujka 2020. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 29. rujna 2020. godine) raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno vrijeme, za rad u Hrvatskom institutu za povijest sa sjedištem u ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SURADNIČKO RADNO MJESTO DOKTORAND HRZZ-a

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

 

Na temelju suglasnosti Hrvatske zaklade za znanost, (Klasa: 003-20/20-02/01, Ur.broj: 1-03/02-20-01), od dana 29. svibnja 2020. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od  05. lipnja 2020. godine) raspisuje        

N A T J E Č A J

za izbor doktoranda HRZZ-a na suradničko radno mjesto asistent, na određeno vrijeme – na 4 godine – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
Opatička 10, 10 000 Zagreb
E-mail: institut@isp.hr
Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/19-04/00161; Urbroj: 533-03-19-0002) a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (Klasa: 643-01/19-02/01, Urbroj: 380/19-01-02/19-50) od 27. veljače 2020. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta u Znanstvenim odjelima Hrvatskog instituta za povijest, na neodređeno vrijeme:

a) znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Znanstvenom odjelu ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SURADNIČKO RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORAND

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (klasa: 640-02/19-04/00133; urbroj: 53303-19-0002) od 10. listopada 2019. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 28. listopada 2019. godine) raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za novovjekovnu povijest na određeno vrijeme – na četiri godine – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

– završen poslijediplomski sveučilišni doktorski studij te stečen akademski stupanj doktora humanističkih ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA RADNO MJESTO – VODITELJ RAČUNOVODSTVA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/19-04/00127, Urbroj: 533-03-19-0002) od 19. srpnja 2019. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest od 06. kolovoz 2019. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na radno mjesto II. vrste – Voditelj računovodstva za rad u Hrvatskom ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/18-04/00019; Urbroj: 533-19-18-0003) od 08. svibnja 2019. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 14. lipnja 2019. godine) raspisuje          

N A T J E Č A J  

za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno vrijeme, za rad u Hrvatskom institutu za povijest sa sjedištem u Zagrebu:

a)         ZNANSTVENO RADNO ...

Opširnije →
Page 2 of 5 12345