Archive for 'Natječaji'

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

Upravno vijeće

Hrvatskog instituta za povijest

Na temelju članka 39. Statuta Hrvatskog instituta za povijest, a u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog instituta za povijest, Klasa: 039-01/14-04/01; Ur. broj: 380/19-01-01/14-6, od 23. listopada 2014. godine, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

OPATIČKA 10, ZAGREB.

 

Ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest imenuje se na vrijeme od 4 godine.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete najmanje za izbor u znanstveno ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA STRUČNO RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST,Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hrTel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest od 22. rujna 2014. godine, kao i temeljem odobrenja Hrvatske zaklade za znanost, a u skladu s čl. 42. i 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45, 09, 63/11,  94/13 i 139/13)., raspisuje se

N A T J E Č A J

ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SISTEMATIZIRANA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH (Klasa: 640-02/13-04/00139; Urbroj: 533-19-13-0002) od 29. studenoga 2013.  godine i Odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest  od 29. siječnja 2014. godine te temeljem članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća ...

Opširnije →

NATJEČAJ ZA SISTEMATIZIRANO ZNANSTVENO RADNO MJESTO

 

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest  od 19. srpnja 2013. godine, temeljem članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH,  46/07, 45/09 i 63/11) i u skladu sa suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (Klasa: 640-01/13-06/00014; Urbroj:533-19-13-0002) od 10. srpnja 2013. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće postojeće ...

Opširnije →

Natječaj za sistematizirana znanstvena radna mjesta

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest od 30. travnja 2013. godine, temeljem članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH,  46/07, 45/09 i 63/11) i u skladu sa suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (Klasa: 119-02/13-01/02; Ur. broj: 533-13-5) od 23. travnja 2013. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na ...

Opširnije →

Natječaj za izbor znanstvenog novaka

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel: 01/4851-720, Fax: 01/4851-725

Na temelju odobrenja Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH (Klasa: 640-02/12-04/00108; Urbroj: 533-19-13-0009) od 6. ožujka 2013. godine, a u skladu s člankom 40. stavak 2. i 43. stavak 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09 i 63/11) raspisuje se

N A T ...

Opširnije →

Natječaj

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
PODRUŽNICA ZA POVIJEST SLAVONIJE, SRIJEMA I BARANJE
Ante Starčevića 8
35000 Slavonski Brod

 

raspisuje

Natječaj

za »Nagradu za najbolji rad mladih povjesničara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje«

Radovi opsega između 10 i 40 kartica šalju se, u elektroničkom i otisnutom obliku, na adresu Podružnice, gdje se zaprimaju do 10. lipnja 2013.
Svi radovi moraju se, u cijelosti ili tematskim težištem, odnositi na povijest Slavonije, Srijema ili Baranje.
U obzir dolaze ...

Opširnije →

Trenutno nema otvorenih natječaja

Opširnije →
Page 5 of 5 12345