Archive for 'Natječaji'

Natječaj za izbor doktoranda HRZZ-a na suradničko radno mjesto asistent, na određeno vrijeme

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Hrvatske zaklade za znanost (Klasa: 003-18/18-08/01; Ur. broj: 1-03/02-18-3) od 28. studenog 2018. godine, a u skladu s Odlukom ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest (od 30. studenog 2018. godine) raspisuje          

N A T J E Č A J

za izbor doktoranda HRZZ-a na suradničko radno mjesto asistent, na određeno vrijeme – na 4 godine – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA/RAVNATELJICE HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

Upravno vijeće

Hrvatskog instituta za povijest

            Na temelju članka 39. Statuta Hrvatskog instituta za povijest, a u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog instituta za povijest, Klasa: 039-01/17-04/01; Ur.broj: 380/19-01-01/18-30, od 20. studenog  2018. godine, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

OPATIČKA 10, ZAGREB.

Ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest imenuje se na vrijeme od 4 godine.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete najmanje za izbor u ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENO RADNO MJESTO – ZNANSTVENI SURADNIK

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće znanstvene radno mjesto na neodređeno vrijeme:

izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za hrvatsku latinističku historiografiju – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:

-          pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju:

-          diplomski sveučilišni studij latinskog ...

Opširnije →

Natječaj za poslijedoktoranta

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće suradničko radno mjesto na određeno vrijeme do četiri godine:

  1. izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za suvremenu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 

Uvjeti:  pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

 

Opširnije →

Natječaj za radno mjesto

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće znanstveno radno mjesto na neodređeno vrijeme:

izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za suvremenu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:  pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Prijavi na natječaj treba priložiti: ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SURADNIČKA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća suradnička radna mjesta na određeno vrijeme na četiri godine:

  1. izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za novovjekovnu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica
  2. izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za srednjovjekovnu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:  pristupnice i pristupnici ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno vrijeme:

  1. izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za novovjekovnu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica
  2. izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik  za rad na institutskom Znanstvenom odjelu za suvremenu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:  pristupnice i pristupnici na ...

Opširnije →

Natječaj

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće stručno radno mjesto na neodređeno vrijeme:

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENO RADNO MJESTO – ZNANSTVENI SURADNIK

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće znanstveno radno mjesto na neodređeno vrijeme:

  1. izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za povijest 19. stoljeća– 1 znanstvenika/znanstvenica

Uvjeti:  pristupnici i pristupnice na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene prijelaznom odredbom članka 40. stavak 3. i člankom 41. Zakonom o ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA SURADNIČKO RADNO MJESTO ASISTENT

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST,Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hrTel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest (Klasa: 643-01/16-02/01; Urbroj: 380/19-01-03/16-17) od 23. 06. 2016. godine, kao i temeljem uputa Hrvatske zaklade za znanost, a u skladu s čl. 42. i 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju( Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), raspisuje se

N A T J E Č A J

ZA ...

Opširnije →

Odluka o poništenju natječaja

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME  NA STRUČNO RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA  NA VRIJEME OD 4 GODINE– 1 IZVRŠITELJ/IZVRŠITELJICA  objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest od 2. 5.  2016. godine.

 

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA STRUČNO RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST,Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hrTel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest (Klasa: 119-02/16-01/01; Urbroj: 380/19-01-03/16-15) od 28. 04. 2016. godine, kao i temeljem odobrenja Hrvatske zaklade za znanost, a u skladu s čl. 42. i 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju( Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), raspisuje se

N A T J E Č A J

ZA ...

Opširnije →
Page 3 of 5 12345